25. december 1990

(Juledag)

Jeg skal forkynde Dit Navn
til mine brødre1
og prise Dig i den store forsamling,2
hvad enten de3 kan lide det eller ej.

datter, selvom mange af jer ikke kender vejen til Fred og vejen til Enhed, så fortvivl ikke; håb på Mig, Jeg vil snart komme og trøste jer; og du, Mit barn, dine bønner4 er blevet hørt af alle i Himlen; Jeg skal komme og forene jer; Mit Ord er blevet givet, og Min Vilje skal blive udført; hidkald i mellemtiden et land, som du aldrig har kendt, og giv dem de forskrifter, Jeg har givet dig, og hvis nogen ’vismand’ nu og da anklager dig for at kalde Mig Fader, så mind ham om, at et er Barn født, og man skal kalde Ham: Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste;5

bed for dem, der kalder sig Lovlærde, at deres ånd bliver en ydmyg og fattig ånd; bed for, at alle Jordens lande kommer til Mit Lys, og at hævnlysten, som æder deres hjerter, bliver revet væk, så Jeg kan indhylle deres hjerter i Min Fred; bed for, at østen skaber fred med vesten og norden med syden; bed for, at denne overdrevne stolthed og hovmodighed, som greb visse af Mine hyrder, må blive erstattet med ydmyghed; bed for at de forstår, hvad Jeg har ment med: “den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener; og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl; ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give Sit liv som løsesum for mange;”6

efterlign Mig, jeres Herre,
og I skal leve


1 De græsk ortodokse.
2 Sl 22:23
3 De græsk ortodokse.
4 For enhed.
5 Es 9:5.
6 Matt 20:26-28.