12-15. december 2003

vær velkommen til at komme til Mig, Min elskede; han1 er hensynsløs og bliver ved med at puste til ilden; kunne Jeg bare iagttage jeres apati? Jeg væmmes ved hans fremgangsmåder… skænk Mig nu din tid, datter, plej Mine Interesser og ær Mig; elsk Mig og dvæl i Mit Lys! Vi er nær dig for at helliggøre dig og velsigne dig; Vi er nær dig og med dig for at føre dig; Jeg er Lyset, og den, der lever i Lyset, bliver en del af Lyset… i Mig er der intet spor af mørket eller nogen som helst skygge; nåden udgør en del af Mig og er ligeledes lys; når nåden bliver formindsket over en, som vedholdende spotter Mig, så aftager lyset, der er givet ham, og svinder også gradvist væk… hvis han forbliver i Min nåde, så forbliver han i Mit Lys, der udvider hans kundskab til åndelig virkelighed og rigdom, da en kraftfuld forvandling finder sted inde i Lyset og fører ham mod højere niveauer, dybere ind i Mig, din Gud, og udvikler hans sjæl, opliver ham, opflammer ham, og som et strå, der løftes af ild, løfter Jeg ham på denne måde ind i højere niveauer af hellighed; men de, som falder væk fra nåden, falder fra Mit blik, og sikke et fald, det er! de falder ind i dybt mørke, i slør af mørke …

I er alle givet adgang til at tage del i Mit Lys og blive til én flamme; lige så meget som nåde er Lys, således er også dyderne, der er i Lyset; de opnås af dem, der dvæler i Mig, i Mit Lys, og gennem det fortrolige forhold til Mig; disse2 vil oplive dig til at blive lys og tillade dig at vokse ind i fromhed og i sandhed at ligne Mig og forvandle dig til en gud3, og forvandle dit sind, sjæl og hjerte til at udstråle Min Herlighed, for indeni dig vil Selve Ophøjetheden4 være, Mit Rige og Min Trone; og enhver, der ser dig, vil fornemme Mig, ikke dig; tilsammen skal vi blive ét; Mit Lys, Min Nåde og Mine dyder, der er opnået gennem din tilintetgørelse, vil strømme i dig og oversvømme din sjæl i en sådan grad, at din ånd vil være klar over Min Guddommelighed; ligesom Jeg engang forklarede dig det, når bruden, der trådte ind i Brudekammeret, blev tilladt at løfte hendes Brudgoms slør og afsløre hans Guddommelighed bag brudesløret, således er det, når Jeg ved nåde drager en sjæl ind i Mit Lys’ dyb, når Jeg har nedladt dig til at skue Mit Hellige Ansigt, et formidabelt syn er det;

at falde væk fra nåden og fra Mit Lys fremkalder i en sjæl et sådant mørke og utilstrækkelighed i forhold til at skelne rigtigt fra forkert, at det bliver en hindring for nåden, og med mindre denne sjæl bliver ført5, vil den forblive i mørket; for at genvinde nåde og Lyset må denne sjæl stræbe uophørligt; et vanskeligt åndeligt niveau, men ikke umuligt; Vassula, Jeg og du vil fortsætte med at arbejde på denne måde til gavn for Min Kirke; Min Sjæl er i smerte over alt det, Jeg ser omkring Mig;6 gør dit arbejde sammen med Mig, Jeg glæder Mig over din intethed; husk, Jeg er et Uendeligt Ocean af Barmhjertighed; Jeg Er er hos dig; ic


1 Dette handlede om en præst, der havde været misfornøjet med Vorherre siden 1985 på trods af Vorherres barmhjertige forsøg på at retlede ham. Vi var nødt til at skilles fra ham…
2 dyderne
3 gud ved delagtighed; den Allerhøjestes adoptivsønner og -døtre
4 Gud
5 af en åndelig vejleder
6 Jesus Kristus sørger over verden, Kirkens tilstand (menneskene) og også over den dårlige opførsel og troløsheden fra visse mennesker i vore grupper