8. november 1988

(I dag følte jeg Jesu Kors. Jeg følte, at Han var bedrøvet og så Ham bedrøvet selv på Hans billede.)

Jeg er; Min elskede, tag Mit Kors og aflast Mig, din Kristus er så træt; Jeg har tilladt Mig at anbringe nogle få dråber af Mit Blod på dit hjerte for at lindre Mig; Satan har besluttet sig for at gøre dig modløs, men Jeg vil ikke tillade ham at røre dig, hvad der er påbegyndt af Mig og velsignet, vil blive afsluttet og forherlige Mig;

I dag skal du nedskrive Mit budskab med din egen håndskrift,1 så at de, der endnu ikke helt har forstået, at Jeg har fyldt dig med Mine nådegaver, må forstå, at Jeg også har givet dig den nåde at høre Min Stemme; tillad Mig at diktere til dig i dag, hør Mig og skriv;

Vassula, dagene er talte nu; dagene for jeres renselse; de, der har bedt til Mig om fornyelse af Min Kirke, har Jeg hørt; Jeg har hørt alle deres bønner til Mig; Jeg lover jer, at Jeg, Herren, vil forny Min Kirke; Jeg vil aftørre pletterne, der har vanæret Hende på grund af den urene måde, man har levet i Hende, og Jeg vil genopbygge Hende på ny; og dog frygter Jeg for at fortælle jer, elskede, hvor meget Hun stadigvæk må lide før Den Dag; Hendes Hjertes Store Trængsler vil begynde, før Jeg kommer for at forny Hende fuldstændigt; denne dag må komme for at opfylde Skrifterne;

men Jeg vil trøste alle dem, som elsker Mig i disse sorgens dage; Jeg vil være meget nær jeres hjerter, Jeg vil lade jer føle Mig, Jeg vil sende jer en mængde engle og helgener for at trøste jer alle, så vær modige, elskede, vær modige! Jeg lider nu, og I, som elsker Mig, føl Mig; I føler Mine Sår, I føler Mit Hellige Hjerte fyldt med sorg; I føler mit blik på jer, skabning; I som er i mørke, Mine Øjne er fyldt med tårer af Blod; ja hvad andet kunne Jeg føle i dag, når Jeg ser, at størsteparten af jer glider ned i Satans net? men lad dem, der ikke ønsker at høre, fortsætte deres ondskab; Jeg har advaret dem i adskillige år nu, Jeg har kaldt på dem for at de skulle angre, men de ænser ikke Mine advarsler; Jeg er træt, meget træt af deres blindhed og deres stædighed;

oprøret har spredt sig som en tåge og gennemtrænger selv Mit Hus og dikterer Peter, hvad han skal gøre, Peter, som er deres leder; ja de lytter ikke til ham, og bag hans ryg bliver han forbandet og bedraget; de lytter ikke til ham, og de skubber ham til side; åh han ved alt dette, men de er for mange, som er imod ham, for mange, som forråder ham; Mit Hus er blevet et Hus for Oprørere; meget få er tilbage, som vedkender sig Mig og ærer Mig;

Jeg, Herren, vil komme ned på Renselsesdagen sammen med alle Helgener og Mine Engle og udrense alt det onde; fra Nord til Syd, fra Øst til Vest skal Min Ild stige ned! vent og I skal se …

Jesus?

du har gjort det godt, barn, ved blot at høre; dette, Vassula, er også for dem, som tror, din hånd bliver ført af Mig, uden at du overhovedet hører Mig; nogle af dem ville ikke have troet, at Jeg, Herren, inspirerer dig; nu vil vi fortsætte på den måde, Jeg kan lide, Min Vassula;

modtag Min Fred, og vær vågen;

Undskyld, Herre, helbred C … Hvis Du havde været her fysisk med mig, og jeg havde kørt Dig til hende, og jeg havde taget Dig ved Din arm og vist hende til Dig, så ville Dit hjerte ikke have stået imod, og Du ville have helbredt hende.

Mit barn, hun tror ikke på dig, hun skubber straks alt, hvad du fortæller hende til side; hvis hun afviser at åbne sit hjerte for Mig, hvordan skulle Jeg så komme ind og trøste hende?

Jeg ved dog, at selv om hun ikke lytter, kan Du helbrede hende.

så bed for hende, Vassula; Jeg elsker hende, så fortsæt med dine bønner; Jeg vil minde dig om Mit Hellige Nærvær; Jeg og du, forenet i kærlighed;

vi, os;

Ja, Herre. Vi, os.


1 Resten af dette budskab var med Vassulas egen håndskrift.