8. marts 1987

Vassula, du elskede, Jeg vil igen minde dig om, at Jeg ikke foretrækker dig frem for Mine andre børn; du har ingen fortjeneste, og dit værd er endnu mindre i Mine øjne; men Jeg elsker dig alligevel; Jeg gav dig denne Nådegave, fordi det er Min vilje; vær Min budbringer, så vil Jeg åbenbare Mig gennem dig;

tro ikke, at Jeg modsiger Mig selv; Min kærlighed til dig er grænseløs, og du er Min elskede, eftersom Jeg valgte dig; tro ikke et øjeblik, at Jeg elsker dig mindre, fordi Jeg gør dig opmærksom på dine svagheder; Jeg er din Hellige Fader, som kender dig, og hvis Jeg ikke gør dig opmærksom på dine fejl, hvem vil så gøre det? du er Min skrøbelige blomst, som Jeg former, idet Jeg lader dig suge Min Styrke, for at du kan vokse, Vassula;

Jeg ønsker at minde dig om, at Åbenbaringerne, som Jeg ånder ind i dig, ikke kun er til gavn for dig, de er også beregnet for andre, som har desperat brug for Mit Brød; Jeg kommer for at ernære alle jer, der er sultne; Mit Budskab er et Fredens og Kærlighedens Budskab, det skal minde jer om jeres grundvolde, og hvem der skabte jer;

Jeg kommer for at sige til jer, at Mit Legeme er Min Kirke; ja, Min Kirke, som fylder hele skabningen; Jeg kommer for at vise denne verden Min Barmhjertighed;

du, Vassula, var én blandt de skarer, der sårede Mig, der aldrig svarede på Min Kærlighed og fyldte Mig med bitterhed; hvad er mere bittert end intet gensvar at få på en Kærlighed, der er så tørstig og så stor som Min?

i stedet søgte du i din ørken efter daglige materielle nydelser, som du guddommeliggjorde, tilbad og fjernede dig derved endnu mere fra Mig, fyldte Mig med bitterhed og sårede Mit Hjerte, et Hjerte af en levende Gud, så usøgt og så uelsket af dig, en Gud fuldstændig glemt; datter, var Jeg så langt borte fra dig?

kom, kom og føl Mit Hjerte, Mit Hjerte kalder på jer alle; Mine sønner, Mine døtre kom …. kom nærmere til Mig, vend jer til Mig, tillad Mig at have jer i Min favn, lad Mig kaste jer dybt ind i Mit Hjerte og lad Det opsluge jer og give jer dyb Fred;

kom og træd ind i Min Åndelige Verden af Fred og Kærlighed;

kom til Mig og spis fra Mit Legeme, for Mit brød er rent og vil rense jer; Mit Legeme råber til jer; kom og besøg Mig, Jeg som tilbringer dag og nat i Tabernaklet, hvor Jeg venter på jer for at ernære jer; frygt ikke for Mig, vær ikke bange for Mig, fornægt Mig ikke; hvorfor nægte Mig en plads i jeres hjerte?

kom og lær Mig at kende og I vil elske Mig; for hvordan skulle I kunne elske nogen, I ikke kender eller kun kender ufuldstændigt? stræb efter at kende Mig godt og I vil elske Mig inderligt;

Vassula, du var gået vild og dermed løsrevet dig fra Mig; du vendte dig bort fra Sandheden og forvandlede godt til ondt, og du var knyttet mere til det onde end til det gode;

kom da, alle de, der stadig undgår Mig, og frembær jeres synder for at Jeg må tilgive dem; kom og spis fra Mig, kom og tøm jeres hjerter for Mig og lad Mig fylde dem med Kærlighed;

Jeg ved, I er svage, men tillad Mig at handle i jer alle; giv Mig jeres samtykke, elskede; lad Mig oprykke alle jeres misgerninger, kaste dem bort og så Mine Fredens og Kærlighedens frø i jer; lad Mig rense jer; Vassula, gør ikke mere, Jeg vil fortsætte senere;

glem ikke Mit Nærvær; husk altid, os, vi;

Jeg vil huske det. Jeg vil prøve, Herre.

lad os gå;

Lad os det.

