31. maj 2003

Min Vassula, fred til din sjæl; tag disse ord og indgravér dem i dit hjerte og sind; Jeg er her!1 se selv… skriv:

Mit Ord blev talt til dig, for at du skulle bringe det videre; dette var Mit Bud til dig; derpå lagde Jeg denne dyrebare skat i dine hænder; Ophøjet Hersker Er Jeg, og det er Jeg, der beslutter og giver råd, derfor kan intet væsen komme og fortælle Mig, hvornår det er tid til at dyrke Mit land eller ikke; intet væsen burde rådgive eller vejlede Mig om, hvorvidt Jeg Selv skulle føre dig til grønne enge eller ej; ingen af jer burde fortælle Mig, hvad Jeg skal gøre; hvis Jeg føler, det er nødvendigt at opfriske Mine præster med føde fuld af næring og se til, at denne generation i sådan en nød får deres fylde af Mine gode ting, og genoprette dem, så vil Jeg gøre det frit; Jeg behøver ikke vejledning fra de døde; det står skrevet, at en uåndelig person er en, der ikke godtager noget fra Min Ånd: han ser det hele som nonsens; det er ud over hans forstand, fordi det kun kan forstås ved hjælp af Ånden;

den dag, Jeg besøgte dig, rensede Jeg dig for din skyld; Jeg havde da, før Min Dag, set til Min have og havde set en ødemark; Jeg kendte dig ud og ind; Jeg havde gransket hver og en af dine handlinger, de var alle noteret i Min bog; dine dage var skrevet ned og bestemt, selv før den første af dem oprandt; foran Mit Nærvær stod der en endeløs ødemark; Jeg sagde; ”Jeg vil besøge hende med flammende ild, og Jeg vil fjerne dette hjerte af sten og give hende et af kød i stedet for at ære Mit Navn; når Jeg da har gjort det, vil Jeg indtage hende med Min Ånd, og hun vil leve under Min Nåde2, der vil give hende Ånden af styrke, vedholdenhed og udholdenhed, af frygt for Mig og ved at følge Min Kærlighedslov; Jeg vil udstyre hende med Kundskabens Ånd og åbne hendes sjæls øjne, så de kan skelne mellem ånderne; derpå vil Jeg jævne hende med jorden ved at slæbe hende ud i ørkenen, hvortil Jeg slæber Mine salvede; når hun først er der, vil Jeg minde hende om hendes onde opførsel, så hun må væmmes ved sig selv for sine synder og krænkelser imod Mig; Jeg vil ramme hende med bitter fortrydelse for, hvordan hun har været ligeglad med Mig, hendes Skaber og Far; på den Dag, hvor Jeg skal udstille hendes nøgenhed, vil hun endelig kaste sig til jorden;” da løftede Jeg dig til Mig, fuld af medfølelse og med stor ømhed, og holdt dig i Min Favn; da De så dette, sagde Mine Engle og Mine Helgener:

”hvilket under! Herren over Himlene og Jorden og alt, der blev til, har nu sejret over elendigheden; dette tørre land, som for nylig var en ørken, er nu et passende sted for Vorherre til at tage Sit hvil og lægge Sine planer; i Sin Barmhjertighed har Vorherre genopbygget og genplantet det, der var ødelagt, ære og pris til den Almægtige; O skabning, fryd dig, for Vorherre og Konge vil fremsige Sine ønsker og tale til dig gennem Sit instrument, Hans Ædle Tema; alt dette vil frit blive givet til jer alle…”

velsignet være Gud,
for jeg er blevet hjulpet,
og mit kød har nu blomstret igen
i Hans Guddommelige Nærvær;
jeg takker Vorherre af hele mit hjerte;
jeg vil i al evighed velsigne min Gud;
jeg vil altid have lov og pris på læberne
for at tillade mig at
vandre i Hans Kongelige Sale…

den, der er blevet velsignet med at
beskue Dig,
er ikke draget mod eller længes mod andet
end at være i Dig og elske Dig;
at være ved kanten af Kilden
mætter mig ikke længere,
kun når Du drager mig
ind i Kilden
og dykker mig helt ned i Dit Kildevæld,
vil jeg føle mig mættet…

Jeg er Livets Eliksir og grundprincip for hele Kosmos; og vil til alle tider og i al evighed være…

