21. juni 1987

Herre, hvorfor har så mange mennesker glemt Dig?

O Vassula! Mit Legeme er lemlæstet i en sådan grad, at det næsten er paralyseret; introducér lyset ved Mine Korsvejsstationer og knæl ved hver Station;

(Jeg forbliver stille…)

Vassula, Jeg har talt,

Herre, hvad kan jeg gøre?

intet, lad Mig gøre alt;

(Ja, men der er ingen, der vil gøre det, eftersom ingen ved besked!)

at have tro er også en nådegave, som er givet af Mig; Vassula, tro på Mig!

(Senere:)

Nu, hvor Du helt har forført mig, hvad vil der ske med mig?

ønsker du at vide det? Jeg vil kaste dig fra Mine Arme ind i dette eksil, som Min skabning er blevet til! du vil leve iblandt dem!

Min Gud! Elsker Du mig ikke længere?

(Jeg blev helt fortvivlet.)

Det var vidunderligt at være i Dine arme, og nu vil Du have mig væk!

O Vassula, hvordan kunne du sige det!1

Mit Hjerte flænges og sønderrives ved at se dig iblandt alt det onde; forstå, Mit barn, at Jeg ofrer dig til at være iblandt Gudløse mennesker; Jeg lider ved at have dig ude i eksil; datter, mange vil prøve at skade dig; Jeg kan holde dine lidelser ud nu,2 men Jeg vil ikke tåle, nej, Jeg vil ikke tåle, at de gør dig fortræd;

Hvad vil Du gøre, Herre?

Jeg vil ikke stå og se til uden at gribe ind;

Men hvorfor har du omfavnet mig og forført mig for at kaste mig ud? Det er næsten ikke fair!

(Jeg skreg næsten!)

har Jeg ikke sagt, at du vil være Mit offer? Jeg bruger dig; du er Mit net; ja, Jeg kaster dig over til verden; du skal give Mig sjæle; for deres frelse vil Jeg forløse dem; dette vil ikke ske, uden at du lider; djævelen hader dig, og han ville ikke tøve med at brænde dig, men han vil ikke lægge en hånd på dig; Jeg tillader ham det ikke;

(Det minder mig om, da vi forleden dag var ude at sejle. Båden skulle lige til at lægge til land, og jeg støttede med venstre hånd af al min vægt på bådens udstødningsrør, som var glødende varmt, varmt nok til at kunne spejle et æg. Jeg var lige ved at besvime af smerte, da hele min venstre håndflade var forbrændt. Jeg ville meget gerne stikke hånden i vandet for at lindre smerten, men jeg huskede, at man aldrig skal komme forbrændt hud i koldt vand, eftersom det medfører skader. I ti minutter var min hånd endnu varm og rød og hævet. Men efter blot en halv time var alt forsvundet: Ingen smerte, ingen forbrændinger, og den føltes lige som den anden hånd i perfekt stand igen.)

barn, Jeg vil ikke se dig såret; Jeg elsker dig, og af kærlighed vil Jeg vælge Mine renselser for dig; Jeg vil aldrig tillade nogen plet på dig, forstå hvad Jeg mener.3

Herre, alt, der kommer fra Dig, vil jeg elske, om det er glæder eller lidelser.

elskede, ja, skab en himmel for Mig i dit hjerte; hvor Jeg glæder Mig over at høre dette fra dig, barn!4

ja, og enhver lidelse, som du af egen vilje har valgt, fordi du tænker, at det vil glæde Mig, vil være en rædsel i Mine øjne; du vil kun bedrage dig selv; det vil være for djævelen, ikke for Mig; reparationer vil blive bemyndiget af Mig;

Jeg elsker Dig og er helt afhængig af Dig.

ved at elske Mig herliggør du Mig, ja;

(Jeg hørte Satan sige: “De stunder er martyrdom for mig!” Han kunne ikke holde ud, at mit hjerte frydede sig i Guds kærlighed til mig og min kærlighed til Ham. At vi elsker hinanden.)

det er som at brændemærke ham med et rødglødende Kors hen over ham;


1 Jeg følte et stik af smerte i Ham.
2 Ved at været delt: Min sjæl i Hans hjerte og mit legeme i verden.
3 Det betyder, at enhver lidelse, som er påført af Satan, ikke vil blive til noget, men enhver lidelse, som kommer fra Gud, vil blive gennemført, og derved rense sjælen.
4 Gud selv vil vælge mine lidelser.