11. december 2013

Mit barn, Jahve er Mit navn; føl Mit Nærvær, åben dit hjerte for Nåden og tillad Mit Lys at skinne i dig; vær ikke bange, for Jeg er hos dig;

den Befaling, Jeg har givet dig med Kærlighed, er at række ud til Mit folk for at forkynde Mit Budskab, datter, Jeg har talt igennem din stemme for at rykke det onde op med rode, når du ser det, for at nedbryde loger og stemmer, der går imod Min Vilje, for at genopbygge Mine Helligdomme, som djævelen rev ned, for at forskønne denne generation, for at plante i denne svigtede ødemark; son for andre, datter; vær tålmodig i tider med strid og angreb; Min Søn, Jesus Kristus, råber fra Sit Kors på grund af denne fortvivlede generation og græder, for de er gudløse; som Fader smerter Mit Hjerte Mig, for mange har ikke forstået Mit kald; nej de har ikke forstået, at du er Min gave til dem!

at du er i verden for at udbrede Mit Budskab herliggør Mig; og medens du fortsætter med at gøre Mit Arbejde, tillad Mig da at gå videre; Jeg behøver dit samtykke!

min vilje er Din, Herre;

Jeg vil minde alle om, hvordan Jeg hersker: Jeg hersker med Storhed, med Autoritet, indtrængende og med Barmhjertighed; Jeg vil bruge dig for at åbenbare, hvad denne generation mangler, og hvad de har mistet; og ve dem, der er døve for Mine Ord!

Kærligheden er lige for øjnene af dem, og alligevel anerkender de Mig ikke; dette Budskab er rettet mod alle; Mine velsignelser hviler over dig, Mit barn, hvil ved Mit Bryst;