27. september 1988

Jesus?

Jeg er;

følg de belæringer, Jeg har givet dig, og lad Mig tale; forbliv barfodet,1 et nul; genkend Min jævne Vej; Min Vej er lige, så se ikke til din venstre eller din højre side; Jeg har virkelig indviet dig i Mine mysterier, Jeg har valgt dig til at være Min Tavle, Jeg har ledt dig barfodet ind i Mit Hus for at møde Peter;

Mit Budskab om Fred og Kærlighed vil afvæbne Mine fjender; bare vent og se, Jeg har endnu ikke afsluttet Mine Gerninger; Mit Hus ligger i ruiner i dag, men det værste er endnu ikke kommet;

Kain’erne, som lever i Mit Legeme, og som er tornene i Mit Hoved, vil fulde af pral bestræbe sig på at dræbe Mine Abel’er, disse Abel’er, som forstår Min Ånd, og som elsker Mig oprigtigt; men Jeg siger dig sandeligt, at deres praleri vil blive til sorg, og Min Ild vil brænde disse troløse tjenere, for hvad har de at give Mig nu? ledt af deres egne ønsker og snæversyn træder de på Min Ånd,; deres utroskab leder dem på afveje, og de kan ikke mere se klart;

Vassula, skriv dit spørgsmål ned, for dette spørgsmål er i mange af jer;

Herre, er der slet ikke nogen gode tjenere tilbage? Tjenere, der virkelig elsker dig og er oprigtige?

der er kun få tilbage, som virkelig elsker Mig, og kun en håndfuld som forstår Min Ånd, disse sjæle lindrer Mine Sår, og Mit Hellige Hjerte er deres Hjem;

Herre, hvad med lægmænd?

også der er der meget få tilbage, som tror på Mig og tror på Mine Guddommelige Gerninger, men størstedelen har forladt Mig, deres Gud; og i dybet af Mit Hellige Hjerte ligger spydspidsen, denne spids som er grunden til, at det bløder så meget; i dag siger Jeg dig, at han er en del af grunden til Mine lidelser; Jeg, Herren, vil komme over ham som en overraskelse; pludselig vil Jeg, uden nogen venter Mig, komme ind i Mit Tempel; disse dage er talte; Jeg vil komme ned som et Lyn og rense Jerusalem, som vil falde til en bunke støv og drage alle dem med sig, som ikke elsker Mig; Jeg har i sinde at være hendes Dommer og dømme hende strengt;

men alle de som forblev trofaste i Mit Hellige Navn, vil Jeg, Herren, oprejse og lade bo i Mit Nye Jerusalem; de behøver ikke at frygte, da de fulgte Mine belæringer og Min Lov; skønt de var undertrykte, og deres skrig til Mig blev dæmpet af Mine fjender, hørte Jeg dem alligevel; Mine Øjne forlod aldrig disse helgener; de frygtede Mig, de lovpriste Mig og forblev trofaste mod Mit Ord, idet de delte alle de midler, Jeg havde givet dem, og gjorde gode gerninger, der glædede Mig;

elskede skabning, I lever i Tidernes Ende,2 Jeg havde advaret jer om, at der i disse tider vil være mennesker, som håner religionen ved at undertrykke profetiens Ånd, håner seerne, for at de kan følge deres egne løgnagtige doktriner om ondskabsfuldhed; deres dygtighed bliver fordrejet til fordærvede påfund, der leder dem på afveje; elskere af det onde, de er ikke i stand til at bevare renheden i deres sjæl; som Fjolser bliver de trukket ind i luskede ceremonier og sorte messer, hvor de tilbeder Satan; enten det eller de fører et liv i stor ugudelighed, for deres uvidenhed er sådan, at ved den alene fordømmer de deres eget liv; eftersom de har lukket deres ører og nægter at se Sandheden og erkende Mig, deres Gud, har deres synder trukket dem ned i fordærvelse og forrådnelse af deres sjæle;

det er også blevet sagt, at i jeres tid vil kun en rest af Mine tjenere forblive trofaste mod Mig og prædike evangeliet, som det skulle prædikes, og at mange vil falde ind i rationalisme og forråde Mig med troløshed; denne rationalisme har gjort Min Kirke til en ørken og lagt Den i ruiner, hvor slanger bor i Dens dyb;

efter dem, der tilsmudser Mit Navn, og som troner i den jordiske herligheds højsæder, tilfredsstiller deres tørst efter penge, søger deres egne interesser og ikke Mine, råber Jeg ud over den ødemark, I har skabt, for at I skal komme til Mig og angre, før renselsesdagen kommer; Jeg, Herren, advarer jer om ikke at undertrykke Min Sandhedsånd, som taler igennem dette svage redskab; Jeg beder alvorligt Min Kirke huske på de betingelser, som Jeg og Mine disciple arbejdede under, og hvor vore hoveder hvilede; vi havde ingen paladser! ingen! paladser var for konger, men ikke for Mig eller Mine disciple!

Herre, dem, Du mener, og som genkender sig selv, vil ikke kunne lide at høre denne del, og det vil være endnu en grund til, at de vil undertrykke dette budskab.

sandt nok, nogle af dem vil ikke kunne lide at høre Mine ord; de kvæler Mig og Mit Hus med deres forfængelighed; Mit Hus og Jeg bliver kvalt af deres falskhed; Jeg har ingen rum til at ånde i, de har lukket alle vinduer i Mit Hus, og Mit Lys kan ikke trænge igennem, og Min Ånd kan heller ikke blæse derind for at rense luften; disse sjæle er ligesom saltet, der har mistet sin smag; de er som urent glas, der hindrer Mit Lys i at trænge ind i dem, og hindrer Min Hellighed i at rense dem;

Satans dampe er som tåge disse dage, den trænger ind igennem nøglehuller og imellem hængsler; eftersom hans dampe er dødbringende, beder Jeg jer alvorligt om at fordoble jeres ofre og jeres bønner; der må ydes enorme reparationer af dem, der elsker Mig; Satan har i sit raseri fordoblet sit arbejde imod Min Kirke dette år; i Mariaåret valgte han at udskille en sektion i Min Kirke; Jeg havde fortalt dig forud om denne splittelse, og at midt i det hele skulle du komme ind i Mit Hus;

tag nu Min Hånd og gå med Mig; del Mit Kors, Min Vassula; Mine Gerninger er endnu ikke fuldendt; vær i Fred, Jeg, Herren, giver dig Min Fred, barn; husk, smil over mit nærvær, glem aldrig nogen sinde Mit Nærvær; bed et Kyrie eleison til Mig; gør Mig glad, Jeg har givet dig så meget!

Ja Min Herre;
Du har givet mig så meget,
jeg elsker Dig,
Den Helligste af Hellige,
Du har givet mig
så mange gode ting,
så jeg ønsker at bekendtgøre dem alle
hele tiden,
men de er flere, end jeg kan tælle;
Du åbnede mit øre, så jeg kunne høre Dig,
Du rejste mig fra de døde,

må Din Kærlighed og trofasthed
konstant bevare mig,
lad alt det, Du har gjort for mig,
også blive gjort for mine brødre,
lad dem også dele, Herre.

Mit barn, Jeg kalder på jer alle sammen, Jeg søger hver eneste en af jer, tillad Mig at komme ind i jeres hjerter, og Jeg vil helbrede hver eneste af jer;

kom, hvil nu; Jeg er altid med dig, glem det aldrig!


1 Ydmyg og enkel.
2 Slutningen af en epoke, ikke verdens ende.