13. februar 1987

fred være med dig; Jeg er her, det er Jeg, Jesus, som leder dig; frygt ikke; forén dig i Mig, Vassula; alt, hvad Jeg ønsker af dig, er kærlighed;

Jeg er bekymret for budskaberne. Jeg føler mig ansvarlig. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan arbejde!

Jeg er selvtilstrækkelig og er i stand til at hjælpe alle Mine børn uden din hjælp, men som en Ægtefælle ønsker Jeg at dele alt; vær ikke bekymret, for Jeg er Styrke, elskede; støt dig til Mig og lad Mig lede; husk at det er Jeg, der giver dig denne kraft til at møde Mig;

Jeg beder dig om at elske Mig trofast; elsk Mig inderligt; trøst Mig når Jeg beder om trøst, for der er mange iblandt jer, der sårer Mig; hver dag begås der et utal af synder, som bedrøver Min sjæl, gør Mig bitter og fylder Mit bæger med sorg; hvordan har de glemt Mig? Vassula, når en Ægtefælle er bedrøvet, hos hvem ville Han søge trøst hvis ikke hos Sin brud, der elsker Ham;

Jeg vil trøste Dig, hvis jeg kan, men hvad skal jeg gøre, Jeg, som er uværdig, jeg ved det. Jeg sårer Dig nok uden at ville det, mine evner slår ikke til, og jeg er forlegen (sky), når jeg skal tale med Dig, fordi jeg er så uværdig!

Jeg ved, at alt, hvad du sagde, er sandt, men har jeg ikke valgt dig, selv om Jeg er klar over alle dine svagheder? Jeg elsker dig, Vassula, og alt, hvad Jeg ønsker af dig, er et svar på Min Kærlighed;

Jeg elsker Dig meget. Du er hele tiden i mine tanker. Jeg lever for Dig. Jeg elsker Dig; hvor meget kan jeg ikke måle, men det kan Du. Jeg kan kun bede Dig om at lære mig at elske Dig mere, så det til sidst ikke mere kan måles.

elskede, læn dit hoved ind til Mig og lad Mig salve dig med renhed for at blive en af Mine mættede blomster, som har absorberet Mig; kom, Jeg vil give dig næring, du skal spise af Min hånd;

Jeg vil lære dig at elske Mig mere;