3. juli 1988

(Rhodos.)

Min Herre?

fred være med dig, barn; Min Kirke vil blive fornyet, men før denne fornyelse vil Hun lide endnu mere;1 Hun er i begyndelsen af Sine Prøvelser;

her, se engang på Mit Retfærdigheds Bæger;

(Jeg så på et vidunderligt guldbæger dekoreret med kostbare stene; det var fyldt til randen; hvis nogen ville flytte det, ville det helt sikkert flyde over.)

se, hvor fyldt det er? det er lige før, det løber over; giv agt! for når Min Retfærdighed rinder over, vil den kun hældes ud over dig, skabning, og åbenbare fordømmelsen, som blev profeteret for længe siden; Jeg vil komme til jer som en tyv, uventet;

Jeg har givet jer advarsler, Jeg har givet jer tegn, for at I kunne forblive årvågne, men I afviser dem, I er uvillige til at erkende Tidernes Ende, uanset, hvor meget Jeg prøver at advare jer, er jeres mistro til Mig total; Min Advarsel vil blive som en renselse for at omvende jer, og dette vil ske af stor medlidenhed; ve jer, skabning! ve jer, som ikke tror, og som vil forstærke jeres vantro og vende jer endnu mere imod Mig; jeres ånd, som er omsluttet af mørke, vil blive trukket ind i en strøm af Mørket selv;2

skabning! hvor Jeg har medlidenhed med jer, hvor Jeg lider ved at se jer fortabt i al evighed; Mine børn, som jeg indgav ånde, som jeg gav liv, og som Jeg indviede, før I blev født, vend tilbage til Mig! Mit Hjerte sønderrives, når Jeg ser, hvor mange der vil blive trukket ind i denne strøm af totalt mørke og evig fortabelse!

skabning, skønt jeres synder er skarlagenrøde, er Jeg villig til at tilgive jer fuldt og helt; kom, kom til Mig, vend tilbage til Mig, jeres Fader; Jeg vil byde jer velkommen og behandle jer tusind gange mere kærligt end faderen til den fortabte søn; vend tilbage til Mig, førend Mit Bæger flyder over; vend tilbage, førend Min Retfærdighed blæser på jer, hvilket vil fremkalde ubegrænsede vabler på jer og brænde jer og alle andre levende ting omkring jer; I ville ønske, I kunne ånde, men I vil kun være i stand til at indånde en brændende vind, som brænder jer indvendigt og efterlader jer som en brændende fakkel!

skabning, forstå hvor umiddelbart forestående denne Time er, for i dag ser I, at træerne stadigvæk blomstrer, men i morgen vil der ikke være nogen tilbage; I vil blive dækket med Satans røg, et dødeligt slør; O forstå, at disse katastrofer og ulykker er trykket ned over jer på grund af jeres onde gerninger; på grund af jeres frafald og jeres oprør imod Mig; I skal angre nu, hvor der stadig er tid, omvend jer nu! Jeg er parat til at tilgive jer;

Vassula, tillad mig at bruge dig;

Ja, Herre, lad alting ske efter din vilje.

glæd Mig, adlyd Mig, din Herre; Jeg vil aldrig forlade dig; Mit Hellige Hjerte giver dig Min Fred;


1 End hun lider nu.
2 Mens dette blev sagt, havde Gud smerter og led.