5. maj 2001

Min datter:

løft din ånd imod Mig og hør i din kontemplation Mine suk, når de ytres i talte ord …

fred være med dig; i dag kalder Jeg alle til at prøve sig selv; Jeg kalder hver eneste sjæl til at granske sig selv; Mine veje er herlige veje, som leder til fuldkommenhed; I er kaldet til at blive fuldkomne; Jeg har, og Jeg giver jer stadig en let vej til at forstå Mig, og ved at forstå Mig, som englene forstår Mig, kan I opnå Min Fred;

Jeg har givet jer alle kærlighedens og barmhjertighedens ophøjede tema for at lede jer ind i den Fred, der er så meget større, end I kan forstå, og som bringer jeres sjæl til at være smykket i hvidt som en brud klædt i sine brudeklæder; Mit kærlighedstema giver jer alle mulighed for herske sammen med Mig, medens I stadig er på Jorden; ønsker I at blive Guds fuldkomne barn? med andre ord, ønsker I at blive kaldt, ”guder ved delagtighed”? træd da ind på dydernes vej;arbejd for jeres frelse og se ikke tilbage; Jeg er parat til at guddommeliggøre jer og skrive jeres navn ind i livets bog;

lad dit vidnesbyrd vise sandhedens tegn;lad dit vidnesbyrd vise Min Magt, lad det blive åbenbaret til alle, at Jeg, Kristus, er godt rodfæstet i dig, og du godt rodfæstet i Mig; i denne enhed af guddommelig kærlighed, som har sammenslynget os, vil du følge livets regler; og når Jeg med den største glæde i Mit Hjerte ser, hvad denne guddommelige enhed af kærlighed har bragt Min elskede sjæl, så vil Jeg undervise hende i at vandre med Mig og fylde hendes sind med alt, der hører Mit Rige til, alt hvad der er ophøjet, alt hvad Min Sjæl er betaget af, og som fremkalder glædestårer i Mine Øjne, alt der er rent og ædelt, alt der beviser, at denne sjæl i sandhed er en del af Mig, og som beviser for verden, at al Kundskab, der bliver givet til hende, kommer fra Mig;

nu har I lært, at i Mit Legeme lever Guddommelighedens fylde, og det er derfor, at også I kan finde jeres egen indfrielse; hvis I så siger, at I virkelig elsker Mig, hvorfor holder I så stadig denne afstand til Mig? hvorfor ser I jer stadig tilbage? I ved, at I skulle forsøge at efterligne Mig; igen, bliv ikke overraskede, når Jeg beder jer om at granske jer selv;

hvis I siger: ”jeg forsøger at gøre det rigtige, jeg prøver på ikke at forfalde; jeg prøver på at blive den Treenige Guds glæde og at ånde i Ham, fordi alt rundt omkring mig er død, og det kræver en stor anstrengelse ikke at blive omringet af dødens såsæd; drejer jeg til venstre, føler jeg dødens ånd; drejer jeg til højre, ser jeg mørke; og alligevel forsøger jeg at undgå at gå i dyb skygge; hvis mine stakkels fødder er vandret væk fra dydernes sti, eller hvis mit hjerte er plettet af utaknemmelighed og synd, eller hvis mit sind har forvildet sig til ulovlige områder og svigefulde tanker, kom da til min hjælp og frels mig fra min svigefulde natur, for jeg er ikke ufølsom for Din godhed Herre, Jeg er blot svag og elendig;” fordi Jeg siden din fødsel har opfostret dig ligesom en fader, har Jeg ret til at prøve din kærligheds oprigtighed, og derfor vil Jeg svare dig: Jeg prøver din retfærdighed; Jeg ønsker dig som en prins eller prinsesse, når du kommer og møder Mig, idet du træder ud af dette liv; Jeg ønsker, du skal være i kongelig purpur, glad, med din Herres glæde; Jeg ønsker, du skal være fyldt med guddommeligt lys, som stråler indefra og ud; Jeg ønsker, du skal være trofast med Min trofasthed, dadelfri med Mit Fuldkomne Billede, ren med Den, som er Ren;

