25. november 2014

– jeg kom farende for at høre, hvorfor vor Herre kaldte på mig …

fred, Jeg er Min elskedes, og det er dig, Jeg længes efter, kære sjæl; Jeg har betroet dig Mine Vingårde1, og netop som morgenen kom, så Jeg, at de er i knop, og deres blomster åbner sig; de er alle enestående og Mine, det er derfor, Jeg agter at lede hver enkelt til fuldkommenhed;

Mit eneste ønske siden dengang I stadig var i jeres moders skød, var Min længsel efter at slynge jer ud til nationerne, til alle folkeslag for at minde dem om deres Fredsfyrste og for at kalde dem til at vende tilbage, vende tilbage til Mig, vende tilbage til Jahves Sale, hvor de hører til! så skynd jer, Mine elskede, og sammen vil Jeg og I vogte vore Vingårde som en vogter i et tårn og fange de ræve, der strejfer om i natten for at gøre skade på Mine Vingårde;

forstår du, hvordan Jeg kommer? Jeg kommer til jer alle som et Kildevæld, der gør Vingårdene frugtbare, som en Kilde-af-Levende-Vand med strømme af Rent Vand, der flyder fra dette Hjerte2; hvem, der end drikker dette Vand, skal aldrig mere tørste, for det vil blive til et kildevæld inden i ham og vælde frem til evigt liv.

mind atter Mit folk om, at Jeg Er Skriften, for Jeg kommer fra oven, og Mit Ord varer Evigt; vent, Vassula, derfor ikke på menneskelig accept, den betyder intet for Mig, og du må heller ikke lade dig styre af menneskelig accept; Jeg havde udpeget mange vidner før dig; du er ikke den første, og du vil heller ikke blive den sidste; Jeg har sendt budbringere, som vidnede for Sandheden i Mit Navn; de kom alle for at lyse som en lampe og skinne i menneskesjælens mørke, så bliv ikke overrasket over det, når de afviser dig i deres vantro; mange af de såkaldt retfærdige studerer Skriften, og alligevel genkender de Mig ikke, når Jeg lyser foran dem; hvis de nægter at tro på det, Jeg har skrevet i jeres Tider, hvordan kan de så tro på Skriften?

Jeg har sagt, at inden Herrens store Dag dæmrer, skal jeres sønner og døtre profetere, jeres unge skal se drømme, selv til det sidste vil Jeg udgyde Min Ånd; og Jeg vil lade tegn komme til syne oppe i himlen og nede på jorden;

– tak, Herre, for at Du, som har kaldet mig, ikke har forladt mig, men er med mig;

ja, indtil enden som vil blive begyndelsen; Jeg lever i dig, som du lever i Mig, lad Mit Navn blive kendt for verden og fortsæt med at vidne, så verden kommer til at vide, hvor stor Min Kærlighed er til dem; Sandhedens Ånd vil fortsætte med at føre dig og mange andre til de ting, der skal komme; Han vil oplyse din sti med safirer, og folk vil spørge: ”hvem er det, der stiger op som en strålende Sol?” og de vil genkende Min Ånd; ”træk mig ud af nettet,” vil nogle råbe, ”Jahve, min Gud, hjælp mig og helbred mig,” vil andre trygle; da skal Jeg kalde dem alle til at spise Mine Vingårdes frugt; dér vil de lære, at Jeg er deres Bastion, deres Klippe og deres Forløser, Ordet, deres Gud, den Eneste Ene, der vil overmande det onde;

som en Sol vil Min Ånd ramme mange sjæle og åbenbare deres skyld for dem, og også hvordan deres synder i deres elendighed skæmmede deres sjæl, og hvor uværdige de blev i Guds Øjne; Han vil åbne deres sjæls inderste og brænde alle deres onde tilbøjeligheder ned til grunden; når Min Ånd da har renset dem, skal Min Kærlighed åbenbares for dem; og Jeg vil skænke dem mystisk Visdom og salvende nådegaver, og Jeg vil forene dem med Os;

sandelig siger Jeg dig, at hvis et menneske tjener Mig, må han ikke se sig tilbage, han skal følge Mig, hvor end Jeg er, og hvor end Jeg vil tage hen og lede ham; den, som afviser Mig, fornægter Mine Ord eller forlader Mig på grund af prøvelser, vil få sin lod; lev i fred, datter, det er dig, Jeg vil have; ja, Jeg sagde det forleden, men nu er Jeg rede til at komme til dig, blot vil Min Visdoms Kærlighed med rette bære over med dig, så du bliver i Min tjeneste; Jeg gav dig alt, Visdom og Indsigt, for at du kan leve for Kærligheden og ved Mit Ord bringe frihed til alle, som gerne vil høre Min Stemme; lad dem, som var væk fra Mig, og dog alligevel hørte Min Stemme, være velsignede; Jeg siger jer: fred for jer, der var langt borte, og fred for den, der var nær;3

Jeg velsigner dig, datter, ic


1 Sandt Liv i Gud bedegrupperne
2 Jesus pegede på Sit Hjerte med Sin Finger
3 Es 57:19