10. oktober 1989

I dag længes min sjæl efter Dig,
jeg har givet Dig mit hjerte og min sjæl
for at Du kan forme dem:
min Herre er kommet til mig
i al Sin Pragt og Myndighed
for at løfte min sjæl til Ham
for vise mig Sin Store Kærlighed
og Barmhjertighed,
Han har løftet mig med Ømhed
for at forkynde Sin Uendelige Kærlighed
og Barmhjertighed til alle nationer.
Hans Kærlighed varer for evigt.

elskede, forbliv lille, så du med lethed kan krybe ind i Mit Hellige Hjerte; Kærligheden elsker dig; lyt og skriv:

fred være med jer alle; Jeg er Fred, Jeg er Kærligheden; af Min Grænseløse Barmhjertighed kommer Jeg til jeres nation for også i jeres land at udvide Min Vingård, så Dens Marker giver nok frugt til at nære jeres døende nation; Mine Guddommelige Gerninger spredes ud over hele denne jord og er alle gode, eftersom De forsyner ethvert behov til rette tid; lyt til Min Stemme, hengivne børn, og blomst som blomster blomstrer, når foråret kommer, blomst med Strålerne af Mit Rene Lys udgydt over jer;

Jeg fylder jeres nationers mørke med velsignelser; Jeg ønsker at helbrede jeres stakkels sjæl, Jeg ønsker at hvile jeres trætte sjæl; så kast jer i Mine åbne Arme; Jeg er jeres Frelser, som kalder på jer, for at I skal vende tilbage til Mig; forstå, Mine børn, sløvhedens ånd har tilsløret mange nationer og efterladt mange af dem i dyb søvn, og Jeg iagttager alt dette fra oven med pine og smerte; i dag søger Jeg, Herren, jeres hjerte, eftersom det er kærlighed, Jeg har brug for, gengældt kærlighed …

kom, kom til Mig i hjertes enkelthed som et barn der tillidsfuldt nærmer sig sin far; kom også til Mig og vis Mig jeres svaghed og fortæl Mig om jeres problemer, lad jeres Fader i himlen høre jer

Jeg er Kærligheden, Kærlighedens Højeste Kilde, som tørster efter, at Kærligheden bliver gengældt; afvis ikke Min indtrængende bøn; afvis fristelserne, der omgiver dig, Mit barn; afvis at give Satan fodfæste; hvis du blot vidste, hvor nær Jeg er ved dig, og hvor ivrig Jeg er efter at løfte din sjæl til Mig og vænne dig til virkelig Næring!

prøv at forstå Mig, prøv at opfatte Min Vilje; vær ikke her for blot at tilfredsstille din nysgerrighed, vær her for at lære; udvid dit hjertes rum kun for Mig for at tillade Mig at skabe Mit Hjem i dig; kvæl ikke Min Ånd i dig med umoralskhed, rationalisme, egoisme og andre synder; kvæl Mig ikke, tillad Min Ånd at ånde i dig og løft dine øjne til Himlen og bed i stilhed, som Jeg har bedt til Min Fader;

bed med dit hjerte … og Han vil høre dig;
bed med kærlighed … og Han vil ikke afvise dig;
bed med Tro … og Han vil ikke afslå din bøn;

alt hvad du gør, gør det med kærlighed til Kærligheden; og Jeg vil ikke forblive stille eller uberørt eller uimodtagelig for dine indtrængende bønner, for Jeg er fuld af Barmhjertighed og fuld af Ømhed;

Jeg er den Gode Hyrde, som søger efter Mine lam og Mine får imellem murbrokkerne; Jeg kommer for at søge efter jer med Mit Hjerte i Min Hånd for at give det til jer; Jeg kommer for at søge efter jer i jeres fattigdom for igen at minde jer om, at I ikke er faderløse, og at I alle tilhører Mig; Jeg kommer for at minde jer om, at i Min Faders Hus er der et værelse til dig, Mit barn1 … et værelse som tilhører dig … Min Sjæl længes efter dig … Min Sjæl er i ubeskrivelig sorg, hver gang et værelse lades tomt i al evighed … Jeg, Herren, bringer Himlen til jer i Mine Hænder2 som en gave til jer for at tilbyde jer Den, men Min fjende ønsker at forhindre jer i at modtage Den;

