4. februar 2015

Min Vassula! fik du ikke føde fra Min Hånd?

jo, Herre jeg fik føde fra Din Hånd…

ja! blev du ikke undervist i Mine Sale med Visdom?

jo, Herre, også det, lovet være Dit Hellige Navn; Din styrke sejrer over alle!

Mit Hjertes glæde, fortsæt med at bearbejde denne høst med dine venner, som Jeg har givet dig ved din side, og frygt ikke!

Satans plan var lige fra starten at ødelægge Min plan i dig, med uforskammethed, vold, arrogance og hovmod, som han gav til mennesker, der ikke søgte Mit Nærvær; Jeg er Magten over alt; lyt, du har fundet nåde for Mine Øjne, og Kærligheden støtter dig, hver gang du er ved at miste fodfæstet; Jeg er din Klippe;

ser du, Vassula, dette er Tiderne, hvor din tankeløse generation behøver føde ovenfra; de er blevet ledt på afveje og har glemt Min Støtte, glemt deres rødder, og håner endog Min Herlighed! hvor Jeg føler medlidenhed med disse unge sjæle, som totalt har mistet deres tro, solgt til Satan! Afgrunden bliver konstant fyldt med stank af døde, og ligesom en kæmpe ovn, der bliver fyldt op, får Afgrundens røg skyerne og jorden til at blive mørkere hvert minut … de smerter, Jeg oplever, overgår menneskelig forstand; deres afvisning af Mit Nærvær og af Min Guddommelighed bærer vidne imod disse sjæle;

O Mit folk, Min ungdom, styret af Satan, forledt af ham, du styrer imod din undergang! men, hør Mig: Jeg vil fortsætte med at udøse Min Ånd over hele menneskeheden i jeres dage for at forny Mine skabninger; dette sker nu;

Ja, Jesus, Du har givet os syn og forståelse til at se det og forstå det; Men hvorfor har de lærde ikke forstået, at det er de tider, hvor Du fornyer Dine skabninger?

disse ting er skjult for de store og stolte talere og er kun åbenbaret for de ydmyge, for angerfulde hjerter og de troskyldige af hjertet! det er de Tider — lige nu – hvor den Hellige Skrift siger, at Jeg, Gud, vil være levende iblandt jer på en ny måde;1 og at Jeg vil skabe Min Bolig hos jer;2 for det er de Tider, hvor Jeg gør hele skabelsen ny! dette er Min nye fremgangsmåde for jer alle, men ak for dem, der forfølger Min Ånd, de vil ende i Afgrunden, medmindre de angrer! Min Nåde vil især blive givet til alle, som angrer! bed for disse sjæle for at udvide pladsen i deres hjerte til at modtage Mit Lys i sig;

tal i Mit Navn, så at Min Herlighed bliver åbenbaret i dig, såvel som Min Magt; råb uden frygt, sig til alle og enhver at `Gud er nær dig og elsker dig!´3

det var de første ord, Min Engel sagde til mig!

ja! så enhver, hvis hjerte bliver berørt af disse ord, vil Jeg med magt stige ned for at give føde, ligesom en hyrde giver Sin Flok føde; og Jeg vil holde dem tæt ind til Mit Hellige Hjerte; så, Vassula, afsted og giv vidne i Mit Navn, og stræk armene ud, Jeg-Er-med-jer; fortsæt med det, du skal gøre;4 Jeg Er altid hos dig … ic


1 Herren var altid her hos os i den Hellige Eukaristi, men nu, ud over dette Nærvær i Eukaristien, nærmer Han sig på en ny måde i disse Tidernes Ende, gennem budskaber, åbenbaringer og tilsynekomst som aldrig før i historien.
2 Åb 21
3 Ord der blev sagt til mig af min Engel Daniel i begyndelsen.
4 Pakke min kuffert til min næste mission.