Det Ærefrygtindgydende Mysterium

men Jeg er din Fader, og du er ben af Mit Ben, kød af Mit Kød, som Jeg frydes over… du må bevare al Min Lærdom sikkert og altid huske på begyndelsen, så du vil forøge din Kundskab om Mig, din Gud; af disse Oder vil alle være i stand til at lære fra Visdommen og forstå den Hellige Skrift i Lyset af Helligånden, der kaster Lys på Mit Ord, så frelse kan opnås gennem tro på Min Søn, Jesus Kristus; ja, Vassiliki, Jeg er her for at påminde dig og alle andre om, hvordan Jeg gør ørkener til vandområder og udtørrede lande til blomstrende forår;

Jeg er jeres hjertes Kilde, generation, og i alle nødens timer er Jeg altid hos jer for at trøste jer og give jer håb; se på jer selv, I som tillod Mig at blomstre i jer, husk på, hvordan I også engang svandt hen som skygger iblandt skygger? havde I fastholdt jeres tidligere standpunkt, ville Jeg ikke have åbenbaret Mig for jer; velsignede er de, som havde en sund dømmekraft og lod Mit Nærvær komme i forståelse af, at vinde deres sande frihed, var at omfavne Min Hellige Ånd; alle Mine Værker er ophøjede og fulde af majestæt; åh, Mine Øjne følger altid dem, der mediterer over alt, hvad Mit Ord rummer, og reflekterer over Dets mening; de vil finde lykke og meningen med deres liv, og på denne måde drage himlen3 hele vejen til Jorden og ind i dem; det står skrevet:

”sådan handler den, der frygter Herren, og den, der er hjemme i Loven, finder Visdommen;4 ja! også du kan møde Min Hellige Ånd og eje Ham, og Han vil tage imod dig, som man modtager en jomfruelig brud; når I er sammen i Brudesengen, vil Han fremlægge Sine Guddommelige planer med dig, medens Han i Sin overstrømmende Kærlighed til dig vil tilbyde dig Kundskabens brød at spise, Visdommens vand at drikke, således vil Han i Sin udødelige pragt klæde dig i udødelighedens stråleglans; menneskehedens Elsker vil vise dig, hvordan du vil gå rundt og tjene Ham og elske den Treenige Gud; Vi vil mætte dig med Guddommelig nænsomhed og slynge Os sammen med dig i Vores omfavnelse; Vi vil med klarhed og præcision gennemgå livets vej for dig;

kom og tak Mig højlydt og pris Mig i forsamlingerne, og hold altid dit hjerte rede til at modtage Mine instruktioner;

ja Herre! for hvad har jeg at sige?
Dine Regler, Herre, er nu
melodiske salmer
i mine ører,
og Dine Love en Kærlighedsode,
fordi Du har besøgt mig…

at være i forening og samtale med
min Gud
overgår al fornøjelse
i denne verden tilsammen;

jeg er fyldt med Din Kærlighed,
og jeg priser Dit Hellige Navn,
der tillader mig at tage del i Dit Lys;

den dosis Kundskab, Du har
indgydt i mig, overvælder min sjæl,
Dine Bud er indbegrebet af trofasthed;
Du har klædt mig i flammer,
der brænder med det ene ønske at blive flydende i Dig;
når Du med ømhed åbner Din Mund
for at tale,
giver Dit Ord lys,
efterhånden som det folder Sig ud,
ikke kun til min sjæl,
men hele vejen rundt om mig,
for kernen i det er trofasthed …

jeg ligger dog tit vågen
om natten,
og spørger mig selv:

– hvordan kan det være, at så mange af Dine skabninger er holdt op med at tro på Dig og er i sådan et stort frafald?

– synet af disse frafaldne deprimerer mig, mange af dem forfølger Dig, undertrykker Din Guddommelige Kærlighed og kalder Dig en ”billig myte”…

– de finder alle på deres egen bizarre filosofi og erklærer den over hele verden med skamløse ord; de lader hånt om Din Lov og graver fælder for dem, som er svage og usikre, og sætter hele Jorden i fare for at ende i kaos;

”og dog fylder Han deres huse med gode ting;”5

– tidligere måtte jeg lide i Din Ild, og jeg skrumpede ind i ørkenen og på så mange andre måder… i disse dage lider jeg stadig og sørger over tabet af tro rundt i verden og hvor ubarmhjertigt de korsfæster Dit Ord om og om igen;

– med stolthed viser de deres gudløshed, som om de havde fundet en skat, men i virkeligheden har de fundet tjære og sod, og deres formørkede hænder ønsker at formørke hele verden;

