17. januar 1990

fred være med dig; Min blomst, tillad Mig at bruge din hånd i dag til at nedskrive Mit Budskab;1

Jeg giver jer Min Fred; Mine elskede, Jeg har opvakt jer for at bruge jer som redskaber til at gøre Mine Budskaber kendt over hele verden; Jeg har opvakt jer for at gøre jer til levende altre og givet jer Min Flamme; Jeg opvakte jer for at forvandle jer til levende templer; Min Nåde hviler over jer, Mine Øjne forlader jer aldrig; kom og drag til jer af Mine Rigdomme, kom, glæd Mig og sig disse ord:

”må Du være velsignet,
Herre, fuld af nåde,
al storhed, magt,
al pragt er Din,
Dit er riget,
og Du er Hersker over alt
og over alle,
og det er ved Dig og gennem Dig
at Enhed skal komme ned
som et lyn,
for at ære og Herliggøre Dit Legeme,
amen”

og Jeg siger jer, at i Enheden vil I blive som kar, der bærer Mit Lys og forkynder Mit Rige og underviser i Sandheden i fuldkommen frihed, og uden at nogen forhindrer jer;

nedskriv nogle få linier mere for Mine udvalgte)

vær beredt på endnu nogle få prøvelser; Jeg er foran jer for at åbne vejen for jer, så frygt ikke; mange vil blive chokerede, men den, som vil forkynde Sandheden, vil aldrig undgå prøvelser, jeres undertrykkere omringer jer, men har I følt nogen af dem? Jeg siger jer, allerede før end de når jer, har Jeg spredt dem; Jeg, Herren, går ved jeres side;

hør Mig: for at få enhed, må I alle bøje jer, der må ikke være nogen kappestrid imellem jer, ingen indbildskhed, men I må alle være selvudslettende; Jeg er Guddommelig, og Jeg ønsker, at I bliver guddommelige; I skulle, Mine elskede, alle bøje jer, da I alle deler Min Ånd;

Jeg, Herren, velsigner jer;

Jesus?

Jeg er;

Jeg, Jesus, elsker dig, datter; fortæl Mig, var Jeg ikke kommet til dig på denne måde for at frelse dig, ville du så vente på Mig nu og tjene Mig? og var du ikke blevet opløftet af Mig, ville du så være klar over alt det, der sker i Min Kirke?

Nej, nej, Herre, men jeg er ikke god nok til, at Du har givet mig alt dette.

blomst, selv om du ikke er god, er Jeg her hos dig for at velsigne dig og for at trække dig dybere ind i Mit Hjerte; spis af Mig på denne måde; modtag Min Fred;

opløft dine øjne til Mig,

og Mit Hellige Ansigt vil lyse på dig; Jeg har salvet dig til at blive en af Mine brude, Jeg har opløftet dig til at være Min; Kærligheden elsker dig Jeg har gennemsyret dig med Min fine duft, og Jeg har spredt Min duft hele vejen til dine venner; Jeg har smykket dig med Mine juveler for at ligne Mig; Jeg har knyttet dig til Mig;

opløft dine øjne til Mig,

og se Mit Hellige Ansigt; Jeg er din Frelser, som elsker dig; acceptér måden, Jeg leder dig på; Jeg har lagt Mine Planer, længe før du blev født; fast, Min elskede, ydmyg din fornuft, reparér for dem, som sårer Mig;

opløft dine øjne til Mig,

og føl hvordan Min Kærlighed dækker dig og fortærer dig; udson for andre, for det glæder Mig; se! Jeg er Den, der elsker dig højest, vil du modsætte dig Mit kald? vil du gøre modstand imod Mig? Jeg, som kalder dig ved dit navn og har formet dig i Mit Billede; Jeg, som opløftede dig fra de døde og befriede din sjæl fra underjordens lande;

opløft dine øjne til Mig,

og se på din Konge, som smykker din nøgenhed med Sine Velsignelser; Jeg har viet Mig til dig og opfostret dig med Visdom; o Vassula, Min lærling, glæd Mig og del med Mig;

opløft dine øjne til Mig

og se på Ham, som frelste dig; Jeg er Den, Den der skabte dig;

opløft dine øjne til Mig

og se på Mig; Jeg er Den, som åbenbarede Mit Hellige Ansigt for dig; Jeg er Den, som lod dine følelser blomstre; Jeg er Herren, som så på dig og vurderede dig og udøste Min Lærdom over dig; iagttag Mine Læber2 fra disse, din Guds læber, har du lært alt det, du ved i dag; fra din Guds Læber modtog du diktat, og al den Kundskab, du besidder, kommer fra Mig; Jeg er din Lærer; er du villig til at lade Mig drage dig i Mine Fodspor lige til det sidste? vil du tillade Mig at gøre dette?

Fra Din egen Hånd
har jeg fået Næring
uden nogen fortjeneste,
hvem er jeg,
at jeg er blevet overøst med nådegaver?
Alt kommer fra Dig.
Fra Din egen Hånd
har jeg fået gaver.
Jeg velsiger Dig, O Herre,
jeg vil juble og glæde mig over Din Kærlighed
og følge dig med stor iver lige til det sidste,
og stadig mere beslutsomt.

så tag Mit Kærlighedens og Fredens Kors, og vi vil gå videre sammen; husk på, Min elskede, at Jeg er nær dig hele tiden, husk på Min Hellighed, så du må vandre i hellighed; tilbyd Mig din elendighed, og Min Sjæl vil trøste dig; din Frelser er ved din side; Jeg er Den, der rejser de fattige fra støvet; ser du, Min Vassula, det er ved tro og gennem tro på Mig, at Jeg har ladet dig nå denne tilstand af nåde;

(Herren mente, at jeg kom til Ham i tro ved Hans nåde og gennem et barns tro.)

Jeg, Jesus, elsker dig; vær altid Min glæde;


1 Budskab for den 18.januar 1990, første dag for festen i Enhedens uge, og desforuden min fødselsdag. Dette budskab blev givet for at blive læst op den 18.
2 Jesus sagde dette, og med to fingre viste Han mig Sine Læber.