30. maj 2017

Jeg Er; Jeg, Jesus, velsigner dig for din utrættelige indsats! vær altid fornøjet og klar til at dele alt, Jeg har givet dig; brug alt, Jeg har givet dig, til at lære Mit Folk at finde ud af, hvad der er Min Faders Vilje; tillad dig aldrig at være selvtilfreds; gør alt, du kan, for at leve i fred;

Én ting beder jeg Dig om, en eneste ting søger jeg fra Dig, at søge Dit Hellige Ansigt og betragte det! At leve sammen med Dig og altid have Dig i mit hjerte, så jeg dag og nat kan nyde Din Sødme! så skjul ikke Dit Ansigt for mig!>

Så er der dem, som er blinde for Dine Gerninger, Dit Budskab, Din Sødme; i de tidligere tider bad profeterne, som var vant til at tåle forfølgelse, Dig om at gengælde deres forfølgere deres onde gerninger, det onde, de havde begået, og bad Dig om ikke at vende det døve øre til deres bøn!

Falske vidner rejser sig ustandseligt imod mig og Dit Arbejde; selv blandt dem, som lader til at følge Dine Budskaber, er der enkelte, som gør indsigelser mod nogle ting, jeg siger, og modarbejder mig, så hvad skal jeg gøre?

sig til dem, at Jeg, Jesus, planlagde dette Værk, og at det var Mig, der udførte byggearbejdet; men først og fremmest lagde Jeg fundamentet; dernæst kaldte Jeg dig til at blive Min budbringer og betroede dig, og ikke dem, med Mit Værk, kød og blod er uåndeligt og begrænset; sådanne begrænsninger kunne aldrig tage imod Guds Lov;1

hvis du nu skal være helt ærlig, Vassula, har du nogensinde følt dig ramt af dine fjender? har Jeg ikke givet dig rum og beskyttelse? hvem har atter ladet dig blomstre foran dine fjender? Mine veje er kærlighed og sandhed, og husk, hvordan Jeg lovede at vogte over din sjæl for at give dig ly og frelse dig; din beskyttelse skyldes din uskyldighed og din integritet;

Jeg har sat en Engel ved din side for at værne om dig og fylde dig med lykke og latter, for at holde dit humør oppe, så du kan synge Min Kærlighedshymne for et folk, som ikke har gjort sig fortjent,2 for at fylde dit hjerte med en følelse som vin, så du må udøse en melodisk tale til dem; Jeg sagde, Jeg vil være din vejleder og rådgiver, og Jeg vil altid vogte over dig, så frygt ikke!

når du irettesætter andre, tillader Min Ånd, som tog Sin bolig i dig, sig at åbenbare i dig, hvad der er rigtigt og forkert, selvom du undgår at bruge Mit Navn; du bliver da vidnet; vidn på denne måde med Min Ånd flettet sammen med din ånd; vær tålmodig med dem, som da vil sige dig imod og find dig i dem, ligesom Jeg finder Mig i dem, som vækker Min vrede; åh ja, Jeg finder Mig i dem af hensyn til andre, som Jeg ønsker at vise Min Barmhjertighed; det er ikke let, Mit barn, men hent styrke fra Mig; husk også, at Min nåde over dig vil være nok …

Jeg hørte dig sige: ”kærligheden mangler”; det er lige præcis det mest bitre, Jeg modtager fra Min Kirke! når der er begået fejl af nogle, som Jeg bringer dig til at se for at retlede dem og minde dem om, at Mit Værk er fuldstændig åndeligt og ophøjet og ethvert administrativt arbejde uvedkommende, vækker det aldeles Min afsky og bedrøver Min Ånd, når de hidsigt udtrykker deres uenigheder og forlader fredens og harmoniens lige vej, hvorved de sårer deres sjæl og desuden sår tvivl om deres tro;

kom! Min Vassula, din gejst er også nogle gange et horn i siden på dem, der stadig ikke er beredt til at begribe, at Jeg har sendt dig til dem som en gave; mange, som har fundet Mig, har stadig inderst inde verdslige ambitioner; til disse siger Jeg: rens jer og tillad Min Hellige Ånd at forny jer fuldstændigt; glæd jer til at arve det Evige Liv! gør en ende på jeres stridigheder og smålige indvendinger over Mit Værk; følg Mine Kald, men med Fred og Integritet, Glæde og først og fremmest,din Kærlighed;

kom, datter, dit løb er ikke ovre; hold din hånd i Min Hånd; Jeg, som udpegede dig som en apostel i disse Tidernes Ende, vil lede dig, hvorhen Jeg ønsker, medens Jeg fylder dig til bristepunktet med Min duft og trøster dig, medens vi vandrer og sammen tager skridt, og du bærer de samme lidelser, som Jeg bar; Kærligheden er ved din side; elsk Mig, og husk: kirken vil genopstå! ic


1 Jeg hørte på samme tid ordet ”veje”
2 Herrens Stemme blev pludselig trist, da han udtalte ordene ”ikke har gjort sig fortjent til”