så mange gange bruger han stakkels sjæle til at bringe Min Stemme til tavshed, irettesætter Min Helligånds Nåde og på denne måde såre Mit Legeme til ukendelighed; skjult bag en Sky af Mørke bliver disse sjæle Mestre i Ondskab og Tomhed og afviser at forstå Mine Veje; disse mennesker vejer tungt i Mit Hjerte; frygtløse kommer de til Mig uden liv og med tomme hænder; de gør grin med Løftet; de anbringer atter en gang et tækkerør i Min Højre Hånd og gør nar af Mig, så fjerner de det fra Min Hånd for at slå Mit Hoved med det, så falder de på knæ for at hylde Mig, for at mennesker udenfor Kirken skal tale godt om dem; disse vanhelligelser korsfæster Mig igen hver eneste dag, de slæber Mig til Golgata igen og igen, de hader Mig uden grund, ak Mine børn …

disse mennesker har forvandlet Mine Øjne og Min Moders Øjne til en evig vandkilde; lyt til Mit Råb fra Mit Kors for utallige mængder falder konstant ned i den evige ild; lyt til Ånden der bringer liv;

jeres nationer har udviklet rå hjerter og har givet afkald på Kundskabens kilde; vend jeres øjne mod Mig! løft jeres hoveder mod Mig! kom og absorbér Mit Lys, tillad Mig at fjerne jeres ligklæde, som indhyller jeres land; Jeg er jeres sjæls og jeres hjertes Vejleder og bønfalder jer om at gengælde med kærlighed; en kærlighed uden egeninteresse, dø hen fra jer selv og tillad jeres hjerte at blive ledt af Ånden, og Ånden vil lede jer til Sandheden, hvorved I vil erkende Mig; lyt til Min Stemme, Min Ånds Stemme; forøg jeres bønner og lev helligt, vær hellige, for Jeg er Hellig;

hvis Mit Hus ligger i ruiner i dag, hvor ateismen hersker i så mange hjerter3, er det, fordi jeres generation nægter Mig en plads i jeres hjerte; Jeg kommer og finder ingen kærlighed, ingen tro og intet håb; Mit Hus ligger i ruiner; reduceret til murbrokker af Rationalisme, Ulydighed og Forfængelighed; Mine glorværdige græsgange fra fortiden ligger nu ufrugtbare hen på grund af det Store Frafald, som trængte ind i Min Helligdom;

Lydighed mangler; Jeg har givet Min hyrdestav udelt til Peter for at vejlede Mine lam indtil Min Genkomst, men i deres ondskabsfuldhed og for deres egne interesser og ikke Mine, har de brækket Min hyrdestav i to og derpå i splinter … Broderskabet blev brudt, Troskab tilintetgjort, og min flok ligger døde i massevis ved Kærlighedens, Fredens og Enhedens Kilder, Kilder der engang fandtes; alt, hvad Jeg beder disse hyrder, som vender ryggen til Peter, om, er at bøje deres nakke og erkende deres Fejl; Jeg ønsker, at de skal nå hvilestedet, som Jeg har til dem; Jeg ønsker ikke, de skal falde som stjerner, den ene efter den anden; hvis de blot ville lytte til, hvad Ånden siger til dem i dag; Jeg vil hverken minde dem om deres frafald eller om de Sår, som Jeg modtager fra dem;

bed for disse præster, Min kærlighed til dem er Stor, men det er sorgerne, som de giver Mig i dag, også; bed for at de må bøje sig og vaske hinandens fødder med ydmyghed og kærlighed;

Jeg, jeres Herre Jesus Kristus, efterlader Mine Kærlighedssuk på jeres pande, og med Stor Kærlighed velsigner Jeg hver enkelt af jer for at forene jer og være ét, som den Hellige Treenighed er én og den Samme; vær også I ét under Mit Hellige Navn;


1 Jesus sagde det meget bevæget.
2 Jeg så i et indre syn Jesus holde den mest funklende og lysende klode i Sine hænder, hvilket mindede mig om Ærkeenglen Michaels lysstyrke.
3 Da Jesus sagde dette, var han utrolig bedrøvet.