10. november 1988

ære være Gud;1

ære være Gud;2

(Dette blev sagt efter bønnerne til Dem.)

Min Gud?

Jeg er; Jeg ventede ivrigt på dette øjeblik;

(Jesus og jeg var meget ivrige efter at mødes på denne måde.

hør Mig, Min Vassula; kom og rør Mit Hellige Hjerte, føl Dets Sår; Mit Hellige Hjerte er plaget af smerte og såret til ukendelighed; sjæle hører Mig ikke … de falder i hundredvis i Satans net …

(Senere:)

Jeg vil ikke svigte dig eller forlade dig, du lille; hør efter og skriv;

efter Den Store Trængsel, som Min Kirke vil gennemgå, vil I se et stort Tegn på himlen, og alle de, som elsker Mig, vil glæde sig og prise Mig; men alle de, som har tilsmudset Mit Hellige Navn, vil trække sig tilbage i endnu dybere mørke og falde i total uvidenhed; Mit Tegn vil være en velsignelse for dem, der har holdt Mine Bud, for de har holdt Mit Ord, æret Mig og herliggjort Mig; de var og er Min Kirkes gyldne søjler, det faste fundament og den stærke struktur i Hendes Legeme; de er den rensende røgelse inden i Hende; disse sjæle vil Jeg, Herren, ophøje og anbringe for evigt i Mit Nye Jerusalem; deres Nye Hjem vil blive givet dem ovenfra, for ovenfra vil Mit Nye Navn igen blive givet til jer, og de og Jeg vil være ét; I, Mit folk, med Mit Nye Navn, I skal ikke blive kaldt gudløse, men Jeg vil give Mit Navn tilbage til jer;

når Min Dag kommer, vil Jeg trække alt ondt tilbage og fastlåse det; Jeg, Kærlighedens Herre, vil lade denne Nye Jord spire med Kærlighedens frø, Jeg vil åbne hende, og selv fra klipper vil Jeg lade nye kilder strømme ud; Jeg vil i sandhed lade Min Have blomstre; for jeres skyld vil Jeg tillade Mine hellige engle at stige ned til jer for at give jer næring; Jeg vil tillade Mine Helgener at blive jeres lærere og undervise jer i Mine Hellige Ord, vejlede jer som jeres venner; og Kærligheden vil herske i alles hjerter, og Dyden vil blive båret som en krone af alle Mine mennesker på Min Nye Jord; Jeg har lovet jer denne Nye Jord for længe siden, og Jeg holder Mit Løfte; det skal snart blive opfyldt;

men inden dette, vil Jeg stige ned for at rense jer; Jeg vil rense jer, som guld bliver renset i ild, al urenhed vil blive fortæret i denne Ild; Jeg må gøre alle disse ting for at vaske al den urenhed bort, der dækker denne jord som en forbandelse;

sandelig siger Jeg jer, at alt det, der er sket, og det, der skal ske, allerede er blevet bekendtgjort for jer, hvert eneste ord er skrevet i Min Bogrulle, denne Bogrulle, som skal blive åbnet, læst og så fortæret; Jeg, Herren, har renset Min Bogrulle i Mit eget Blod så spis Den; læs Mig …

bed, skabning, om at Visdommen vil stige ned over jer for at nære jer og gøre jer i stand til at afdække sandhederne og mysterierne, der stadig ligger skjult i Min Visdoms Bøger; bed om at få dømmekraft; I skal angre ofte, og Jeg vil altid tilgive jer;

datter, modtag Min Fred; Jeg elsker dig, fordi du tillader Mig at bruge din lille hånd; Jeg vil afslutte Mit Budskab af i dag og sige: “lad dem som har ører, høre;” kom, Jeg velsigner dig; vi, os?

I al evighed Herre. Lovet være Herren. Amen.


1 Sankt Mikael.
2 Hellige Maria.