17. august 1988

Min Herre?

Jeg er; Jeg er din Forløser, så stol på Mig; Jeg er kommet for igennem dig at give Mit Budskab om universel Fred og Kærlighed og for at vise hele Min skabning Mit Hellige Hjerte, og hvor meget Jeg elsker jer;

O Vassula! Min Barmhjertighed med jer alle er Stor! kæreste sjæle, tiden for jeres renselse er kommet nærmere; det, Jeg vil gøre, er af kærlighed, jeres renselse vil komme for at redde jer fra helvedes porte; Jeg vil komme ned over jer som et Lyn og forny jer med Min Ild; Min Kærligheds Ånd vil forløse jer ved at drage jer ind i Kærligheden og opsuge jer i en levende kærlighedsflamme; Jeg vil lade Min Ånd regne ned fra himlen og rense jeres urene sjæle til pletfrie sjæle, lutre jer som guld bliver lutret i ild; I vil genkende Tiden for Frelse, og når Min Kærligheds Ånd vil stige ned; hvis dette ikke sker, vil I ikke se den Ny Himmel eller den Nye Jord, som Jeg har forudsagt jer;

Mit barn, gennem Min Ild, ved hjælp af Min Kærlighed, ved Min Barmhjertighed og gennem Min Retfærdighed vil Mine frø1 spire og åbne sig ligesom nye liljer, som vender sig mod solen og søger Mit Lys og Min Dug; og Jeg vil lade Mit Lys regne ned fra Min Himmel og smykke jer, og Min Dug vil give jer næring til at se en ny tidsalder af Kærlighed;

ved Min Magt vil Jeg udviske al synd, fordærvelse og ondskab; Jeg vil stige ned over jer som et voldsomt regnskyl af rensende vand og vaske al jeres ondskab væk og lade jer stå oprejst som søjler af rent guld;

med Min Strøm af Brændende Kærlighed vil Jeg udviske alt, hvad der er falskt og forfalsket; ligesom ler bliver vasket væk med få dråber regn, således vil Min Ophøjede Kærlighedsånd vaske alle jeres synder væk, som besmittede jeres sjæl;

Jeg, jeres Frelser, vil forny jer, skabning, og tilbyde jer Min Gave; Min Gave vil komme ned fra Himlen,2 Et Strålende Nyt Jerusalem, En Fornyet Kirke, Ren og Hellig, fordi Jeg, som var, er, og som kommer, vil leve i Hendes midte og i selve Hendes Sjæl; I vil alle føle Hende, pulserende og i live, fordi Mit Hellige Hjerte vil banke inde i Hende;

Jeg, Herrernes Herre, er som i brand,3 og Mit Hellige Hjerte er i brændende Flammer, så ivrig med ønsket om at omslutte jer alle, skubbe jer ind i Min Kærligheds Smelteovn og efterlade jer i fuldstændig begejstring og ekstase af kærlighed til Mig, jeres Elskede Gud!

ja, Jeg vil gøre enhver af jer til et levende alter, glødende af Min Ild; O skabning! når Min Ild opflammer jeres hjerter, så vil I til slut råbe til Mig:

“Du er Den—Ene-og-Eneste-Gud, Den Retfærdige, Du er sandelig Lammet, Du er vor Himmelske Fader, hvordan kunne vi være så blinde? O Helligste af Hellige, vær-i-os, lev—i—os; kom, O Frelser!”

og til dette råb fra jer vil Jeg ikke tøve; Jeg vil komme ned over jer så hurtigt som et lyn og bo iblandt jer; og I, elskede, I vil forstå, at fra Begyndelsen var I Mine egne og Min Sæd;

Jeg vil så være iblandt jer og vil herske over jer med en evig kærlighed; Jeg vil være jeres Gud og I Mine egne; kæreste sjæl, behandl Mig som din Konge, kron Mig med din kærlighed;

vi, os, kom;


1 Frø: os
2 Herren gav mig et intellektuelt syn af millioner af engle, der kom ned fra himlen og holdt en ny by på noget, der lignede en stor platte. En Ny Velsignet Kirke kom ned fra himlen.
3 Herren så ud til at være meget utålmodig, som ’antændt’.