20. juni 1988

blomst, læs disse ord fra Min Bog og skriv dem ned; skriv, Min Vassula: “Jeg, Herren, ønsker at udvikle Mine overvejelser mere, vil du tillade Mig, din Gud, at bruge dig?”

Ja, Herre, men vær venlig aldrig at glemme min uduelighed.

det gør Jeg ikke; lyt så til Mig og du skal blomstre; udsend en sød duft som røgelse; spred din duft udenlands; velsign Mig, din Herre, for alle Mine Gerninger; bekendtgør Mit Navns storhed; forkynd, hvor vidunderlige Mine Guddommelige Gerninger kan være; alt, hvad Jeg bestemmer, bliver straks gennemført; lær dem ikke at dømme og sige: ”hvad er dette? hvorfor er det sådan?” alt vil blive studeret i rette tid1; lad dem lære at sige: “alt, som vor Herre gør, er godt”; Jeg vil opfylde alt, hvad I behøver i rette tid; de må ikke sige: “dette er værre end det”, for alt vil vise sig at have sin værdi i rette tid;

så nu siger Jeg jer, glæd jer og velsign Mig, jeres Gud; Jeg elsker jer alle! vær ét med Mig; føl Mig, opdag Mig og følg Mig;

Ja, Herre.


1 Studierne af disse budskaber blev gjort af Troslærekongregationen i Vatikanet gennem 2002—2004, med positive resultater.