6. juni 2000

Skriften byder os ikke at nære frygt,
når vi nærmer os nådens trone
for at modtage barmhjertighed og finde nåde, når vi har brug for hjælp;1

Fra Himlen, viser Du os nu
og, ville jeg sige, paraderer Din barmhjertighed for os for at
forvandle vor nuværende tilstand til en bedre, der vil lede os ind på frelsens vej;

nådens trone besluttede,
nådens trone trådte,
forstyrret af tiltagende synder,
ud og udtalte en ordre,

”Vi har sagt,
’salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud’,
denne generation som i dag
foregiver at de ikke forstår Os,
vil aldrig nogensinde se Os og i deres tilstand, vil de aldrig nå deres hvileplads;
hvordan skal Vi nogensinde,
i deres nuværende tilstand af synd,
kunne tage Vor bolig i dem og de i Os?
oh fordærvede generation!”
”Fra Os alene vil der komme frelse,
Vor uendelige Barmhjertighed
tvinger Os til at øse
mangfoldiggjorte og ufortjente
nådegaver ud over denne generation;
Vor Barmhjertighed vil frelse
mange af Vore børn,
som uophørligt afviser Vor Kærlighed”;

”Fra nådens trone
skal de modtage barmhjertighed,
for at opnå den fuldkommenhed, som
kræves for at komme ind i Himlen”;

”Gennem Vor barmhjertighed
vil Vi opvække sjæle,
men ve de hjerter, der er så onde,
at de skulle ønske at forklejne
eller betvivle eller bagtale Vor
barmhjertighed;
med Retfærdighed vil de blive straffet for
at have spottet Vor barmhjertighed!”

Hvordan kan det være, at en endeløs og
afskyelig kamp bliver kæmpet imod Din Barmhjertighed af så mange i Dit Hus?
Hvordan kan det være, at de, selv
når de kender Skriften, ikke er bevidste
om den indre inspiration fra Din Ånd?

Hvordan kan det være, at de ikke kan
genkende de Tre, som vidner i Himlen?2

Du, min Gud, besluttede i Din højeste
Kærlighed og Barmhjertighed
at vælge en uegnet og svag skabning,
og udnævnte hende til at handle
efter Dine befalinger,
Du befalede hende at profetere,
og det betyder at give Dit ord videre;

Hun blev undervist i at tilbyde
bønner, bønfaldelse og ofre
for at vinde en høring fra Dig;
hun blev undervist i at tilbyde sin vilje;

min Herre, Jeg har virkelig anstrengt
mig for at stå foran dig
som en trofast arbejder,
der ikke behøver at være skamfuld,
men som holder sandhedens budskab
på en lige vej;

De anklagede mig, og de anklager mig
stadig, fordi jeg svarede på Dit kald;

Du har salvet mig til at vidne,
men de har opløftet deres stemmer
for at drukne Din Stemme;

Min datter, du har udført et trofast arbejde gennem Min Ånd ved at hjælpe Min Kirke; du har været, og er stadig, i Mit folks tjeneste; du har svaret på Mit Kald;

se, Vassula, Min Barmhjertighed er givet til alle jer, som beder til Brudgommen; Min Retfærdighed tillader i dag Min Barmhjertighed at nærme sig de døde,3 hvis stank har nået Mine næsebor, for at oprejse dem; dette er gjort ved Guddommelig Barmhjertighed; men Barmhjertighedens frelsende Retfærdighed siger dette til alle:

tillad ikke jeres hjerte at diktere jer dette: ”hvordan er det muligt, at Gud taler helt så meget til denne kvinde?” det vil være at nedvurdere Min Barmhjertigheds Kald; med andre ord, det vil være at nedvurdere Mig; disse menneskers adfærd er formet efter denne nulevende verdens måde at tænke på; har I ikke læst: ”hvem har nogensinde kendt Herrens sind? hvem har nogensinde været Hans rådgiver? hvem har givet Ham noget som helst, så Hans gaver kommer som en tilbagebetaling af skyld?” har I ikke forstået, hvor rig og bundløs Min Visdom og Min kundskab er? hvordan kan den mindste skabning turde løfte sin stemme og udtale, at han er nået frem til årsagerne til Mine beslutninger eller Mine Veje, uden at fordømme sig selv? derfor, Min datter, kommer alt, som findes, fra Mig, og det er forårsaget af Mig og eksisterer for Mig;

ja, Vassula, Jeg har kaldt dig, og du svarede Mig, så du kunne tale for Mig; Jeg har kaldt dig for, som du sagde, at vise Min Barmhjertighed, så mange syndere gennem dette Guddommelige Kald vil føle samvittighedsnag og vil blive ledet til at søge fred med Mig og angre; så når de ser den måde, Jeg behandler dig på, og hvor mange nådegaver Jeg har udøst over dig, så vil andre også blive tiltrukket af Min Ømhed og beslutte sig for at forandre deres liv og begynde at leve et sandt liv i Mig og vide, at når de engang har bestemt sig for Mig, så vil de også smage Min blidhed; deres bedestunder vil få større omfang, og de, som lever uden andagt, vil ligeledes lære at bede uden ophør…

