30. januar 1989

Min Herre? O Jahve, hvor jeg elsker Dig!!

Jeg er;

blomst, Jeg elsker dig; Min Ånd hviler over dig, føl Mit Nærvær; uden Mig ville du stadigvæk ligge død blandt de døde! Jeg, Barmhjertighedens Herre, har oprejst dig, så Jeg med Mit Budskab kan genoplive dette gudløse land;

dagene flyver, og timerne haster af sted endda med enorm fart, og Mine Skabninger er døve! nedsunket i mørke, de hverken lytter eller tror på Mine Barmhjertige Tegn! af Kærlighed og medlidenhed har Jeg løskøbt dig, løftet dig op til Mig og vugget dig i Mit Hellige Hjerte; Jeg stiger ned fra Himlen, fra Min Hellige Trone bøjer Jeg Mig ned for at nå denne utaknemmelige generation, hvis hænder stadig er stænket med Mine børns blod; blod, fordi I nægtede at tro på Mine Budskaber, der blev givet i Fatima; I nægtede at tro på Deres bydende nødvendighed, og nu gentager I jeres fejl, nyt blod vil blive udgydt på grund af jeres stædighed;

O Mit barn, så mange af Mine egne er blændet af Satans røg! Mine egne gør oprør, uden frygt og uden den mindste tøven; oprigtighed mangler hos dem, og Jeg finder ej heller hellighed i dem; Jeg søger efter kærlighed og finder ingen hos dem; der er ingen retfærdighed at øjne, og Visdommen er erstattet med Tåbelighed, for den har forladt dem, fordi deres tunger er kløvede og kun i stand til at murre forræderisk; disse oprørere har tilladt Forfængelighed at blive deres krone, og Ulydighed har de accepteret, så den bliver deres scepter; Jeg finder ingen fred i dem, ingen; deres måde at tænke på er ikke Min; de går mod ødelæggelse og Min Bys undergang;

O Kain! Kain? Hvor er Ånden, Jeg udrustede dig med? går du igen mod din egen tilintetgørelse? Jeg har kendt din voldsomhed fra den dag, du blev født, og fordi du vidste, at dette ikke var nyt for Mig, kommer du her forklædt som en Ypperstepræst; du har iført dig Mine klæder i guld og sølv for at skjule dine mørke dragter, som du har fået af Dyret; du har intet lys i dig, og for at skjule dit hæslige ansigt har du anbragt en maske på dit vederstyggelige ansigt, så din fremtræden fuldt og helt kan narre selv Mine Udvalgte; din maske kan ikke narre Mig, for Mine Øjne ved, at bag lammets maske skjuler du en vældig ødelæggelse; du har udrustet dig selv til tænderne med Ondskab! og nu planlægger du at erobre verden for at udslette den smule lys, der er tilbage i dem; dine intentioner er at øge lovløsheden og udrydde alt det, der er Helligt, afsætte magtfulde mænd og lægge beslag på Min Helligdom;

disse, Mit barn, er de slanger, Jeg viste dig i en vision, som kryber over alt på Mine Hellige Sakramenter og på Mit Tabernakel; han vil bedrage mange, og mennesker vil blive blinde, blændet af bedragerens klæder; disse stakkels sjæle vil blive overbevist om, at det, de ser med deres egne øjne og i deres egen tidsalder, er selve Ypperstepræsten! med sin strålende forklædning, vil han forårsage et Stort Frafald i hele Min Kirke, han vil være årsag til trøstesløshed, men alt vil ske under dække af mirakler, af store undere og tegn på himlen;

Mit evige Offer vil han kaste fra sig, trampe på Det og afskaffe Det, men alt under dække og i ondskab; Min Hellige By vil være i Kains magt, fordi de har afvist Mine Advarsler; Jeg er kommet til dem uventet, barfodet, men de har afvist Mig med foragt; Kains magt vil kun vare en kort tid takket være Mine elskede sjæle, som gør godt igen, som beder og ofrer sig; alt dette har Jeg taget i betragtning, og jeres ofre var ikke forgæves; uretfærdighed og overtrædelser kan undertrykkes med jeres bønner;

Herre, hvad vil der ske med Dine hellige?

til Min store sorg vil mange grundet hans fremtoning blive ført bag lyset; da han bærer lammets maske, vil han drage mange til sig, men Jeg har tilladt dig at se, hvordan hans indre i virkeligheden ser ud, det er som en Slanges, dødeligt …

Vassula, med voldsom torden og med Min Ild vil Jeg omstyrte denne Rebel og alle hans tilhængere; Jeg vil nedtrampe deres sikkerhed, eftersom den bestod af falskhed, og omdanne deres tilflugtssted til en bunke støv, eftersom dets fundament var støbt af Løgne;

så vil Jeg kalde på Mine Abel’er og med stor kærlighed omfavne dem; Jeg vil beskytte dem i Mit Hellige Hjerte, de vil være som duer med renhed, og Mit Hellige Hjerte skal være deres bo; se dig omkring, ser du ikke? har du ikke set, hvor mange af Mine brødre der konspirerer imod Mig? Jeg bliver forrådt, Mit barn, af Mine allernærmeste.

Herre, hvorfor gør de dette imod Dig? Måske forstår de det ikke rigtigt?

Mit barn, de er blændet af Forfængelighed og Ulydighed;

De tror oprigtigt, at de gør det rigtige!

hvordan kan de tro, at de handler ret, når de bryder Min Lov! de er ulydige, og ulydighed kommer ikke fra Mig! de følger Min modstanders lov, de sætter deres fødder lige i hans fodspor, og de bliver ledet til deres egen ødelæggelse og fald! som Østenvinden vil Jeg sprede disse oprørere, bare vent og se;

bønfald Mig på deres vegne; elsk Mig og formild Min Retfærdighed; ær Mig ved at bringe Mig sjæle for deres frelses skyld; Mine øjne hviler især på denne mørke tidsalders ungdom; kom, lad os bede til Faderen,

“O Fader,
hav medlidenhed med
Dine børn, især de unge,
tag disse sjæle
og anbring dem under Dine vinger,
frels dem fra den Onde,
frels dem fra den Sløvhed,
der omgiver dem,
fyld dem med Din Sandheds Helligånd
og før dem ind i Dit Lys
i al evighed,
amen;”

kom, hvil, Mit barn, Jeg vil aldrig forlade dig; de1 vil ikke have held med at fjerne det Lys, som Jeg har givet dig; frygt ikke, Jeg er med dig;

kom, os, vi? Mit Nærvær?

Ja, Herre, jeg elsker Dig til døde.

1 Mine forfølgere