27. august 2009

Vassula læste et budskab for de mennesker, der deltog i den syvende økumeniske TLIG Pilgrimsrejse “i den Hellige Pauls fodspor – bibelske Grækenland”, et budskab hun havde modtaget få dage før fra Herren (27. august 2009). Her er budskabet:

“Jeg er ikke kun Ophavsmand til dette store værk, men i dag leder Jeg jer til at forskønne Min Kirke. Jeg vil i løbet af disse dage fylde jeres sind, jeres hjerte og hele jeres væsen med alt, hvad Jeg Er, så I kan gøre fremskridt i Min Guddommelige Kærlighed. For alle de lidelser, I led under Mit Navn, og alt det, I må gennemgå for Min Skyld, vil Min Fader lægge alle jeres forsømmelser til side, og Jeg vil udfylde jeres mangler. Vær velsignede for jeres ædle kærlighedsgerninger, forbliv forenet og bliv det fuldkomne ikon for enhed. Og … som I ved, virker Min kraft bedst i svaghed. Fryd jer og vær glade og tilføj et smilende ansigt til alt det, Jeg har givet jer! Lys op i dette mørke og forsæt med at modtage Ilden fra Mit Hellige Hjerte. Vær forelsket i Mit Kors, så at jeres flamme ikke dør ud. Vær et fuldkomment billede af Min Fader. Min Barmhjertighed er stor og over jer alle. Vær ét under Mit Navn.”