20. juni 1987

(Thailand)

hvor var Jeg glad for at modtage dit lys;

(Hellige Maria.)

pryd Os med kærlighed, modtag vor fred;

(Hellige Maria sagde disse ord meget kærligt. Jeg havde tændt et lys for Hellige Maria, før jeg gik korsvejens stationer.)