8. februar 2007

Min Vassula, fred være med dig; tilbyd Mig oftere din hånd til at skrive Mine Budskaber; så længe du tilbyder Mig din hånd, genopfrisker Jeg din styrke, og samtidig bliver Mine Velsignelser udgydt over dig som en salvende olie! du vil aldrig blive svag, når du svarer på Mine Kald; olie vil der altid blive udgydt over Min elskede for at gøre dig velduftende, og igennem dig, dem, der henvender sig til dig; Mit Navn er som en velduftende olie, der udgydes over dem, Jeg har valgt at tale med; med sløret løftet og velsignet med søde møder og Mit Nærværs tilsynekomst, har Jeg dig nu som Mit Eget territorium, omsluttet af Mine Arme; her er, hvad den Hellige Skrift siger gennem Min elskede discipel Johannes:

“Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en ung brud, der er smykket for sin brudgom;”1

ja! dette er Min Kirke, enhver, der lever i Mig, udgør en del af Min Kirke; enhver, der frembringer kærlighed, er Min brud; enhver, der lever helligt og et sandt liv i Mig, vil med rette kunne kalde Mig deres Brudgom og sig selv Min Egen brud, for Jeg vil være deres Gud og de, Mine sønner og døtre; vi skal være i samme slægt … der findes ingen større Kærlighed end Min Kærlighed til jer alle; der findes intet mål for Mit Hjertes Kærlighed, generation;

grunden til, Vassula, at Jeg har givet dig denne usædvanlige nådegave, at undervise dig i Mine Sale og forme dig med Mine egne hænder, bruge dig som Min tavle, hvorpå Jeg indgraverer Mine Guddommelige Budskaber, og optænde dig med Ild, var, at du skulle blive Min budbringer for Enhed og Mit Ekko, der gentager Mig for hele Min skabelse for at ryste dem i deres sløvhed, og du skulle brage som torden over dem, der er døve for Mine Barmhjertige Kald; du skulle uden frygt gå videre i Min Kirke og tale i Mit navn og bringe fred, hvor der er uro, liv, hvor der er død,2 håb, hvor der er fortvivlelse, kærlighed, hvor der er had og rivalisering, trøst, hvor der er lidelse og sorg, helbredelse, hvor der er sygdom; åh, Vassula, Ild hvor der er gudløshed; – formild Min Faders vrede, Mit barn, og forkynd Mit Hellige Navn for verden, og forkynd hvilken Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Freds Fyrste og Evigheds Fader Jeg Er; løft Enhedens Kors, som Jeg tillidsfuldt har tilbudt dig på grund af Min Evige Kærlighed, og følg Mig; elsk Mig, som Jeg elsker dig; ic


1 Johannes’ Åbenbaring 21:2
2 Dette er billedligt