24. december 1989

(Juleaften)

Jesus?

Jeg er; ære være Gud;

Ære være Gud.

bed, Mit barn; du skal hellige dig Mig; Kærligheden er dig nær og har altid været det, lige siden du lå i vuggen og til denne dag, og vil være det for evigt; forbliv nær Mig og afvis alle forvirrende tanker; støt dig kun til Mig, vær ét med Mig; sluk Min umættelige tørst efter kærlighed, O Pantocrator;

(Kommunismens fald i Rumænien.)

Min blomst, Jeg er verdens Lys, syng og vær lykkelig, syng af glæde, for det er Jeg, Jesus, som udfører disse vidundere;

Mit Kors skal oprejses igen på alle kirker, forstår du?1 en universel fred kommer snart; Freden vil meget snart blive født; bed for denne fødsel af Fred og Kærlighed; i dag mærker Jorden begyndelsen af dens fødselsveer; disse, Mine elskede, er Mine tidlige Kærlighedstegn;2 Jeg er Herre over himmel og jord, og Jeg skal med Min Kraft demonstrere for enhver nation, at Jeg er almægtig; Jeg har sagt, at Jeg med Mit Åndedrag skal omstyrte alle dem, som har bragt jer til slaveri; lad jeres nationer forstå, at alt er underkastet Min Magt, og hvad Jeg gjorde med ét åndedrag er til Min Herlighed; intet menneske er i stand til at slette Min Lov;

lad alle nationer forstå, at det er Jeg, Herren, som kom for at befri disse fanger fra fængslet og løfte dem til Mig; det er Jeg, som bragte jeres fjender til evig skam, og dette er ikke alt; Jeg vil underskrive en overenskomst af Fred og Kærlighed med din søster, Rusland, og hendes ulovligheder skal glemmes af Mig, og Jeg skal gøre hende til Min Brud igen, og fra hendes hjerte skal denne sang komme:

”Jeg vil altid bevare
min kærlighed til Ham,
og min pagt med min Gud
skal stå ved magt;”

Min sjæl tørster efter dette glorværdige øjeblik; gennem din søster, Rusland, har Jeg til hensigt at vise Min pragt og Min herlighed til alle nationer, som lever under disse himmelstrøg; Jeg skal iklæde hende Min skønhed og Min hæderlighed, og Jeg skal vise hende frem for jeres brødre,3 så de kan se Min skønhed og Min hæderlighed gennem hende og i hende; datter, brylluppet for din søsters omvendelse kommer snart;

Jeg har sagt, at Jeg er Den, som stiger ned i jeres tidsalders elendighed for at trøste de undertrykte og befri hendes fanger fra fængslet og de, som lever i mørket, fra fangehullet; det er Jeg, jeres Frelser, som kommer for at redde jer fra den røde drages kæber; det er Jeg, jeres Jesus, Mine duer, som kommer for at bryde jeres bure op og befri jer; det er Jeg, jeres Hellige, som aldrig svigtede jer; og Jeg siger jer oprigtigt, at jeres4 porte aldrig skal lukkes for Mig;

Vassula, Jeg skal med vanvære og ydmygelse omstyrte alle disse onde kræfter, disse kræfter som væltede Mit Hus og gjorde Det til gabende grave; Mit Lys skal oprejse din søster Rusland og alle hendes nabolande, Jeg skal bryde alle jeres bure op og sætte jer fri; lær at frelse og frihed kommer fra Mig alene; bed for din søster, bed for hendes naboer;

Min Herre, Du har sagt at: ”ve den, der ophober andres ejendom og beriger sig med pantegods; pludselig rejser dine långivere sig, de, der får dig til at ryste, vågner, og du bliver deres bytte.”5 Dette er nøjagtigt, hvad der skete i Rumænien, men uskyldige mennesker betalte for det med deres blod.

vær forsikret om at Jeg har alle din tids martyrhelgener med Mig, ofre for Satans raseri; Jeg har alle dem med Mig, som omkom som ofre; Jeg siger dig, at hans raseri var sådant, at da han vidste, han var ved at miste grebet, havde han til hensigt at tilintetgøre hver eneste af Mine blomster;

(Jesus så da på Rumænien ovenfra.)

græd ikke, du lille,6 for Jeg, Herren, skal genopbygge jeres ruiner, og Jeg skal mangfoldiggøre jer for at vidne i Mit Navn; Jeg skal lade jer se store ting under Mit Navn; endelig frie! frie til at komme til Mig, jeres Frelser, og leve i Mit Hellige Hjerte; Jeg skal med Mit Lys forfølge jeres fjender, som også er Mine fjender; græd ikke for jeres børn, som ikke er mere, for i dag siger Jeg jer, at Jeg har anbragt hvert eneste en af dem i Mit Hjertes dyb;

Velsignet være vor Herre
Barmhjertighedens Gud,
for Han har besøgt Sit folk,
Han er kommet til deres frelse,
Han er kommet for at give Lys
til dem, som lever i mørke
og i dødens skygge.
Ære være Ham
som kommer for at føre vore fødder
ind på Fredens og Kærlighedens vej.
Amen.


1 I en indre vision så jeg taget på en kirke og to eller tre mænd på det, som kæmpede for at sætte et tungt Kors op på det rigtige sted, tilbage på sin plads igen.
2 Den 29. november en måned før begivenhederne i Rumænien gav Jesus og vor Hellige Moder os et Julebudskab at læse til bedegruppen den 22. december. Vor Hellige Moders budskab hentydede til Rumæniens frihed.
3 Herren mener her de romersk katolske.
4 Rumæniens porte
5 Hab 2:7
6 Jesus mener rumænerne.