1. oktober 1987

(Morgen. Jeg havde været optaget hele morgenen af en gæst her, som prøvede at sælge mig kosmetiske produkter. Det var alt sammen unødvendigt og spild af tid. Men hun var sendt af en af mine venner.)

lille du, Jeg elsker dig til vanvid; Jeg er din højt Elskede; hvorfor, Vassula? træk dig ikke tilbage fra Mig! du gætter rigtigt;1 Min kærlighed er atter flammet op, og når Den er det, tillader Jeg Mig at forlange kærlighed; Jeg ønsker, at du lever for Mig alene; Jeg ønsker, at du fæstner dit blik på Mig; se på Mig, elsk Mig, omhyl Mig med velduft, pryd Mig, velsign Mig, ønsk Mig, ånd for Mig, smil kun for Mig, fortæl Mig hvor meget du elsker Mig, din Gud, søg at bringe andre til Mig, tilfredsstil Min umættelige tørst; Jeg er tørstig, Vassula! Jeg tørster efter kærlighed, Jeg tørster efter sjæle; Vassula, hvorfor bringe Mig rivaler, bring ikke flere rivaler, gør det ikke! berøm Mig, Jeg har givet dig i overflod, vil du ikke føje Mig for alt, Jeg giver dig?

Jeg har vandret med dig i Min fryds have, vi delte dens skønhed; Jeg har delt Mine glæder og lidelser med dig; Jeg har lagt mit Kors på dig, vi deler Det sammen, deler Dets kvaler, sorger og smerte, vi deler Dets Kærlighed; har Jeg ikke løftet dig til Mit bryst og givet dig næring og helbredt dig? Jeg har taget dig som Min brud og delt Mit Kors som vor brudeseng; vil du se på Mig?

(Jeg så på Jesu ansigt.)

kunne Jeg nogensinde forlade dig, blomst? Jeg er Ham, der elsker dig mest; forbliv nær Mig; hør her2 Jeg vil knytte vore bånd endnu fastere nu; Jeg ønsker dig tættere på, Jeg ønsker, at du er ét med Mig; hvem var den første til at holde dig?

Hvordan, Herre?

Jeg var den første til at indvie dig og fæstne Mit blik på dig; Vassula, Jeg har skabt dig til Mig Selv; lad Mig minde dig om, hvem du er, du er intet andet end støv og aske, og det er på grund af Min enorme medlidenhed, at Jeg løftede dig til liv fra at være blandt de døde; husk altid dette;

(Pastoren kom, og jeg viste ham åbenbaringen. For det første troede han ikke3. Så benægtede han, at Hellige Maria er vor Hellige Moder, og han havde aldrig hørt om åbenbaringer. Han troede ikke på nogen Åndelige Gerninger. Han er imod Hellige billeder. Han troede formentlig, at jeg ikke var normal.)

Vassula, Jeg er Rig, men meget få kender til Mine Rigdomme! blev Jeg ikke ringeagtet, da Jeg var i kødet, så man ikke på Mig med foragt, er Jeg ikke blevet kaldt en gudsbespotter? er Jeg ikke blevet forkastet som stenen, bygmestrene forkastede, men som blev hovedhjørnestenen?

ær Mig ved at acceptere foragt og ydmygelse, ydmyg dig selv, vær som Mig, husker du? har Jeg ikke sagt, at du skal tjene Mig blandt elendighed, har Jeg ikke sagt, at du ikke vil få nogen hvile? acceptér hvad Jeg tilbyder dig, frygt ikke for at ydmyge dig selv;

Jeg vil anbringe to dråber Blod fra Mit Blødende Hjerte4 på dit hjerte og dække det fuldstændigt; helliget ved Min Hånd, lev under Mit Lys, lær at blive afvist;

(Jeg følte Hellige Maria nær mig.)

Hellige Maria?

tænd et lys for Mig, Vassula, og reparér hans fejl;5 bed Jesus om at tilgive ham; vil du gøre det for Mig?

Det vil jeg, Hellige Maria.

bliv bedre, elskede; tvivl ikke på Jesu Gerninger; ær os;

Det vil jeg, Hellige Maria.


1 Jeg kunne atter føle Jesu hjerte opflammet og flydende over af kærlighed.
2 Det var, som om Han pludselig fik en ide, stoppede og pegede mod vore ankler, som jeg så, var bundet til hinanden
3 Efter nogle år, fandt jeg ud af ar han var en prædikant. På den tid kendte jeg ikke forskellen.
4 Jesus lod til at være meget bedrøvet, da Han sagde dette til mig. Min smerte var ingenting sammenlignet med Hans. Jeg ønskede at trøste Hans smerte og glemme min smerte.
5 For at afvise Hende.