30. maj 2016

O Gud, så God og Venlig, kaldte Du på mig?

Vassula, Jeg har holdt Mit løfte til dig; husker du, hvad Jeg højtideligt lovede dig? Mit løfte giver liv, og det til alle dem, der læser Mig; i begyndelsen kaldte Jeg dig for at behandle dig med medfølelse og ømhed; Jeg har været din trøst under dine forfølgelser og prøvelser; elskede, træk ikke for store veksler på Mine Øjne, der venter på, at du vil møde Mig på denne måde! vær hengivent Mit Ekko, og Jeg vil gribe ind, medens Mine børn lytter til dit vidnesbyrd om Min Herlighed, Min magt, Min Ømhed og den store Kærlighed, Jeg nærer til hver eneste af dem;

hold ud i dyd og forbyd din tunge at fælde dom; lad alle se Mig i dig; du er blevet formet af Mig og undervist med nåde af Mig for at vokse i Mig; tvivl aldrig på Mit Nærvær til hver en tid! bliv ved med at længes efter Mig, det glæder Mig altid; din længsel bedårer Mig; må din hånd altid være der for Mig, så Jeg kan bruge den til at nedfælde Mine Ord;

fortæl alle, at Jeg ikke er kommet med Mit Scepter for at fordømme nogen, men Jeg er kommet for lede dem til at følge Min Vej og forhindre dem i at følge de snoede veje, der fører til Døden!

forbliv i Mine Sale, og Jeg vil fortsætte med at skærme dig; husk at Visdommen var og er din Lærer; der fra Mine Himmelske Sale giver dig Kundskab; så vend dine øjne mod Mig, din Frelser, vend dem op mod Mig, der har din bolig i Himlen, og forbliv trofast mod Mit Ord; tillad dig ikke at sove, ikke før du vender tilbage til dit Hjem; tjen Mit Hus i Mine Egne Sale; og fortsæt med at udbrede Mit Budskab; vær ikke bange for de rasende vinde; søg tilflugt i Mig, når de kommer din vej;

Jeg er kendt for at lindre den sorg, I måske bærer i jeres hjerter; jeres smerte, jeres elendighed, giv det hele til Mig! Jeg Er er på jeres side; bed om fred;

Det, som mine læber beder om for menneskeheden i Dit Navn, overbeviser dem ikke helt, nogle bliver overbevist, men mange lukker deres ører…

husker du Mit Ord, som Jeg højtideligt lovede dig? og hvorpå du har bygget dit håb og din kærlighed til Mig? har Mit Ord, som er givet dig, ikke været din trøst, og er Mit Løfte om at give livet tilbage ikke blevet bemærket? vær glad og bevar Min Vingård frugtbar;1 Jeg er dens Gartner, der besøger den ofte, og husk at det ikke var dig, der plantede den, men at den blev plantet af Min Egen Hånd; og Jeg har bragt mennesker, der ikke kendte Mig, til at lære Mig at kende og elske Mig efter at have smagt frugten fra Min Vingård; således forvandlede den dem, med en meget lille indsats fra din side, til Lysbærere, for det stof, som frugterne fra Min Vingård indeholder, viser dem Min sødme mod dem;

ser du, Vassula, i sit næringsindhold er den ikke en hvilken som helst afgrøde, men Min afgrøde, som er Mit Ord, beskytter alle mod Døden; husk at Jeg for jeres så onde tider har forberedt denne Vingård til jer, og enhver, som går derind, salver Jeg på hovedet med glædesolie og fæstner Jeg i Mit Hjerte, idet Jeg lærer dem Visdomsord, medens Jeg hvisker om Mine dyder og Min retfærdighed i deres øre og giver dem grundene til, at de bør følge Mig på hæderlighedens vej, og hvordan de bør hylde Mig;

Hvad ville Dit Hjerte elske at høre fra dem, Herre, fra os, til gengæld for alt, hvad Du har gjort for os? og for den store venlighed broderet med kærlighed, som Du har vist os i Din Grænseløse Barmhjertighed og Din Uendelige Godhed?

vis Mig din taknemmelighed ved at synge lovsange om Min Godhed, barn! for det var ved Min Faderlige Medfølelse, Jeg blev rørt; hør Mig: vær glad! fryd dig! sig Mig: hvornår har du nogensinde hørt om, at Jeg har tøvet med at give Min flok føde? i dag, som aldrig før i historien, sender Jeg Min Hellige Ånd til jer alle, skabning, for at tale til jer i jeres hjerter, for at trøste jer, for at frelse jer;

Min tilsynekomst i denne Vingård vil bringe Mit folk tilbage til Mig; enhver, som går ind i denne Vingård, vil være af en art, som er velsignet af Mig; de vil blive en del af Min frelsesplan, de vil blive en del af Mig; de vil slide i denne Vingård sammen med dig, men ikke forgæves; de vil forkynde Mine undere og Min Herlighed til mange lande og drage dem ind i Min Vingårds haver, så også de vil blive rensede og helliggjorte;

ak, Vassula! hvis du vidste… hvis du vidste, hvordan Dyret dukker sig af frygt for denne Min Plan, og for hvad Jeg har gjort for dig og andre; med utallige tusinder dæmoner har han forladt sit domæne, helvedes dyb, for at inddrage dem alle i krig mod Min skabning og udbrede sin magt over dale og bjerge for at fuldføre sin altødelæggende plan og udslette menneskeheden; Min Plan vil rokke ved Jordens fundament, så tag afsted og fortæl denne generation, at ”Gud er her, hos os, nu!” se dig ikke tilbage, til venstre eller til højre, se fremad og se, hvem der står foran dig;

bed om fred, bed om genoprettelsen af Mit Hus, bed om at denne generation vender tilbage til Mig; fortæl dem om Min Vingård, der har fået vand fra Livets Kilde, der giver evige frugter, velsignet af Mig, dyrket med slid og slæb af Mig;

kom, hvil i Mig; alt dit arbejde vil ikke være forgæves; Jeg vil bringe mange munde til tavshed, munde der svor at bringe dig til tavshed; vær velsignet; ic


1 Sandt Liv i Gud Budskaberne