– ondskaben er blevet universel … da kalder Du med Din store medfølelse en af Dine fortabte sønner frem, Du kalder en af dem frem, og efter at have undersøgt ham nøje fra ende til anden, salvede Du ham med en profetisk ånd til at tage afsted og bekæmpe den onde og rense verden for den tjære, der dækker den, med sine bare hænder;

– betydningsløs er han måske og ikke vigtig, men Helligåndens kraft er hans styrke; kun interesseret i at adlyde Gud og gøre Faderens Vilje, ænser han ikke sine forfølgere;

– som en kriger, der er blevet udnævnt til at kæmpe med tapperhed og forsvare Kirken, skælver han ikke, men fortsætter med at forkynde, at Gud er Stor, den Største… forkynde Hans Rige …

– Du giver Dit Ord til ham for at oplive og lysne deres hjerter, hvori de onde havde taget bolig, og vaske skidtet væk, men alt, han får, er ”sløvhed”, ”afvisning” og ”trøstesløshed”…

Jeg ligger vågen og spørger mig selv:

– ”hvorfor har Jahve sløret Sit Ansigt for så mange af Sine skabninger?

– hvorfor fratager Han disse filosoffer at se og beskue Hans Ansigt?

– hvorfor bringer Han dem ikke til tavshed?

Jahve er kendt for at spejde gennem mørket fuldt af skygger i hver en sjæl, og jeg tænker på, om der er nogen chance for frelse for disse? eller om de alle må gå til grunde i helvedes flammer?

vil de på en eller anden måde ved en særlig nåde fra Dig slutte fred med Dig og forsones?

vil de nogensinde komme på bedre tanker og modtage Dit Ord som et Levende Ord?

disse frafaldne bliver flere og flere, og de frygter intet, fordi de har magt;

hvis de offentligt afviser Dig i dag, min Gud, er de sikre på at blive bifaldet og forfremmet i stilling og anseelse af deres lige …

men de, som følger Dig, bliver degraderet af dem for øjnene af hele samfundet og latterliggjort, de børstes væk som en flue …

de siger selvsikkert og stolt:

”hvor er denne jeres Herre? hvor er Hans Herlighed? og hvad er der blevet af den store Herres Hus? var der overhovedet noget Hus?”

stop der, og lad Mig besvare dit spørgeskema! det er sandt, Jeg finder ingen glæde ved gudløshed, men først vil Jeg tillade Mig at stille Mine spørgsmål til gengæld, inden Jeg bevarer dine:

sig Mig, hvad er lysere end solen? og sig Mig, hvad tager brodden af skænderiet? hvem sætter vagt ved munden af hver enkelt? kan du fortælle Mig, hvordan Jeg styrer alt? kan nogen afgøre, hvad der er det gode i en mand, og hvad der er det dårlige i ham? og hvordan kan Jeg se det, på hvilken måde ved Jeg det? spørg dig selv og svar Mig …

det er Helligånden, der er lysere end solen, og det er Ham, der oplyser hvert hjerte …

ja, ophøjet i magt, i rimelighed, udøver af retfærdighed og dog ingen undertrykker; Helligånden kan lede alle disse frafaldne ind i væren fra ikkeværen; Han kan genoprette dem gennem andres ofre og bodshandlinger og bønner skænket af Mine hellige; ser du, Min Vassula, menneskets medfølelse er begrænset og strækker sig ikke som Min; men Min medfølelse strækker sig til alt, der lever; Jeg retleder, retter og Jeg underviser og bringer dem blidt ind i folden;

hvad angår det, der tager brodden af skænderiet, er det et blidt ord?

ja, et ord sagt med kærlighed kan forandre hele situationen; det kan stoppe en krig; det kan smelte is og lægge en storm; det kan slukke en ild; Skriften siger: ”du må med mildhed rette dem, der siger imod det, du siger; glem aldrig, at Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til erkendelse af sandheden og igen besinder sig og slipper ud af den fælde, hvor de holdes fanget af Djævelen, så de må gøre hans vilje… ”6

derfor er et godt ord mere værd end et stykke guld

jeg tænker, jeg tror på, at Du har sat en Vogter ved vor side for at holde øje med os og udtrykke vores indtrængende bøn på en måde, som aldrig kan siges med ord;

