21. juni 1988

Herre?

Jeg er; bed for Min Kirkes fornyelse; bed for de sjæle, som modsætter sig Peter, bed for dem, som prøver at gøre Peter tavs; dagene er nu talte, og Min Sjæl er fuld af sorg; Mit Hellige Hjerte er gennemtrængt af bitterhed, Min Sjæl længes efter, at de vil indse deres fejl;

de, som modsætter sig Peter, er imod Min Kirke, de er imod Min Lov, de modsætter sig Mig, deres Herre og Gud; de fordømmer Peter-af-Mine-Lam, og derved fordømmer de Min Lov; blændet af deres Forfængelighed ser de ikke længere klart, at når de fordømmer Peter, så følger de ikke Min Lov, men bliver i stedet for Min Lovs dommere! O lyt til, hvad Ånden siger til Kirken! vend tilbage; kom tilbage, du elskede1; det er Jeg, Herren, som har udvalgt Peter, Peter som i dag har navnet Johannes Paulus II; Jeg fortæller dig, elskede, Mit Hellige Hjerte har valgt ham; kom tilbage, forson dig for Min skyld, elskede; Jeg, Herren, vil tilgive dig dine synder og rense dig;

VEND TILBAGE! vend alle sammen tilbage til Peter, for det er Jeg, jeres Gud, som har valgt ham; det er Jeg, som har givet ham en discipels tunge, og det er igennem Mig, at han er i stand til at give de trætte et svar; åh skabning! er der ingen visdom tilbage i jer? skabning! I forstår ikke at værdsætte Min Grænseløse Kærlighed, Jeg har til jer, og dog svarer Jeg enhver, som påkalder Mig; Jeg er med jer, når I er i vanskeligheder, Jeg er jeres Tilflugt;

i dag vil Jeg, Herren, tilføje endnu en befaling; skriv: “bøj! bøj jer for at være i stand til at forsone og forene jer, ydmyg jer selv for at blive forenet”; barn!

Ja, Herre?

Jeg giver dig Min Fred; vær lydig, tillad Mig at bruge dig, som Jeg ønsker; hav tillid til Mig, du er i din Faders Hænder;

Herre,
jeg følger kun dig,
og min sjæl er i fred
som et barn hos sin moder,
jeg stoler fuldt ud
og som et barn på Dig,
og ønsker at adlyde Dig.

husk på Mit Nærvær, Jeg er med dig; vi, os?

vi, os?

Ja, Herre. Ja, Hellige Maria.


1 Ærkebiskop Lefevre.