2. maj 1988

(Herren bad mig igen om at bede ’Fadervor’ på denne måde, i Hans Nærvær, mens jeg var kaldt til at skrive. Jeg bad igen meget langsomt, og det var, som om Han nikkede for at lade mig forstå, at Han lyttede, da bønnen kom fra hjertet. Jeg følte, Han så på mig. Vi var ansigt til ansigt. Jesus bifalder meget denne måde at bede på.)

ja, Vassula, stil Mig tilfreds ved at bede på denne måde; bed med kærlighed;

(Jeg ønsker at tilføje, at jeg knælede, mens jeg bad.)

trolovede, Jeg beskytter dig mod det onde sammen med Min Moder og sammen med Mine engle; Vi er alle sammen ved din side;

Tak, Min Herre, for den beskyttelse Du giver os imod djævelen.