ja, det står skrevet, at Jeg har givet jer Helligåndens løfte; Han kommer for at hjælpe alle i deres svaghed og påminder mennesket om, hvor hans pligter ligger, og som menneskets Fortaler vil Han bede indtrængende til Mig, Faderen, og sige: ”udfri ham fra at stige ned i Afgrunden, for Jeg har fundet en løsesum7 for hans liv;” og således skånet, skånet fra at kure ned i den evige ild, tillader8 Jeg hans liv at blive levet i Lyset;9 da vil han lovprise Mig og ære Mig… for de, der angrer, tillader Jeg tilbagevenden … Jeg skatter menneskets gavmildhed som Min Øjesten …

hvad angår at svare Dig på de andre spørgsmål, Fader, så ved jeg det ikke; jeg ved ikke, hvordan Du styrer alt, og jeg kommer aldrig til at vide det …

jeg ved heller ikke, hvad mennesket har i sig, medmindre Du giver mig en indsigt ved nåde; ej heller hævder jeg at vide, hvordan Du ved det; Du er et Ærefrygtindgydende Mysterium, ærefrygt-inspirerende, denne Kærlighedshymnes Skaber, åbenbaringernes Skaber, Skaberen af frelsende gerninger over hele verden;

i min elendighed råber jeg til Jordens folk, at de skal løfte blikket mod Dig; til alle, der elsker Din frelsende magt, giv dem en evig grund til at sige, ”Gud er Stor!”

og jeg, såret af Din Kærlighed, forbliver jeg Din reserveslave, til Din rådighed, altid i håb, altid i længsel efter en fornyelse af hele menneskeheden givet af Din Hellige Ånd …

Jeg har haft medlidenhed med denne generation; det er derfor, Jeg har kaldet dig og givet dig styrke til at nedskrive Mine Ord; på denne måde kan alle læse dem, alle vil være i stand til at få gavn af Mine talemåder; Jeg ønskede, at du skulle forkynde Min Faderlige Kærlighed, Min godhed og Min medfølelse for hele verden, og hvordan Jeg viser barmhjertighed mod dem, der virkelig angrer … lad Mig nu svare dig:

Jeg er Allestedsnærværende; og som du siger, med rette, er Jeg et Ærefrygtindgydende Mysterium; men der er dem, der lader hånt om dette Mysterium; og dog er Min Hellige Ånd, der er ophav til alt skabt, villig til at uddele Sine gaver til hele menneskeheden og giver dem10 tegn og undervisning ved Sit uudsigelige Lys; lad Mig minde dig om Mit Ord; det står skrevet, at Jeg, Gud, kan se ind i menneskets inderste og uophørligt holder øje med dets hjerte, lytter til dets tunge; sandelig fylder Min Ånd hele kosmos og er det, der holder alle ting sammen; Jeg ved, hvad mennesket har i hjertet; husk, at Mit Lys er så rent, at det gennemstrømmer og gennemtrænger alt på Jorden, i himlen og i hele kosmos… 11 Jeg kender alle mennesker, og ikke så meget som en mumlen af klage undslipper Mig…

Ånden er troens giver gennem nåde, Han er den kraft, hvori Han legemliggør hele skabningen; det er forgæves at tro, at mennesket af egen magt kan nå Gud, eller endda begribe det, der er et Mysterium og ubegribeligt, medmindre Min Ånd stiger ned over dem og giver dem et forståelsens lys og åbenbarer de skjulte mysterier for dem i en åbenbaring; ellers er det intet andet end antagelser; du har set elendigheden omkring dig, blodsudgydere, mænd med skyld12 på deres hænder, døgenigte og den slags;

lad Mig svare dig: en slave bliver, når han er kaldet til Herren, Herrens frikøbte slave, og en fri mand kaldet til Herren bliver Kristi slave; men de, som i dag gør oprør imod Mig, bliver i deres oprør den ondes slaver, og er i deres oprørske ånd i fjendskab mod Mig, deres Gud; du spørger, ”hvorfor har Jahve sløret Sit Ansigt for så mange?” Jeg har altid sløret Mit Ansigt for synd; Jeg kan ikke være til stede i en lastefuld krop13 eller gudløshed; hvad angår dine filosoffer, der erklærer krig mod Mig, er det ikke kun på grund af, at de ikke tolererer nogen over sig; fulde af indbildsk stolthed siger de:

