1. december 1987

Jeg har valgt dig for at vise verden, hvor Barmhjertig Jeg er; var jeg ikke kommet for at hente dig, da Jeg fandt dig der, hvor de fleste af Mine børn stadig er, ville du i dag stadig være, hvor resten er; på grund af Min grænseløse Barmhjertighed kommer Jeg for at advare jer og ligeledes for at drage jer til Mig og minde jer om jeres fundament;

(Jeg begynder at forstå, at dette budskab om fred og kærlighed mellem Guds skabninger og foreningen af Kirken vil være et af Guds sidste forsøg, før Han antænder Sin retfærdighed over os.)

hvor godt du forstår Mig nu, datter; frygter du Mig?

(Gud må i mig have følt en frygt for, hvad Han vil gøre, hvis vi ikke forandrer os.)

Det gør jeg, min Gud, efter den vision Du viste mig.

Jeg har kun vist dig en del af den;1 Vassula, Min skabning skal advares; lad ikke de samme fejltagelser blive gentaget;

Som hvornår, Herre?

da Jeg gav dem Mit store Mirakel i Fatima, da advarede Jeg Min skabning, men de lagde kun lidt mærke til Min advarsel; i stedet for brugte de deres tid på at tvivle, på at argumentere og spredte aldrig min Moders ord ordentligt, så meget få kendte til, Budskabets uopsættelighed; de har fået blod på hænderne af deres forbrydelse og trukket så mange sjæle med sig;

Jeg vil minde dem om deres synder fra fortiden,2 Jeg vil minde dem om det presserende i Garabandals Budskab;

hvorfor tvivle på Mine Gerninger? lad advarslen gå videre til Min skabning; der skal ske enorme reparationer; Min skabning skal advares og skal tro på Mig; mind dem om Min Kærlighed,3 fremlæg Mine Ord, frem Mig … frem Mig, fjern Mig ikke! nu fjerner I Mig, I beskytter Mig ikke! meddel åbent om Mine Gerninger fra tidligere og for nuværende, Jeg er Almægtig;

tornene i Mit Hoved er alle de præstelige sjæle, som holder nøglen til kundskab; de går hverken ind selv eller lader andre, som ønsker det, komme ind! de er Mine torne! disse torne skulle finde Mig nu og angre; deres hænder har stadig friskt blod fra fortiden og er ansvarlige for alle forbrydelserne og grusomhederne; Jeg ønsker, at de angrer, de trodsede Min Moders Budskab fra Garabandal ved aldrig at sprede det, som det skulle have været, og ved at ignorere dets uopsættelighed; O4 hvad har Jeg fået, Vassula! sten, deres hjerter er forstenede; acceptér Sandheden! åben jeres hjerter! Garabandal er fortsættelsen af Fatima! gentag ikke jeres fejl! … Peter!5

Peter, vær Mit Ekko! ernær Mine lam, Peter, afvis Mig ikke igen, elskede;

(Da Herren sagde: “Peter, vær Mit Ekko! ernær Mine lam, Peter, afvis Mig ikke igen, elskede;” kunne jeg være død på stedet over den måde, jeg hørte Ham sige det.)

kom, lad Mig hjælpe dig; hvil i Mig;

(Jeg følte mig så bevæget, at jeg ikke var mig selv mere. Jesus prøvede at støtte mig. Da jeg fik samlet mig igen, sagde jeg:)

Jesus, jeg vil beskrive det nu: Gud tiggede. Han sagde det med en tiggende stemme.

ja, ja, Vassula, af Kærlighed;

Jeg elsker Dig, min Gud. Hvordan kunne jeg se Dig og høre Dig så bedrøvet som dette uden at ønske at dø en million gange? Hvis jeg havde 1000 liv, ville jeg give hvert enkelt, det ene efter det andet for Din herlighed, for at hele Dine sår.

Mine Sår vil først hele, når Min skabning vil vende tilbage til Kærligheden, acceptere Mig som Almægtig og forene sig; kom lad os dele Min sorg;

Jesus, jeg ville ønske, at jeg kunne gøre meget mere for at gøre det godt igen og herliggøre Dig.

forbliv nær Mig, og Jeg vil dele alt, hvad Jeg har med dig; kom;


1 Hvilket betyder, at det værste er skjult.
2 Tilsyneladende minder Gud os kun om vore synder, hvis vi ikke har bedt om tilgivelse og angret. Når først det er gjort, tilgives man, og Gud minder os aldrig igen om vore gamle synder.
3 Omfatter også Guds aktuelle budskaber om fred og kærlighed.
4 Gud, som var bedrøvet ud over al beskrivelse, jamrede.
5 Gud råbte med en høj stemme som til en, der er langt væk og ikke ville høre … derefter syntes Gud at tigge…