1. oktober 1990

Min Vassula, det er Jeg, Herren, føl Mig, Jeg er i nærheden af dig, mærk Mig;1

Jeg deler Mit Kors med dig, Min Tornekrone og Mine Nagler; Jeg har udvalgt dig og ført dig ud fra de dødes land og genoplivet dig i Mit Hjerte for at gøre dig til Min Umættelige Kærligheds offer og lade dig gøre bod for mange sjæle, som foretrækker at forblive splittet og adskilt under Mit Hellige Navn; Jeg deler Mine lidelser og Min sorg med dig, datter; trøst Mig, og Jeg vil trøste dig;

Vassula, Mit barn, Jeg har opdraget dig til at formilde Min Retfærdighed, Jeg har opdraget dig til at glæde Min Sjæl; så frygt ikke, Mit barn; Min Fader har fundet velbehag i dig for alt det, du ikke er; du har ingen fortjenester, overhovedet ingen, men Jeg har udvalgt dig på trods af din elendighed, for Min Trofasthed og Min Mildhed er grænseløs; ofr mere, Mit barn; Min røgelse og myrra! hvor Jeg elsker dig! Jeg skal gøre dig ivrig efter Mig, din Gud, og loyal mod Mine Bud; Jeg skal salve dig med Min olie; O, Min ejendom, lev i Mig og tillad Mig at leve i dig! Jeg er Den, som du aldrig skulle gøre modstand imod, aldrig forsømme og aldrig fornægte!

Jeg er Den, der ånder Liv i dig! tillad Mig at indtage dig helt, vis Mig ingen modstand; overvælder Jeg dig ikke med velvillighed? fortærer Jeg dig ikke fuldkomment med Mit Hjertes Flammende Ild? har Jeg ikke vist dig til Mine engle og til de Hellige, som lever i Min Forsamling? har Jeg nogensinde berøvet dig fra at lide, sjæl? så derfor skylder du Mig nu at elske Mig; det er passende, sjæl, at kaste dig i støvet for Mig og tilbede Mig; det er rimeligt, at du nu glæder Min Sjæl og modtager Mig i Mit Hellige Offer;

kom … kom … kom nærmere til Mig, tillad Mig nu og da at hviske Min Kærlighed til dig i dit øre; tillad Mig at kærtegne dig med Min Ømhed; tillad Mig at kærtegne dig med Mine Velsignelser; kom og læn dit hoved mod Mit Hjerte; du er ikke bare Min tavle, sjæl; du er også Min elskede brud, som Mit Hjerte elsker og ønsker at synge for; Min Stemme er kærlig og Mit Hjerte en Flammende Ild af Kærlighed; og Min Duft tiltrækkende og fin;

se, hvordan Jeg kommer flyvende til dig, endda inden du når at åbne dine læber og har ordet i din mund for Mig? Jeg har dig nu som en blomst imellem tidsler; som et net kastet ud i havet har jeg kastet dig ud for at indfange sjæle til Mig, din Konge;

om du ikke ved det, Vassula, Min datter, så fortæller Jeg dig det nu: følg Mine Blodspor og tag Korset, som Jeg har betroet dig; følg Mine Blodspor, de spor du søgte siden din ungdom,2 de vil lede dig til Mig, ind i Mine Arme og ind i Mit Hjerte; O Vassula! Jeg vil beskytte dig som Min Øjensten; Jeg har løftet dig ud af afgrunden for at give dig en plads i Mit Hjerte sammen med Mine udvalgte sjæle; Jeg har ægtet dig for at dele Mit Kors som vor brudeseng og har fra nu af gjort dig til Min for evigt;

sænk nu dine øjne foran din Konge og Ægtefælle; sænk dine øjne, og tillad Min Hånd at hvile på dit hoved for at velsigne dig og ånde Mit søde Kærlighedssuk på din pande, Min Ømheds Ånde; Mit barn, Jeg ville gerne se dig fri for alle bekymringer; Jeg venter kun på at være dig nådig; Jeg venter kun på at gemme dig i Mit Hellige Hjerte for evigt, hvor du vil finde Sand Fred;


1 Dér rørte Jesus min arm.
2 Da jeg var barn, havde jeg en vision. Jeg fulgte Jesus på vejen til Golgata og var i nærheden af Ham under Korset.