21. maj 2001

Herre, vore synder er store,
men tilgiv os, hjælp os,
så vort legeme endnu engang vil blomstre!
Træk hver sjæl ud af nettet,
som fjenden har spændt ud over dem,
for kun Du er vort Tilflugtssted,
vor Klippe, vor Fæstning og vort Liv;

Plagen, der sniger sig ind i vor verden
og kun arbejder om natten
i dødens skygge,
men som forårsager ødelæggelse
med sin plage ved højlys dag,
dukker nu frem over Din Hjord;
tager du ikke en beslutning
for at frelse Dit folk
fra onde menneskers søle?

Skriften siger:
”Jahve elsker dem, der afviser det onde,
Han værner om de gudfrygtige sjæle,
redder dem fra det ondes greb;”

lad så Din Stærke Arm
komme til vor frelse;
lad fjenden skælve foran Din Majestæt;
lad ikke fjenden sige:
”hvor upålidelig jeres Gud dog er.”

Fjenden udfordrer Dig,
sætter Dig på prøve, min Gud,
for at se, hvad Du kan gøre;
så, min Jahve, som genoplivede mig,
vis i Din Barmhjertighed Din Storhed
og at Du i sandhed er vor Sikkerhed,
vor Klippe og ved vor side,
vis Din Herlighed og Magt,
husk på Dine retskafne,
Dit folk, og alle dem,
som har tjent Dig med hengivenhed;

Så hvornår vil Du tordne
Dine domme fra himlen?
Hvornår vil du stå frem
og med Dit
Scepter hamre mod Jorden
for at erklære stilhed?

ét tilrettevisende blik fra Dig
kan få alle Jordens elementer
til at fænge ild;

én bevægelse fra Dig
og Jorden vil blive forvandlet
til trøstesløshed;

ét vredesord fra Dig
og stjernerne vil komme trillende ned
fra himlen og styrte ned over os;

Herre! Jeg er Dit værk,
og Du har sat en gnist ind i mig
for at holde mig i live;
hvis jeg nu brænder af ”pathos”1
for de dydige, Dit folk og de retfærdige
for at finde retfærdighed i Dig,
så stammer det fra Din Ild;

skænk mig at se retfærdigheden ske fyldest
for Dine hellige,
sæt Din Styrke ind ved at befale,
at alt skal forandre sig til det gode;

lad Din Sejr komme!

Jeg sagde engang til dig, Vassula, at Mit folk, flokken, flakker omkring på denne måde; af den årsag påkaldte Jeg en nådens tid; i denne nådestid har Jeg i sinde at bevise Mit Navns Hellighed, så enhver, der har vanhelliget sig selv, vil få mulighed for at vende tilbage;

Jeg kommer i denne nådestid for at opmuntre jer alle til at leve helligt og følge Mine Forordninger; Mit Navn er nået ud til mange lande og til fjerne øer; Jeg er nået ud over hele Jorden med Mit Kald, som Jeg sagde til dig på forhånd, for at ethvert øre ville høre Mig og have den mulighed at opdage Mig; til det uigennemtrængelige hjerte har Jeg givet specielle nådegaver for at åbne det med Mine stråler af guddommeligt Lys, og som en stråle af Lys har Jeg lyst selv ind i disse hjerter;

hvad skal Jeg sige i dag? har Jeg forsømt af give Flokken føde? har Jeg nogensinde vendt Mit Blik væk fra jeres syge og ensomme? har Jeg ikke jævnet vejen for jer, så I, når I går, ikke skulle snuble? har Jeg ikke vist jer alle sammen Min Barmhjertigheds dybde? når Jeg så så mange af jer gå ned ad dødens allé og være meget langt borte fra Livets vej, har Jeg så ikke grebet ind? men, åh! så mange af jer gør stadig oprør imod Mig …

som Jeg har sagt før til de gode og de onde; har Jeg ikke også sagt til dig, datter, at du skulle gå ud og sige til enhver, gode og onde, disse ord:

”Jeg lader Min Stemme blive hørt fra oven; Jeg råber højt, så alle vil høre, gode og onde; Min Stemme er i sandhed nået til Verdens ende; de gode så vel som de onde må angre; de gode for ikke nøjagtigt at gøre Min Vilje, og for ikke at bede på den rigtige måde; mange af dem henvender sig kun med ord til Mig; de onde for konstant at begå dødssynder på grund af deres hjertes hårdhed og deres ligegyldighed mod Mig;”

men Jeg vil fortælle dig, hvad der vil ske, og hvad Jeg mener; Skriften underviser jer alle i, at når man først har lagt hånden på ploven, skal ingen se sig tilbage, for så vil I ikke være egnet til Guds Rige;

