23. december 1989

fred være med dig, datter, rør ved Mit Hjerte … føl hvor sønderrevet Mit Hjerte er;

(Med min ånd følte jeg Vor Herres Hjerte.)

fjern tornene, der nu gennemborer Mit Hjerte;

Vis mig, hvordan jeg kan fjerne disse torne, Herre.

tornene kan blive fjernet med kærlighed; elsk Mig, elsk Mig, Vassula, vær Min balsam, trøst Mig og bring små sjæle til Mig; vis dem Mit Hjerte, fortæl dem om Min Kærlighed, fjern hver enkelt torn og erstat den med en lille sjæl …

enorme reparationer skal gøres i Mit Hus, men Jeg skal genopbygge Det, mursten på mursten, lag på lag; på trods af de enorme angreb, som Mit Hus tager imod, skal Jeg, Herren, sejre til sidst; Jeg skal så fylde Mit Hus med rene sjæle som duer, der fylder deres rede, sådan vil det også være i Mit Eget Hus; og Jeg skal tillade disse rene sjæle at spise direkte fra Min Hånd, så de lærer at sige: ”Abba”; Guddommeligheden skal besejre korruptionen, korruptionen der gennem verdens ondskab gjorde Mine børn til ateister;

Jeg har til hensigt at gøre disse rene sjæle til guddommelige væsener, der genspejler Min Guddommelighed; det er derfor, Jeg i disse dage uden ophør minder jer om Sandheden, selvom Jeg gentager Mig selv; selv når nogle af jer bliver irriteret over, at Jeg gentager Mig selv, skal Jeg fortsætte med at minde jer om de samme sandheder, det er den eneste måde at vække nogle af de træge sjæle på;

Min Nådes Helligånd bliver i dag afvist af de ikke troende, men de ved ikke, hvad de afviser; det er, som Skrifterne siger: … ”at den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnestenen og en anstødssten, en klippe til at snuble over;”1 disse vantro snubler over hovedhjørnestenen, fordi de ikke tror på Min Helligånds Værker; ja, i dag er Min Nådes Helligånd, som stiger ned for at vise jer Vejen, Sandheden og Livet, i sandhed Nøglestenen, Hjørnestenen, som I ikke genkender og fuldstændigt afviser;

datter, selv i din ufuldkommenhed vil Jeg være i stand til at fuldføre Mine Budskaber; tag dine lidelser som velsignelser; tænk på, hvad Jeg måtte lide for at fuldføre Min Gerning og gennem Mine Sår helbrede jer alle; Jeg, Herren, behøver generøse sjæle, som er villige til at ofre sig for andre og blive til små krucifikser; alle disse ofre skal ikke være forgæves; der skal ske enorme reparationer, og tiden er knap;

så, du lille, støt dig til Min Skulder, når du er udkørt; fald ikke, støt dig til Mig; vi er forenede; bed, Min Vassula, for din tidsalders frelsessag; kærtegn Mig, din Gud, med din lidenhed; kærtegn Mig med dine bønner, som kommer fra hjertet; Jeg ønsker oprigtighed; Jeg ønsker ikke forpligtelser, Jeg ønsker dit hjerte; vær perfekt!

kom, Mine Øjne forlader dig ikke; I er alle2 Min Glæde, Min Lykke;


1 1. Pet 2:7-8
2 Små sjæle.