30. december 1990

Herre og Frelser?

Jeg er; glæd Mig og arbejd for Mig; bed til Mig og husk Mig; kom;