7. januar 2008

Kl. 03:10 i går nat holdt vor Frue mig vågen indtil kl. 04:00 for at give mig et budskab til os alle sammen. Vor Frue lod mig forstå, at Kristus i denne tid bliver angrebet mere end på noget andet tidspunkt. Jomfru Maria talte til mig fra kl. 03:30 indtil kl. 04:00. Jeg blev ikke bedt om at stå op og skrive det ned med det samme, og jeg var bekymret for, at jeg ville glemme, hvad Hun sagde til mig, men Hun sagde, at Hun ville minde mig om det, når jeg ville skrive det og sende det til jer for at udbrede det. Dette er, hvad budskabet var:

Første del af budskabet vedrørte mig personligt, og resten var til offentligheden. Den første del af Hendes budskab til mig var en beroligelse og en trøst. Vor Frue fortalte mig, at Hun altid er ved min side især i disse vanskelige tider, hvor Satan langer sin vrede ud over mig og hele verden. At Gud er mig så nær som nogensinde og elsker mig, og at himlen ikke er blind for de vanskeligheder og flammende smerter, jeg gennemgår, men at Gud har brug for disse opofrelser og ofre. At Gud er tro mod Sit Ord, og at det ville glæde Hende at høre mig bede rosenkransen mere konsekvent … derpå sagde hun: ”vær fattet i dine bønner …”

Den anden del af budskabet følger her:

At vi er meget nær de begivenheder, som det er blevet forudsagt, at menneskeheden står overfor, og at de er udenfor vor dør. Begivenheder som er fremkaldt af verdens ondskab, egoisme og mangel på kærlighed. Begivenheder, der hidrører fra verdens forkastelse af Guds ord, deres had, hykleri og gudløshed. Jorden er i fare og vil undgælde med ild. Guds vrede kan ikke holdes tilbage længere, og den vil falde på dem, fordi mennesket nægter at holde igen med synd. At Guds barmhjertighed i alle disse år var at lede så mange som muligt til Ham ved at række Sin arm ud for at frelse dem, men kun få forstod og lyttede. At Hans barmhjertigheds tid ikke vil vare meget længere, og tiden kommer, hvor alle vil blive prøvet, og jorden vil udspy floder af ild fra sit indre, og verdens mennesker vil forstå deres fattigdom og deres hjælpeløshed uden Gud i deres hjerter. Gud er urokkelig, og tro mod Sit Ord. Tiden er kommet, hvor Guds husstand vil blive prøvet, og de, der afviser Hans barmhjertighed, vil smage Guds ild. (Her spurgte jeg om Kirkens folk, som forfølger os og er blinde for Hans barmhjertighedsgerninger). Vor Frue sagde, at også de vil få, som de fortjener.

Vor Frue forsatte med at tale om ofre. Hun bad mig minde alle om, at Gud, vor Skaber, beder os om at overgive os mere til Ham, og at omvende sig ikke er tilstrækkeligt uden ofre og vedvarende bønner. At, hvis én siger, at han eller hun blev omvendt og fandt Gud gennem ”Sandt Liv i Gud”, så skal de tilbyde flere ofre som en handling, der skal vise deres opofrelse. Der er forskellige måder, hvorpå man kan vise Gud sin kærlighed og gavmildhed. At ingen kan sige: ”Vi er Sandt Liv i Gud mennesker” uden at tilbyde opofrende kærlighed. At de, som i sandhed elsker Gud, er velsignede og ikke skal frygte noget i de dage. Vor velsignede Moder sagde, at de, der holder ud gennem prøvelser, er velsignede. At Hun er tilfreds med alle de præster (gejstligheden), som deler og promoverer disse gerninger fra Gud (ligesom dem fra Sandt Liv i Gud, og som er åbne for Ånden) og at de skal forblive tillidsfulde, fordi de modtog særlig nåde fra Guds Ånd, og gennem Ånden blev de styrkede i Herren og Hans plan for frelse. At Kristus skænker dem Sin fred.

Hvis nogen tjener og ofrer sig selv som en gave, vil dommen, som skal komme med ild, ikke være så hård ved dem, for i deres sjæl vil de kunne glæde sig over Guds kald, der bragte dem til live.

Mange er frafaldne, men mange vil blive rejst. Mange var ikke i stand til at holde Guds Ord sikkert i deres hjerter og brød Ordet givet til dem ikke blot gennem budskaberne fra Sandt Liv i Gud, men også gennem Ordet givet til dem i Skriften.

Derpå sagde Vor Frue: ”Vassula, hvem som helst der dømmer dig, også de vil blive dømt strengt af Gud. Fortsæt med at se fremad, når du modtager Guds ord i dit øre, og vær glad, Mit barn, din Moder vil aldrig svigte dig” . (Derefter mindede vor velsignede Moder mig om visionen, jeg havde, da jeg så mit åndelige bryllup med Kristus, dengang da jeg var meget ung, og hvordan hun smilende glædeligt havde modtaget mig for at bringe min brudekjole i orden ved at trække her og der og ordne mit hår for at være i perfekt stand og fremtræden for Sin Søn, Jesus Kristus.) ”Tal frygtløst og frygt ikke dem, der bekæmper dig. Herren og Jeg velsigner dig, og vi skænker dig fred og kærlighed.”

Dette er alt. I bedes meditere over det og læse det omhyggeligt.

I Kristus,

Se også Fr. John Abbertons kommentar til dette budskab