18. marts 1987

Jeg har lært dig at elske Mig og genkende Mig; Jeg viste dig Mine himmelske gerninger, idet jeg udøste alle Mit Hjertes mysterier og viste dig Min uudsigelige Barmhjertighed ved at rense dig, så du kan blive kilden til Mine åbenbaringer og vise verden Min Nåde; Jeg har virkelig skænket dig al Min umættelige kærlighed og derved vist Mine børn, hvor meget Jeg kan elske dem;1 Jeg minder dig ikke desto mindre om, at du ikke er anderledes end resten af dem, og at du ikke må holde denne vejledning skjult;

Jeg ønsker, at Mine udgydelser skal dække denne verden, for det er Min vilje; Vassula, tillad Mig at handle i dig, som Jeg vil;

kom nu og trøst Mig, ja, ved at elske Mig; Jeg er Jahve, og det er Jeg, du støtter dig til, og det er Jeg, du kommer til og mediterer; det er Jeg, du påkalder i dine bønner, så vær ikke bekymret, eftersom du tilbeder Mig og ingen anden;2

Mit ønske er, at alle Mine børn vender tilbage til Mig;

datter, Jeg har opfostret dig med dette budskab for øje; vil du fuldbyrde Mit Ord, Vassula? er du villig til at fortsætte med at arbejde for Mig?

Ja, Min Herre, så længe jeg genkender, at det er Jahve.

du lille, Jeg er Jahve! hav Min fred, lille du, og voks; bliv aldrig træt af at skrive; tillad Mig at bruge dig indtil slutningen af Mit budskab;

du lille, hvem er din fader?

(Jeg var overrasket over spørgsmålet.)

Det er Du.

(Budskab til verden.)

Jeg er; I er Mit afkom, I er Mine;

Mine børn har vendt sig bort fra Mig, og deres hjerter er stivfrosne på grund af egoisme; de har glemt Mig; Jeg ønsker at spørge dem; hvorfor afviser I Mig, hvad har Jeg gjort, som mishagede jer? har Jeg nogen sinde antydet overfor jer, at Jeg er vred på jer? hvorfor frygter I for at stå over for Mig? elskede, Jeg vil ikke gøre jer bebrejdelser på grund af jeres synder; Jeg tilgiver jer nu; Jeg vil ikke lukke døren for næsen af jer; Jeg siger jer i sandhed, Jeg kan tilgive millioner af gange, og med åbne arme står Jeg foran jer og beder jer om at komme til Mig og føle denne Kærlighed, Jeg har at give jer; lad Mig opflamme jeres hjerte; kom og lær Mig at kende; kom, alle I, der undgår Mig og frygter Mig; alle I, der ikke kender Mig; kom nærmere til Mig og I vil forstå, at Jeg er en Gud fuld af Kærlighed, fuld af medlidenhed og fuld af Barmhjertighed;

forkast Mig ikke før I overhovedet kender Mig; Min overstrømmende Kærlighed tilbyder jer en virkningsfuld nådegave at kunne skelne og vælge mellem godt og ondt; Jeg har givet jer frihed til at vælge, men Jeg har også givet jer kvaliteter til at gøre jer til højerestående væsener; Jeg har givet jer gaver; brug de gaver, Jeg har skænket jer, og med jeres forstand og hjertet, som jeg har givet jer, må I forstå og træde frem, idet I vedkender jer Mig, og lære Mig bedre at kende;

Jeg har oplyst jeres hjerter for at sætte jer i stand til at elske; det er Jeg, der har givet jer denne nådegave; vil I tage imod denne nådegave?

(Jeg huskede, hvordan jeg havde været før.)

Men Herre, nogle har ikke haft mulighed for at lære Dig at kende, fordi ingen underviste dem. Det er egentlig ikke deres fejl, vel? Så hvordan skulle de overhovedet kunne tænke på Dig?

Vassula, hvor sandt!

datter, Min Kirke har brug for at blive fornyet; Jeg er kommet for at konsolidere Min Kirke; i modsat fald er skarer på vej til at gå fortabt; Vassula, Jeg vil komme tilbage for at give et budskab til Mine hengivne; lad Mig fuldføre Mine ønsker for Mine børn, der vendte sig bort fra Mig; Jeg er Kærlighedens Kilde, og fra denne Kilde flyder den Uendelige Kærlighed, som dækker hele skabningen; alt, hvad Jeg beder jer om, er, at I gengælder Min Kærlighed;

mange af jer tror, at Jeg er en Gud, der hurtigt bliver vred, og frygter Mig derfor; I frygter for at henvende jer til Mig; andre tror, at Jeg er uden for rækkevidde og kun nyder Min herlighed uden nogen sinde at drage omsorg for jer, og at Mine øjne kun er vendt mod Mine hengivne, hvorved I skaber jer et billede af en Gud fyldt med forkærlighed; vidste I ikke, at jo svagere og jo mere elendige I er, desto mere søger og elsker Jeg jer?

Jeg er Hellig, men Jeg vil også lade jer forstå, at det er Mit ønske at blive fortrolig med jer, og at I må have Mig som jeres Hellige ledsager;

kender du lignelsen om den fortabte søn, Vassula?

Ja, noget af den.

han havde syndet, men hvordan modtog hans fader ham?

Med stor glæde?

mere end det, han modtog ham med stor kærlighed og fejrede begivenheden;

vold Mig ikke sorg, Mine elskede, men kom tilbage til Mig; Jeg vil ikke afvise jer; Jeg vil modtage jer i Min favn; vend tilbage til Mig uden frygt;


1 Jeg er et eksempel.
2 Han henviser til de gange, hvor jeg bekymrer mig for, at disse skrifter måske ikke er fra Gud.