16. august 2019

Min udvalgte datter, Jeg giver dig Min Fred; lad dig ikke plage af disse små sjæle1; bed for dem; Jeg påminder dig om, at enhver, der har forpligtet sig til at følge Mig og forsøger at leve i hengivenhed overfor Mig, er sikker på at blive angrebet! hvis disse små sjæle ikke ønsker at lytte, vil de aldrig lære; vær tålmodig i bøn, standhaftig og villig til at fortsætte med at tage ved lære fra Visdommen; vogt dig for sladder; vogt dig for dem, der fordømmer og fælder dom over Paven, de lader munden løbe og gratulerer sig selv og hinanden, mens de taler imod Paven; fanget i deres eget tankevæv lader de sig rive med og opfører sig ikke ordentligt; Min Kirke vil altid værne om sandheden og vil altid bevare den sikkert… så enhver, der fordømmer Min Kirkes Pave kan ikke være Min discipel; ydmyghed mangler fra deres side!

din opgave, Min Vassula, er at trøste Mit folk ved at fortælle om det underfulde Værk2 Jeg tilberedte til denne frafaldne generation… Mit Budskab taler til deres hjerte, det er et lys på deres vej, det er Visdom, der trænger ind i deres hjerte, og Guds Kundskab bliver en glæde i deres liv! Min nye Sang3, skrevet og sunget af jeres Skaber og Konge, giver sejr til Min skabelse; de, der fryder sig over at opleve Min Nye Sang, vil hylde Mig med lovprisning på tungen og prise Mit navn; og de vil lære, at Mine Barmhjertighedsfulde Gerninger er Ophøjede, Evigt Ophøjede, og varer fra slægt til slægt; må jeres sønner, generation, være som himmelske frø, der gror i en frugtbar muld, og jeres døtre som karyatider ved Min Kirkes fire hjørner, indstillet på, majestætisk og værdigt at bevare den ren;

ti nu og hør Mig; gaven, der er givet dig, er givet ved Ånden, for at du må udholde alle prøvelserne og besværlighederne for Min Skyld, for at påkalde hellighed og være en af de søjler, karyatider4, der understøtter Min Kirke, for at være Min overbringer og med kraft vidne for mange nationer; Min nærhed til dig holder dig livlig og modig, så du kan stå op imod dem, der opponerer imod dig og forfølger dig, fordi du med rette ikke vakler under deres trusler eller lader dig kue; Jeg vandrer foran dig og er dit Skjold, der beskytter dig mod deres giftige pile;

Jeg har tidligere ikke skjult for dig, at der, hvis du følger Mig, vil være mænd, der vil blive som jægere efter deres vildt; du ville blive deres mål, deres vildt; Jeg sagde, at du ville blive udsat for denne skrantende verden som et bavneblus på en bakke, men du, du vil som en due stige op på Mine Vinger over dem, uskadt … og du vil i smerte betragte verden og med sorg og bitterhed se deres i den grad onde gerninger; Jeg behøvede et angerfuldt hjerte, en sjæl der var villig til at blive Mit offer og Mit mål; Jeg sagde da, at Jeg ville udsætte dig for disse, der som jægere ville trække deres våben og forfølge dig med en høj pris på dit hoved til den, der ville blive den første til at tilintetgøre dig sammen med Mit Budskab! forgæves! forgæves!5 siger Jeg dig, forgæves er deres trusler sammen med alle deres våben, de er alle forgæves! dagslyset falmer allerede for deres blik, og Dødens skygge står for deres dør og gør en ende på dem; der er ikke noget tilbage i dem, en efter en vil de passere igennem Dødens Dal, og komme til den afslutning, de fortjener…

så glem ikke, at I, ved at bære Mit Hellige Navns Segl overalt på jer, bærer Min Ånd, der hviler over jer, så selv om I bliver bagtalt af små sjæle, så fortsæt med at gøre godt, for ved at leve et sandt liv i Mig, vil det, når alt kommer til alt, vise sig, at jeres anklagere tog fejl… vær tålmodig, tvivl aldrig på Min Kærlighed… ic


1 stemmer der kværulerer over budskaberne, men Herren redder mig fra hver og en af dem
2 Sandt Liv i Gud budskaberne
3 Sandt Liv i Gud budskaberne
4 Karyatid symbolisme; piger fra Karya, Grækenland, blev betragtet som særligt smukke, høje, stærke og i stand til at føde stærke børn.
5 her råbte Jesus næsten…