12. februar 1987

Almægtige Gud, jeg ønsker ikke at blive forfængelig eller søge mine egne interesser, jeg beder Dig om at hjælpe mig! Jeg ønsker at forblive et nul. Jeg ønsker at forblive jævn og give Dig al ære!

Vassula, Jeg er Jahve; Jeg elsker dig;

al autoritet vil komme fra Mig, du lille; Jeg vil altid minde dig om din lidenhed; Jeg vil lade dig forstå, hvordan Jeg arbejder; find fred Vassula, Jeg er snart hos dig;

(Jeg var lettet over at vide, at Gud altid vil minde mig om min intethed! Jeg havde en frygtelig dag med uophørlig tvivl, om dette her er helt umuligt, om det alt sammen er usandt. Jeg følte, at det, som sker, i virkeligheden ikke sker, og dog hørte jeg Gud kalde på mig. Det er, som om det er fuldstændigt virkeligt, og på samme tid helt uvirkeligt. Jeg følte mig pludselig som det elendigste af alle mennesker. Hvad er det egentlig, der sker?)

Vassula, har du glemt, hvordan du var for et år siden; Min elskede, lad Mig minde dig om det; da Jeg, Jahve, gik blandt de døde,1 så Jeg dig dér blandt de onde; de holdt dig og plagede dig; Jeg så dig ligge dér, du kæmpede alene, din sjæl var døden nær; Jeg var fuld af medlidenhed med dig; du kom i tanker om Mine tidligere gerninger og indså da, at Jeg kunne være dit tilflugtssted, og så hørte Jeg din indtrængende bøn fra Jorden;

datter, Jeg har altid elsket dig, men du havde glemt Mig; Jeg længtes inderligt efter at blive elsket af dig, at høre dig kalde Mig Fader; i hvor mange år ventede Jeg ikke udenfor din dør, Jeg ventede på, at du en dag måske ville høre Mig … Jeg var indenfor rækkevidde; ja, Jeg var dig ganske nær; da kunne Mit Hjerte ikke modstå din bøn; Jeg kom fuld af glæde; endelig kaldte du på Mig; Jeg løftede dig op til Mit bryst, datter, og Jeg helbredte dine sår; Jeg lærte dig at elske Mig; Jeg lærte dig at tage imod Mig ved at løfte dig op og lade Mit Lys skinne på dig … Min blomst, vær ikke fortvivlet; Jeg underviser dig skridt for skridt med det ordforråd, du kan forstå;2

du spørger Mig, hvorfor en del af Min vejledning er blevet skrevet før din dannelse; Jeg vil besvare dit spørgsmål, når du har svaret på Mit; ved du, hvor værdifuld blot en enkelt sjæl er for Mig?

Jeg ved, den er værdifuld, men hvor meget det ved jeg ikke, Min Gud.

så vil Jeg sige dig, hvor værdifulde sjæle er for Mig og således svare på dit spørgsmål; en sjæl er så værdifuld for Mig, at Jeg lod en del af Min vejledning skrive for kun den ene sjæl, for hvem der ikke ville have været nogen anden mulighed inden hans bortgang; forstår du nu?

Ja, jeg gør, og jeg ved, hvem Du mener.

Jeg elsker dig, datter, nær ingen tvivl om, at denne vejledning kommer fra Mig; Jeg vil altid minde dig om, hvem det var, der vækkede dig fra din dvale;

Jeg elsker dig, vær altid sikker på Min kærlighed; arbejd i fred og glem Mig ikke;


1 De åndeligt døde.
2 Gud fremhævede dette.