18. januar 1990

Herre Jesus Kristus, Guds Søn,
forbarm Dig over os.
Herre Jesus Kristus, Guds Søn,
forbarm Dig over os.

Jeg siger jer, at hvis nogen beder denne Rosenkrans1 til Mig, vil himlene åbne sig for ham, og Min Nåde skal redde ham; stift fred med Mig, stift fred med Mig, bed Mig hver dag: Herre Jesus Kristus, Gud Søn, forbarm dig over mig synder;

datter, undervis dine brødre2 i denne bøn, undervis dem i at være i ensomhed og i stilhed, mens de beder denne Rosenkrans; smyk Min Kirke, datter;

kom, gør fremskridt i hjertes renhed;


1 Den ortodokse Rosenkrans.
2 Katolikkerne.