22. september 1989

(Vor Hellige Moders Budskab.)

elskede datter, Abba elsker jer alle;

Lovet være Herren.

fortæl Mine børn dette: fred være med jer; Mine sønner og døtre, tillad jer at åbne jer, så Jesus kan gå ind i jeres hjerter og helbrede jer;

Mit Budskab i dag skal minde jer om, hvem Jesus er; Jesus er den Ophøjede Kærlighedskilde, verdens Lys; for at frelse jer udholdt Han Korset og så bort fra det skammelige ved det; Han er sagtmodig og ydmyg; kom og anerkend Ham som jeres Gud, for at anerkende Ham er den perfekte dyd; føl Ham, føl Hans Hellige Nærvær, lær at have Ham iblandt jer, lær at sige ”vi, os”; glem Ham ikke ind imellem jeres bønner, hav Ham konstant i jeres hjerte, hav Ham låst inde i jeres hjerte;

tag ikke vore budskaber som trusler, Vore Budskaber er Budskaber om Kærlighed og Fred, som kommer fra Guds Uendelige Barmhjertighed;

glæd Gud ved at reflektere før I åbner jeres læber for at ytre et eller andet; tillad ikke jeres læber at fordømme jer; alt det, I siger, lad det bevise, at I er Guds børn med en ånd af hellighed, lydighed og renhed; vær ivrige efter at tjene den rette sag;

i dag skal Jeg stille jer dette spørgsmål, I som hører Mig: ”elsker I jeres næste, som I elsker jer selv?” Jeg ønsker at minde jer om, at selv i jeres svaghed kan I opnå fuldkommenhed, hvis I tillader jer at blive vejledt af Herren; overgiv jer dagligt til Ham, tilbyd Ham jeres vilje uden frygt; Han kender jeres ydeevne og vil aldrig bede jer om noget, der kan skade jer; opløft jeres sjæle ved at bede, voks i hellighed, voks i Kærligheden, som Gud tilbyder jer i overflod;

lyt aldrig til Oprøreren; efterlad ikke nogen tom plads i jeres hjerte til at dæmonerne kan friste jer; forbliv kun i Troen, Håbet og Kærligheden; lad disse være jeres frugter som fylder jeres hjerte; Gud-er-iblandt-jer for at give jeres sjæl alt det, den mangler; Herrens Vingårde skal mangfoldiggøres, og De skal give nok frugt til at nære tusinder;

Skaberen forbereder jer på at gå ind i en Ny Æra af Kærlighed; se jeres Skaber som jeres Hellige Ledsager, jeres Fader, jeres Ægtefælle, jeres Forløser, jeres Rådgiver; pris Herren for Hans Barmhjertige Kald, for Han siger: ”Jeg vil forøge Mine Kald og vil ikke formindske dem; Jeg vil trække Mine børn meget tæt ind til Mig for at give dem næring med Min Egen Hånd; Jeg skal anbringe Min Lov i deres hjerte, og de skal bo og være beskyttet i Min Kærlighed; Jeg vil trøste dem, når Jeg leder dem tilbage til Mig, tilbage til Sandheden, Jeg skal vænne dem til rigtig Næring; de dage, hvor ingen velsignelser var velkomne, vil være døde; Jeg skal åbne ligklædet, som dækker de døde og med Mit Lys genoplive dem;” Kærligheden vil vende tilbage til jer som Kærlighed og leve iblandt jer;

meditér over Vore Budskaber og lev Vore Budskaber; føl jer sikre, for Vi er med jer alle; Jeg velsigner jer og jeres familier, bed og Jeg skal bede sammen med jer;

kom, datter;