11. juli 1988

(Rhodos)

(Jeg har problemer med at være alene og skrive, der er for mange mennesker rundt omkring.)

O datter, Jeg, Herren, elsker dig; kom, giv Mig hvad som helst du har, selv din elendighed, og Jeg vil forvandle det til noget godt; Jeg, Herren, er Guddommelig, og hvad som helst, der gives til Mig, kan blive forvandlet af Min Guddommelighed; Jeg renser hver enkelt handling; Jeg kan igennem Min Renhed forvandle alting; Vassula, træk dig oftere tilbage, kom til Mig, selv om det kun er for et kort øjeblik;

(Senere:)

Jeg spurgte Jesus, hvad de første skridt skulle være, så de romersk katolske og ortodokse kunne begynde genforeningen.)

Jeg giver dig Min Fred;

Jeg giver dig min vilje.

vær stille og lyt; giv Mig din vilje og lad Mit Hellige Hjerte juble; glæd dette glødende Hjerte; giv Mig din vilje, du giver den til din Fader, som har skabt dig; kom, Jeg vil svare dig; dine brødre1 må forstå og tro, at det er Jeg, Herren, som ønsker at forene jer; dine brødre må tro, at Jeg bruger dig som Min tavle til at nedskrive Mine ønsker; de må være villige til at komme ned fra de højsæder, som de har skabt for sig selv;

Min fordums Kirke var ren, ydmyg og fyldt med kærlighed; Min Kirke af i dag er blevet forvandlet, så den ser ud som en hær af troner; de må alle komme ned fra disse højsæder og følge det nye bud, Jeg har givet dem; Jeg elsker Mine børn, og de er blevet drevet væk af disse Kain’er; de har gjort Mit Hus til en ødemark, hvor nu kun torne og tornebuske vokser; Vassula, tiden er nær; Jeg vender snart tilbage; Kærligheden vil komme tilbage som Kærlighed; Kærligheden elsker dig;

forsøg ikke at finde ud af, hvorfor Jeg har valgt dig til at nedskrive Mine Budskaber; forstå blot, at Jeg bliver herliggjort så meget desto mere, fordi Jeg har valgt et intet til dette Budskab om Fred og Kærlighed; for jo mindre du er, jo større er Jeg; jo svagere du er, jo mere tilbøjelig er Jeg til at bøje Mig ned over dig for at nå dig; vær absolut ingenting, for på den måde tillader du Min Ånd at ånde i dig; udslet dig selv fuldstændigt, så kun Jeg kan blive set; stil Mig tilfreds, sjæl, ved at overgive dig ofte og tilbyde Mig din vilje; du overgiver dig til Kærligheden; vi? os?

Ja! For altid.


1 Romersk katolske og ortodokse