lyt! har solens stråler i al sin herlighed, eller månens skær nogensinde overskygget den Kærlighed, Jeg har til jer? For Mit Navns skyld og for den Kærligheds skyld, Jeg har til jer, har Jeg vist Mig for jer alle; Jeg er kommet ind i dit værelse for at besøge dig med Mit Guddommelige Nærvær; sommetider er Jeg kommet som en duft af myrra, andre gange som en hvirvel af røgelsesrøg og fyldt dig og dit værelse med velduft; har Jeg ikke ligeledes vist Mig som en stråle af lys i dit hjerte? Mit strålende Nærvær er alle vegne; Jeg fylder Jorden med Min Kærlighed, og hvor mange gange har Jeg ikke forladt Min Trone, lænet Mig ned over dig og blæst hemmelige kys til dig? kom alle I, som inderligt længes efter at blive opdraget, kom og lær, hvordan I skal anerkende Mig, ikke blot med ord, men gode kærlighedsgerninger; lad jeres tunge tale om Mig, om Min Guddommelighed, om Ham som er Først og Sidst, om Ham som har været som en fader for jer, om Ham som forskønnede jer og forvandlede jer til en katedral; tag ikke denne glæde fra Mig;

Jeg har med barmhjertighed tilladt jer at vokse i Mit Hus; så indgyd nu i Mig nogen fryd og glæde ved at sige ”Fader Vor” på den måde, Min Fader lærte Min datter den; så vær ikke som de spredte ben i Ezekiels syn, men vær fyldt med Min Hellige Ånds herlighed, som Jeg har overdraget til Mine disciple, og gro i os, før du på grund af misbrug forsvinder lidt efter lidt, hold aldrig op med at kalde på Mit Navn for at oplive din trofasthed og indgyde Min livgivende substans i dig;

har I nogensinde hørt lignelsen om talenterne?1 har I ikke bemærket, hvordan Mit Hus2 kalder jer alle sammen for at berige Hans Hus? har I ikke bemærket, at dette er tiden til at aflægge regnskab og bevise jeres troskab?

igennem disse udvalgte år har Jeg tildelt jer alle helliggørende nåde; de fattige har modtaget så vel som de rige; Jeg har ladet nogen lide afsavn; men Husets Herre beder jer nu om at komme frem for at vise jeres trofasthed til Ham, så at Han må sige jer: ”godt gjort, gode og trofaste sjæl, du har bevist, at du kan være trofast i små ting, derfor vil Jeg betro dig med større; kom og deltag i din Herres glæde!”

skuf ikke din Herre, så Han bliver nødt til at sige dig: ”hvad har du gjort for Mig? Jeg har ikke set nogen gode gerninger udført af dig;” du kan også blive retskaffen, hvis du i sandhed angrer og åbner dit hjerte for Mig, så at Jeg kan hælde helbredende salve i dig; afbryd ikke forbindelsen med Mig, tillad Mig at fylde dit sind med Mit Nærvær, og Min Arv vil blive din; overvæld Mig med glæde og voks dig høj og stærk som et elfenbenstårn;

bliv derfor ikke overrasket, når Jeg siger: ”Jeg vil stige ned i dalen for at se om Mine vinranker er begyndt at spire, og om deres blomster er ved at åbne sig;” hvorfor er nogle af jer modløse overfor Min granskning? stræber du, Mit kongelige Hus, måske efter vinden?3 for hvis du gør, så vil du blive vind; Jeg er tro mod Min Barmhjertigheds storhed og mod at redde dig fra dit brændende frafald, Mit barn,4 Jeg har sendt og sender stadig uophørligt Helligånden til dig, som guddommeliggør dig og forener dig med Mig;

se nu og lær:

