16. februar 1987

(Jeg begyndte at blive klar over, at jeg faktisk ikke kan leve uden Gud. Jeg tror, at Han virkelig har knyttet mig til Sig.)

Jeg er Jahve, barn; det er Jeg, vend dig til mig; Jeg elsker dig, og på grund af den store kærlighed, Jeg har til dig, holder Jeg dig; frygt ikke, barn; hør Mig; på grund af Min ophøjede kærlighed, som Jeg nærer til dig, knytter Jeg dig til Mig; støt dig til Mig, Jeg ønsker, at du trænger til Mig, Vassula;

Elsker Du os så meget?

O datter, har du ikke mærket Min Kærlighed?1 Min Kærlighed til dig ønsker at fortære dig;

Jeg føler mig herliggjort ved at mærke, hvor knyttet du er til Mig; for Mit vedkommende elsker Jeg dig uudtømmeligt, og Jeg vil aldrig nogen sinde skilles fra dig; men Jeg har også sørget for, at det vil du heller ikke; Jeg har sikret vor forening; forstår du det? … Jeg fryder Mig over at have sejret;

Jeg ønskede, at vi skulle være forenede for evigt; at du skulle trænge til Mig, elske Mig, at du for evigt skulle være knyttet til Mig og Jeg knyttet til dig; lad Mig være fri til at elske dig uden indskrænkning og herske over dig;

Jeg, som skabte dig, og Jeg, som plejede dig, Jeg, som indviede dig, og Jeg, som var den første til at fæstne Mit blik på dig, Jeg, som fyldte dig med Min Ånd, ville det; for Jeg, Vassula, er din Gud, Jahve, som har opdraget dig;

Jeg sikrede Mig, at de bånd, med hvilke Jeg har knyttet dig til Mig, holder i al evighed; du vil være ude af stand til at løsgøre dig fra Mig, for Jeg er den Højeste;

Det er skræmmende, selv om jeg elsker Dig, Herre! Din magt og visdom er stor!

hvorfor Vassula, hvad har du at frygte? Er Jeg ikke Kærlighedens Herre?

Jeg vil tage Mig af dig; Jeg vil lindre dine smerter; Jeg vil dække dig med Mine velsignelser; Jeg vil give dig, hvad du mangler; Jeg er Grænseløs Rigdom; når du er sammen med Mig, har du ingen grund til at frygte, Jeg er Den, som holder Jordens grundvolde; lad Mig være fri til at gøre med dig, hvad Jeg end ønsker; Jeg er så lykkelig ved at have dig nær Mig, du som er så skrøbelig og svag, for Jeg ved, at dit hjerte vil lade Mig gøre med dig, som Jeg ønsker; frygt ikke for Jeg er din Himmelske Fader, og Jeg elsker dig mere, end noget menneske kan fatte;

Jeg er Jahve, og skulle du ikke have hørt det før, så siger Jeg dig nu, at Jeg er kendt for at være Trofast, og Mit ord står fast;

barn, Jeg har opvakt dig fra de døde for at lade Mit Ord blive skrevet, Jeg har opdraget dig til at være Min budbringer;

eftersom du skal være Min budbringer, skal du formes; du skal lære, hvordan Jeg føler, hvordan Jeg arbejder, og hvordan Min kærlighed opflammer hjerter; hvordan skulle du ellers kunne fortælle Mine elskede børn det?

kom; føl Mit nærvær på den måde som Jeg har lært dig det; Jeg elsker dig, du lille; se Mig; Jeg ønsker, at du skal være fortrolig med Mig;

Vassula, i morgen vil Jeg diktere et budskab til dig, der vil lære Mine børn, hvordan de skal være sammen med Mig; gå nu og opfyld dine andre pligter; gå i fred;

(senere kom Jesus:)

Vassula, skriv; du er nu forenet med Mig, du vil arbejde med Mig, du vil lide med Mig, du vil hjælpe Mig, ja, Jeg vil dele alt, hvad Jeg har, med dig, og du vil for din del gøre det samme;

at være forenede er at være sammen for altid; Min opløftede kærlighed binder dig for evigt til Mig, fordi Mine bånd er evige bånd; Min kærlighed antænder selv hjerter af sten, sætter dem i brand og fortærer dem;

datter, Jeg har sejret; du behøver ikke frygte, Jeg har vundet dit hjerte, elskede, og Jeg har sørget for, at du for evigt vil være Min; O Vassula, hvor Jeg dog længtes efter at kaste dig i Mit Hjertes dybder og lade Mine Kærligheds flammer fortære dig helt og efterlade dig vildt begejstret for Mig, din Gud;

Elsker Du mig virkelig så meget? At Du har gjort det?

har Jeg ikke givet Mit liv for dig? Jeg gav Mit Liv af kærlighed, af kærlighed ofrede Jeg Mig Selv for din frelse; Jeg udgød Mit Blod for dig af kærlighed;

nu har Jeg sørget for, at du er bundet til Mig;

Hvorfor?

hvorfor, har du glemt, at Jeg er helt igennem Trofast; ved at have dig bundet til Mig har Jeg sikret Mig, at du også vil forblive trofast mod Mig;

nu, hvor vi er forenede, vil vi fortsætte med at arbejde sammen; Jeg vil bruge din kærlighed til Mig til at helbrede mange sjæle, som ellers skulle opsluges af Satans flammer; du og Jeg vil hjælpe disse sjæle; alt, hvad du skal gøre, er at elske Mig inderligt; der vil være tider, hvor Jeg vil komme til dig og betro dig Mit Kors;

Men jeg er intet!

Vassula, forbliv intet og lad Mig være alt hvad du mangler; du vil følge Mig, hvor end Jeg går; du vil aldrig nogen sinde være alene; du er nu forenet med Mig;2 voks i ånden, Vassula; voks for din opgave er at udbringe alle budskaberne, som gives af Mig og Min Fader; Visdommen vil belære dig;

Ja, Fader.

hvor smukt at høre dig kalde Mig Fader! Jeg længtes efter at høre dette ord, Fader, fra dine læber;3


1 Jo, selvfølgelig har jeg det, det er utroligt!
2 Mens jeg skrev, undrede jeg mig over, hvorfor Han siger, at jeg nu skulle forblive ubetydelig, og før sagde Han, at jeg måtte skynde mig og forandre mig, og vokse mig stærkere etc. Han må have læst mine tanker, fordi Han svarede mig med det samme. Næste sætning.
3 Jeg bestemte mig for denne aften, mens jeg bad, at undgå at sige Fader, men i stedet omtale Ham som ’Gud’ og være omhyggelig med at undgå ordet ’Fader’. Jeg ved i virkeligheden ikke hvorfor, måske fordi jeg tænkte, jeg skulle være mere formel i mine bønner.