18. april 1988

Jeg Er, fred være med dig, sjæl; høst, hvad Jeg har givet dig; undervis Mine børn, lær dem at holde op med at gøre oprør imod Mig, lær dem at elske hverandre; bed for sjælenes forløsning, bed for Kirkernes Verdensråd, bed for den Store Genkomst; din tidsalder er død, bed om fornyelse af din tidsalder, for dens genfødsel, for en Ny Tidsalder; bed for det, Min elskede Johannes1 påbegyndte under inspiration af Min Helligånd;2 Min Kirke vil blive én, fornyet af Mig og drage mange sjæle tilbage i Mine arme!

Mine får er alle faret vild, Satan har sendt sin vrede ned iblandt jer ved at dele jer, splittet jer, spredt jer og forvirret jer… Peter! O Peter, erkend slutningen af en Tid, hvordan kan det være, at de fleste af jer ikke kan tyde Tiderne? Satans vinger har kastet en skygge over jer, Satan har ledt mange af jer væk fra Sandheden! tag Min Hånd, Peter, og Jeg vil vejlede dig; hør Mit råb, saml dine brødre fra Øst, kald på dem for at møde Mig under Mit tag; saml dine brødre fra Øst i Min Bygning; kald dem frem foran Mig; hvor Jeg ønsker denne Enhed! Peter? Peter, hvis du lytter til Mig, så vil Jeg samle alle lande under Mit tag; Jeg vil helliggøre dem, og forny dem alle; Jeg vil lade Min Retfærdigheds Dug falde fra himlen som regn, og Min Have vil blive forskønnet; Jeg vil fylde jeres lagre op fra Mine Lagre; lyt, Peter, til Min Stemme; Mit Rige er lige udenfor jeres døre; Mit Rige er iblandt jer, hvordan kan det være, at I ikke erkender det?

Peter, du ved, at ethvert rige, der er i splid med sig selv, vil falde sammen; Mit Hus er blevet delt og ligger i dag i ruiner; fortæl dem, elskede, om Min Frelsesplan; Peter, befri Mine børn;

fred være med jer alle;

Jesus, min Gud, kalder du på den ortodokse patriark? Er det ham, Du ønsker, Herre?

ja. Min plan er at forene alle lande, fra Øst til Vest, fra Nord til Syd og bringe dem alle sammen under Mit Lys, og under Mine vinger; alle forenede i én flok under Min beskyttelse under én Årvågen Hyrde;

Jeg har lovet aldrig nogen sinde at forlade jer og at komme til jer i nødens time; blomst, Jeg holder dette løfte; Jeg elsker jer alle, og Jeg venter tålmodigt på, at jeres hjerter åbner sig og favner Mig; forhærd ikke jeres hjerter som i Oprørets time, åbn jeres hjerter, Jeg er lige udenfor jeres døre! Visdommen vil undervise jer, hav Min Fred;

Ære være Gud!
Lovet være Herren!
Komme Dit Rige.

Jeg vil give dig næring, Min Vassula; vi, os?

For altid

og i evighed;


1 Pave Johannes XXIII
2 Han bad for Enhed og den anden pinse.