2. oktober 1987

det er Jeg, Jesus; lad det blive kendt at ethvert billede af Mig eller af Min Moder bør æres, for det repræsenterer Os, ligesom Mit Kors repræsenterer Mig; lad det blive kendt, at Mit Hellige Ligklæde i sandhed er autentisk, Det er det samme, som dækkede Mig; velsignet af Mig, Vassula, træd ind i Mit Hjerte, lad Mig Skjule dig derinde; hvil dig; kom, kom til din Fader;

(Jeg følte det, som om Gud indhyllede mig, Jeg var omspændt af Ham og lykkelig.)