da I var syndens slaver, følte I ikke nogen forpligtelse overfor retfærdighed, og hvad fik I ud af dette? intet, ud over erfaringer, som nu får jer til at rødme, eftersom den slags adfærd ender med døden; men nu har I fået vist vejen endnu en gang og er sat fri af sølet, som jeres synder og jeres skyld udgør; I er blevet Guds slaver, men I får en belønning, som vil lede jer til hellighed, og som fører til jeres himmelske hjem; men syndens løn er døden; gaven, I får af Mig, er evigt Liv i Jesus Kristus, Min Søn;

fra et liv i syndens fangenskab har Jeg gjort dig til et frit menneske, Vassiliki, fri til at gå ind på dydernes vej, som Jeg har vist jer alle; gennem nåde har Jeg ladet dig se himmelske ting, du ikke vidste noget om; i denne nådens tid har Jeg vist Min Herlighed til jer alle, men selv efter at have ladet alle disse nådegaver regne ned over så mange jer, er der stadig mange, som er langt væk fra Mig,

da Jeg gjorde Mine Budskaber kendt for denne generation, gjaldede det højt: ”kom og hør Guds Ord!” folk strømmede til i store flokke; de flokkedes alle sammen rundt omkring Mit sendebud for at lytte til Mine Ord; de lyttede, men forstod aldrig fuldt ud Mine Ord, og de selv samme lytter stadig, de læser, men Ordene trænger ikke ind i deres hjerte, de læser stadig, men deres hjerter længes ikke efter Mig; de handler ikke efter Mine Ord; de ser hellere efter tegn på himlen, fordi deres hjerter stadigvæk ikke er fæstnet til Mig; ja, de lytter til Mine Ord med ligegyldighed, og det er derfor de ikke omsætter dem til handling; Guds Rige er midt iblandt jer, men I ser det ikke, for I har ikke angret, og I har heller ikke givet Mig nogen kenosis;2

hvis dette mirakel, for det er et mirakel, når Jeg taler, ikke gør noget ved jer, og I ikke ser det, hvordan kan I så forvente jer, I som har modtaget så meget, at komme ind i Himlen, når jeres hænder er tomme? Gud er meget nær ved jer, og hvordan kan det så være, at I ikke ser Ham? har I ikke hørt englenes invitation til Mit bord? har I ikke set Min Hånds gavmilde gaver? når Jeg råber, vil verden smuldre og mange kongeriger vakle;

du spurgte Mig, datter, hvornår Jeg vil tordne Min dom fra Himlen? sandelig siger Jeg dig: når denne Barmhjertighedens og Nådens tid er ovre … så bad du Mig om at lade Min Stærke Hånd komme til din frelse fra fjenden; har du al denne tid, Jeg været med dig, stadigvæk ikke set Min Stærke Hånd? sandelig siger Jeg dig, enhver, der hurtigt gennem anger og anstrengelser vender tilbage til Mig, vil Jeg til gengæld døbe med Helligånden til at blive pletfri og til Mit velbehag;

du siger, at fjenden udfordrer Mig; han har altid udfordret Mig, men har Jeg ikke lært dig at afvise ham?3 er Jeg ikke altid stået frem for at frelse Min Hjord fra den ondes søle? Djævelen har ikke magt over nogen som helst, der er vel rodfæstet i Mig;

og hvad angår dem, hvis hjerter stadigvæk er i sølet, den dag de råber på Mig, vil de se Mig som deres Dommer; men i disse Nådetider kommer Jeg med Barmhjertighed, og Jeg henvender Mig til jer med poesi; Mine talte Ord er religion og dyd; med glædens olie salver Jeg alle, der kommer til Mig, og sætter Mit segl på deres pande; dette er Min Måde at komme til jer alle i disse tider; Min Måde er Forløsning, Frelsende Hjælp, Barmhjertighed; hvis I blot forstod, hvad Jeg tilbyder jer, ville I ikke blot stå der, I ville åbne jeres hjertes dør og byde Mig velkommen; Jeg overvælder jer alle med mirakler for at smykke jeres sjæl og gøre jer egnet til Mit Kongerige;

og du, datter, som bor i Min have, forbliv i fred for at være i stand til at høre Min Stemme; Jeg velsigner dig og dem, Jeg har givet dig for at hjælpe dig med at bære Enhedens Kors, som Min Søn har betroet dig med; hav ikke noget imod dem, som overser det gode, som Mit Arbejde frembringer, og som ikke tror; deres stolte bølger skal en dag blive brudt; du vil se Min Magt, når Mit Arbejde vil blive mangedoblet og berøre verden, som er nedsunket i synd;

kom, vær i meditation i Mit Nærvær; Jeg er med dig;


1 Græsk ord for passion.
2 Græsk ord som betyder: plads.
3 Jeg forstod, at den onde udfordrer Gud gennem os.