29. september 1988

(Festdag for Ærkeenglene Sankt Gabriel, Sankt Mikael og Sankt Rafael.)

(Jeg bad til Sankt Mikael.)

(Sankt Mikael:)

ære være den Højeste, for Han har oprejst dig fra de døde; du skal altid vogte dig for Satan, bevar fatningen foran Herren; bed til Mig;

Bønnen til Sankt Mikael, eksorcisme?

ja; hvis blot Guds skabning vidste, hvordan denne bøn bekæmper det onde, ville de bede den hver dag; vær altid forberedt på Herrens Ord; den Evige elsker dig; lovpris Ham!

Åh Sankt Mikael, tak fordi du beskytter og kæmper for os. Min Herre?

Jeg er; husk at dine omgivelser er en ødemark;

Vassula, du skal angre og skrifte dine synder til Mig; Jeg lytter,1 Jeg tilgiver dig fuldstændigt, Jeg tilgiver dig dine synder, som plettede din sjæl: modtag Min Fred; Jeg ønsker at fremhæve dette for hele Min skabning;

Jeg har givet jer alle Min Lov; denne Lov vil blive adlydt af jer alle; Jeg har givet jer lærere, som tjener i Min Kirke; disse vil vejlede og undervise jer i, hvor vigtigt det er at Modtage Mig i den Hellige Kommunion; modtage Mit Blod og Mit Legeme; Mit Blod blev ikke udgydt i Strømme for ingenting, Mit Blod blev udgydt, for at I skulle drikke Det; disse præster burde ikke holde Mit Blod væk fra jer, Mit Blod blev udgydt til jeres Frelse, I skal også drikke Mit Blod; så kom og drik Mig, og I vil tørste efter mere; adlyd Mine ord, der blev sagt ved Min Sidste Nadver, og når I kommer til Mig, bliv først sikre på, hvordan I vil tage imod Mig; undersøg jer selv, tag jer sammen, ær Mig fuldt ud ved at angre og skrifte ofte; Jeg har givet jer skriftefædre; når Mine elskede, I skrifter til ham, skrifter I blot for Mig, det er til Mig I skrifter; I må ikke behandle Pagtens Blod, som om det ikke var Helligt;

husk Mit Hellige Nærvær, vi, os;

Ja.

vi, os;

Ja, Hellige Moder.

(Senere.)

Vassula.

Sankt Mikael?

ja, det er mig; Jeg ønsker, at du fejrer min festdag såvel som Sankt Gabriels og Sankt Rafaels med denne nye eksorcistbøn; få den trykt og fremlæg disse bønner; din tidsalder behøver dem virkelig meget; Jeg adlyder den Højestes vilje, ære være Gud;

Ære være Gud, velsignet være Herren.

Mit barn, det er Jeg, Herren; vær altid vågen, når du beder disse bønner! Jeg, Herren, elsker dig, fordi du hører Mig; tvivl aldrig, Jeg vil nære din sjæl; kom, vær ét med Mig;

vi, os;

For evigt …

og i evighed;

Amen.

vi, os.

For evigt …

og i evighed; amen;

Hellige Maria, jeg velsigner Dig.


1 Jeg skriftede til Gud.