– salige er de, hvis hjerte var åbne for at blive rensede og forberedte på at modtage Helligånden for en forvandling, de skal blive guddommeliggjort og blive kaldt den Allerhøjestes sønner og døtre, de skal blive kaldt guder ved delagtiggørelse;

– salige er de, som ved nåde er blevet bestænkede, så de ved deres nærvær giver velduft til Mine Ikoner, de skal arve Mit Rige;

– salige er de, som har modtaget Helligånden og er blevet medarvinger til Mit Rige, og som oplyser andre med Mit Ord og Min Kundskab, og giver resten af verden mulighed for at forstå Kirkens dogmer – de vil blive kaldt Min Kirkes samarbejdspartnere, eftersom de vil herske sammen med Mig;

– salige er de, hvis tro er åbenbaret gemmen kærlighedshandlinger og gerninger gjort for den Allerhøjeste, deres stemmer lyder som en melodi, der herliggør Mit Hus, de vil modtage Min fylde og vil blive dækket af Helligåndens nåde; selv efter deres død vil deres legemer profetere;5

– salige er de, som tillader Helligånden at lede dem og samle dem ind i Min Fold; de vil danne ét Legeme og vil for tid og al evighed blive forenet med Os, den Treenige Gud;

– salige er de, som efter at have været rodfæstet i vederstyggelighed, tillader Helligånden at lede dem ind i en dyb anger og åndelig omvendelse, som inden i sig rykker alt det onde op med rode, og tillader Ham at strømme ind i sig og at strømme ind i deres hjerte for at levendegøre den døde substans;6 ligesom roser i foråret skal de sætte knopper og blomstre, for de vil blive en del af det nye og hellige kongelige præsteembede; de vil blive kaldt Guds folk, som vil synge lovprisninger til Mig for at have ledet dem ind i Mit vidunderlige Lys;

– salige er de, som for Min skyld frivilligt skænker deres tid og sig selv for at gå ud i jeres tiders kamp for at kæmpe imod de onde kræfter og lader sig hverve som soldater; Helligåndens nåde vil støtte dem og omslutte dem med styrke og forme dem til at være på højde med og mellem de overlegne Ærkeengle Mikael og Rafael;

– salige er de, der reparerer brud og som giver afkald på deres lidenskab for Min Skyld og afkald på alt det, der holdt dem som fanget til denne verden og gennem Helligåndens nåde blev forenet med Min Guddommelige Plan og forskønnede Mit Hus; deres sjæl og hele deres tilværelse skal blive som en herlighedsfuld Katedral;

– salige er de, som har lært at tørste efter Mig og som ønsker at omfavne Mig og eje Mig, de har opdaget Underet over alle undere, og det er: at kende Mig og forstå Mig i Min blidhed;

den, som bor i Mig og brødfødes af Mig, opfostres af Mig og er klædt med Mig Selv i strålende fuldkommenhed, vil blive i stand til at sige: ”Jeg er ét med Gud, for jeg lever nu, medens jeg stadig er på Jorden og mellem andre væsener: et Sandt Liv i Gud … jeg er ligesom en befæstet stad, fordi mine vægge er genopbygget af selve Helligånden; med Helligånden indenfor mine mure er jeg bestemt til evig herlighed; Helligånden har indhyllet min sjæl i himmelsk skønhed for at blive i stand til at gå ind i Din herlighed, Oh Kristus, og leve der i evighed! Mine skridt vil ikke være mine, men Hans! Jeg vil vandre med Gud, fordi jeg har vendt mig bort fra de kødelige glæder, og nu lever min ånd i salighed, og er ufordærvet og passende for den Treenige Gud og Hans Hellige Nærvær”;


1 Mattæus 25: 14-30.
2 På samme tid hørte jeg ligeledes: ”har du ikke bemærket hvordan Husets Herre… ”
3 Jeg forstod at ”vind” stod for ”tomhed”.
4 Jesus taler til alle.
5 Betyder: deres arbejde vil for evigt og altid blive husket.
6 På den samme tid hørte jeg ordet: ”anliggender”.