(Fortsættelse:)

kom og lær Mig at kende, Jeg er ikke uden for rækkevidde; vi går side om side, I lever i Mig, og Jeg lever i jer; vi er aldrig adskilte, aldrig;

kom og modtag af Min Grænseløse Godhed og lad jeres barskhed opløses i Min Renhed;

O datter, på trods af at de har helliget mange af Mine elskede børn ved Dåben, er der kun meget få, der kender Mig, som Jeg er; de glemmer at betragte Mig som en kærlig Fader, mange af dem forlader Mig, da de tror, at Jeg er uden for rækkevidde; mange af dem tænker på Mig på deres egen måde, idet de tillægger mig permanente følelser af foragtelige tilbøjeligheder; nogle tænker kun på Mig, når de er bange, andre betvivler Min Grænseløse Kærlighed;1

(Her blev jeg afbrudt. Jeg havde bestilt et fotografi af det ’hellige ligklæde’, og det modtog jeg nu. Jeg betragtede det og vendte tilbage for at skrive, mens jeg så på det.)

husk at Jeg stadig lider; Vassula, hvor er Jeg fyldt med bitterhed; hvorfor, hvorfor er så mange af Mine får spredte; se på dem, var Mit offer forgæves; datter, hvor er Jeg misfornøjet, Min Sjæl er aldeles rystet; Jeg lider;

ernær Mine får; bliv ikke træt af at skrive;

Nej, Herre, jeg vil ikke blive træt.

Jeg vil give dig den Styrke, du behøver; kom, lad os arbejde; lad os fortsætte; Jeg er din Lærer; fyld Mig med glæde og glem ikke Mit Nærvær;

Vassula, du følte Min Tilstedeværelse; ja, Jeg sad virkelig på hjørnet af din seng; lad Mig omformulere 2 hvad Jeg skrev: ”det er Jeg, Jesus, Jeg sidder ned nu, men netop nu vil Jeg rejse Mig, for du vil også rejse dig;”

(Han var knap færdig med at skrive, da det bankede indtrængende på døren. Jeg sprang op og stod der helt forvirret. Den aften gjorde Jesus på en stærk måde opmærksom på Sin tilstedeværelse. Det var så meget (lige som nogle andre gange), at jeg tog et stykke papir for at kontrollere, og Han skrev ovenstående afsnit. (Ved døren var det min ansatte, der ville sige mig noget.))

Jeg elsker dig; bliv ikke træt af at skrive; det, Jeg ønsker, er, at du giver Mig denne frihed 3.

Jesus, Du er vidunderlig!

vær altid glad når Jeg er glad; følg Mig;

du vil bedrøve Mig, hvis du glemmer Mit Nærvær; glem aldrig Mit Nærvær, aldrig!

Men Herre, det er svært. Nogle gange er jeg nødt til at køre bil, og så må jeg koncentrere mig om vejen. Andre gange taler jeg med venner om trivielle emner. Jeg hjælper min søn med hans lektier. Så hvordan skulle jeg kunne have Dit nærvær i mine tanker hele tiden, det er næsten umuligt!

Vassula, Min blomst, når du befinder dig i de situationer, må du blot have dyderne for øje, du må være ydmyg, tjenstvillig, blid, elskværdig, ærlig og kærlig; ja, at være dydig, det er at huske Mig; kom, lad os gå;

Jeg ønsker at gøre det kendt for dig, at Jeg virkelig kommer på en overnaturlig måde for at give Mine Budskaber; glem ikke, at Jeg er Barmhjertighedens Gud, og Jeg elsker dig på trods af din elendighed og den ligegyldighed, du viste Mig; Jeg gav dig denne karisme, så du lærer direkte fra Mine læber; Vassula, det føles godt at hvile i dit hjerte;

(Senere:)

(Bølgen af tvivl skyllede ind over mig igen.)

kom, lidelse renser dig; støt dig til Mig, acceptér at lide; gør godt, gør godt, gør godt igen for andre; kom, lad os genoplive alle Mine børn;

(Jeg blev helt fortvivlet!)

Men min Gud, jeg er hjælpeløs. Hvordan skulle jeg kunne gøre noget?

(Han sagde meget blidt:)

vil Jeg nogen sinde forlade dig? brug Mine sædekorn og så dem på markerne, hvor de giver Fredens og Kærlighedens frugter; lad Mit ord blive kendt af alle; Jeg vil være med dig hele tiden;

Sæt nu de afviser det og lægger det til side og tvivler på det? Sæt nu de synes, det ikke er noget værd. Sæt nu de ikke tror, det er Dig!

hør Mig, Min Vassula, hvorfor frygter du? hele Min skabning blev skabt ved Min Hånd, har du glemt, at Jeg er Almægtig? hele Min skabning adlyder Min Vilje; lille du, Jeg er den Højeste; Herliggør Mig; vær som en blomst, der behøver Mit Lys for at leve;


1 Dette budskab fortsætter den 18. marts 1987
2 Jesus bruger mit sprog; for vi ved fra Sankt. Theresa af Avila at ‘Gud tilpasser sig’ Sine udvalgtes sprog.
3 At bruge mig.