”Jeg sidder på en gudetrone;”14

dernæst ligger de og venter på, at en dydig mand skal komme forbi, så de kan træde på ham og knuse det, der var i modstrid med deres levemåde; du spurgte Mig, Min Vassula, om der også vil være nogen frelse for dem; Jeg frydes over at vise Min Barmhjertighed, for jo flere synder man har begået, jo større nåde; Jeg kan skænke dem at se Min trofasthed, og at Jeg er rede til at tilgive deres forbrydelser; det står skrevet, at Jeg vil dømme verden med retfærdighed og fælde en sand dom over landene;

ak, hvad er mennesket,
at Du skulle skænke ham en tanke?
og endda har Du gjort os kun lidt mindre end en gud;
må alle mennesker fremsige Dine lovprisninger og frydes over
Din Frelsende hjælp …

i dag giver Jeg dig Min Barmhjertigheds gave; at krænke Mine Ord vil ikke gøre jer noget godt, generation; Jeg ser i jeres dage ned fra himlen på jer alle; har I ikke lagt mærke til det? I er blevet som utætte cisterner, der ikke kan holde på vandet; mange har forladt Mig, og himlen er forfærdet over dette oprør; fra fødslen fyldte Jeg jeres hjerte med kilden til det levende vand; Jeg fyldte jeres hjerte med Mit Nærvær; nu er I, som en revnet cisterne, løbet tør; I er hule; skal Jeg da ikke gribe ind? Jeg fornyer, Vassula, Min skabelse; dette er begyndelsen på denne fornyelse;

dette er Mit besøg blandt grave, på denne enorme kirkegård vil Mit besøg forvandle gravene til herlighedsfulde katedraler med Min Kærligheds Ild indeni! Mit Nærværs Pragt indeni dem vil være ærefrygtindgydende; fra ikke-væren indeni graven, og så mørk som i en grav, vil Mit besøg blandt jer være så skinnende og lysende som en sol; dødens skygge og det ondes mørke vil da ved Mit Lysende Nærvær svinde bort som en dis; talrige er Mine Kald, og Helligåndens nåde har aldrig før været så åbenlys som i jeres tider;

blodsudgydere kan sige, hvad de vil sige, erklære, hvad de vil erklære, men Jeg vil gennemgå dem og deres talemåder og deres erklæringer, for Jeg oprejser apostle og helgener, der vil lyse med Helligåndens nåde over hele menneskeheden; Jeg vil Selv lære dem at nå graderne af høj hellighed på trods af de deres fjenders højlydte mishagsytringer, de som hverken vil vise dem medynk eller barmhjertighed; Jeg vil dog give dem udholdenhedens ånd, en ånd så tapper, at deres blotte tilstedeværelse vil ryste helvedes grundvold, idet de vil være klædt i Min Søns, Jesus Kristi, herlighedsfulde pragt, og deres tunge vil være som et tveægget sværd; de vil lyse strålende over enhver, god som ond, for at varme deres hjerter, og med Mit Ord genoplive alle de døde, der ligger spredt; evig velsignelse vil komme ud af deres hænder; de vil befri mange fra verdens lidenskaber, der holdt dem indespærret og rodfæstet i synd; og ”Sandt Liv i Gud” Oden vil blive sunget i Mine Forsamlinger, barn, for at gøre alle til guder ved delagtighed; de vil læse utallige tekster højt, for Mine talemåder er byzantinsk troslære, der oprejser jer fra intet til guder15 og fører jer ind i asketisk åndelighed og praksis på højere planer; et mystisk liv, der kan være muligt og opnås af ethvert menneske;

Jeg, Herren, elsker Min skabning, og Jeg ønsker ikke, at den skal gå til grunde!

Mit Hjertes uophørlige glæde, Min Vassula, modtag mere af den Ild, Jeg velsignede dig med til Mit apostolske arbejde, Jeg betroede dig med; slip ikke Min Hånd; frygt aldrig! Jeg udstyrede din sjæl med Min Ånd for at forny din ånd; Kærligheden er ved din side;

(det tog adskillige måneder at færdiggøre dette budskab)


1 Faderen taler
2 Jeg hørte på samme tid ordet ”Blik”
3 Jeg hørte på samme tid, ”Mit Rige”
4 Sir 15:1-2
5 Englene talte pludselig
6 2 Tim 2:25-26
7 Fra en offersjæl, eller: fra ofrene, bodshandlingerne og bønnerne som gavmilde sjæle skænker Gud for syndernes omvendelse …
8 Gud Fader
9 Helligånden
10 Menneskeheden
11 Herren gav mig i dette øjeblik et syn af en som Menneskesønnen, der står alene med åbne arme, vandret udstrakt og rummer alt indeni Sin Krop, alt, hele Kosmos. Intet var udenfor Ham
12 Sod og tjære
13 Visd 1:4-5
14 Ez 28:2
15 Guder ved delagtighed: den Allerhøjestes adoptivsønner og -døtre