i dag fortæller din Skaber dig, at i din stilhed finder Jeg Min hvile; i dine kærlighedsfulde suk efter Mig, din Herre og din Gud, modtager Jeg kranse af duftende herlighed; i din iver for Mit Hus modtager Jeg lovprisning, og Mit Legeme får lindring fra Mine plageånder gennem din kærligheds balsam; Jeg ønsker at forvandle dig til en gylden strøm, vidunderlig at skue for Mine Øjne, Min elskede; Jeg er din Skaber og din Frelser;

nej, Jeg er trådt ind i dig uden din fortjeneste, men da Jeg så dig, elskede Jeg dig; Jeg besluttede ikke at fratage dig Mine nådegaver, men heller ikke Mit Kors; for at lede dig til Mit Hjertes kerne måtte Jeg gøre dig mindre, men Jeg har hverken løftet kæppen eller Min stemme; Jeg bragte dig til Mig med Min kærlige sænken mig ned;

næppe var du født igen, da Min Ånd fik dig til at råbe: ”Abba!” overvældet af glæde vedsignede Min Ånd dig tre gange sammen med Mig og Faderen, og samlede øjeblikkeligt efter dette Himlens Hær og sagde til dem:

Vi skal vinde stor ære gennem Svagheden; til slut vil Sejren blive Vores, men4 når nyhederne når dem, der skader Kirken, vil de ondskabsfuldt fare frem imod Vort barn; horder af hårdhjertede mennesker vil demonstrere deres onde hjerter med grusomhed, men hun vil klynge sig til Os og vil blive et tydeligt tegn til dem alle på, at den Treenige Gud er med hende; og skønt det på et tidspunkt for dem vil se ud, som om hun er en taber, vil de snart indse, at alle deres intriger ikke blev til noget;

“Vi vil udruste hendes ånd med mod for Vor Frelsesplan, og hun vil tale for Os, hun vil tale med autoritet, fordi hun vil følge Vor Kongelige Befaling;

i begyndelsen vil embedsmændene ikke tage nogen notits af hende og Vore talemåder; De vil ignorere Vor Kongelige forordninger, medens Vor Autoritet gennem hende vil blive spredt til alle lande; og medens Vor Husstand vil starte med at forny sig selv og gennem Helligånden blive født på ny, så vil udyrets forvalter, han som tør fordømme Os, han som behandler ædle hjerter som kriminelle, med enorm styrke rykke frem imod Vort barn og Vort Ædle Tema; men i virkeligheden er hans mål Os, han forstår, at Vor Kærlighedstema bringer ham og hans tilhængere i fare,5 eftersom Vi ville afsløre dem og deres årelange planer imod Kirken, afsløre for alle lande, at de ville tvinge dem og lænke dem og fodre dem, én dag med naturalisme og en anden dag med rationalisme, og tvinge deres lov på dem, i ønsket om at undertrykke Min Stemme;

”og som den Hellige Skrift siger, sådan vil det blive gjort;6 ’de vil sprede de troendes legemer og udgyde deres blod hele vejen rundt om Jerusalem, og der vil ikke findes nogen til at begrave dem!’ fordi ’udyret,7 der kommer ud af Afgrunden’, som den Hellige Skrift videre siger, ’vil bekrige dem og besejre dem og dræbe dem;8 deres legemer vil ligge på hovedgaden i den Store Stad kendt symbolsk som Sodoma og Ægypten, hvor deres Herre blev korsfæstet;’”9

”en velkendt folkerig Kristi stad, kendt som den evige stad, vil aldrig holde op med at afvise Vore Kald, som Sodomas afvisninger, og alligevel vil de gøre krav på deres åbenhed og åbenhed for Vor Ånd; men det vil være omvendt, de vil korsfæste alle Mine givne Ord og nagle dem fast til træ; når dette sker, vil mange præster stå i tårer foran alteret og grædende sige:

”Herre, lad ikke Dit Hus styrte i grus; Du har set hævngerrigheden fra dem,10 som har sværget at modarbejde alle Dine Hellige Forskrifter og i stedet selv fremstå som kloge, og som de siger, for menneskehedens trivsel; disse selvsamme sjakaler håner din Guddommelighed, og de sender giftige pile mod vor tro; for at styrke Dit folk og styrke og advare dine præster steg Du ned blandt os i Din herlighedsfulde styrke, udnævnte vindene som budbringere, og flammer af ild som Dine tjenere for at bringe Dig herlighed; Du udvalgte dem til at bære Dit Hellige Navn og fremvise Det for at bringe herlighed til Dig og styrke Din Husstand og samle Din flok igen og for at hjælpe Dit Hus, så det endnu engang vil blive kaldt: Ét bønnens Hus; vi takker Dig for Din Barmhjertige Kærlighed og for at have fundet en vej til at oprejse os alle fra sløvheden;

”’men nu, se hvordan de, når døde legemer ligger strøet ud over Din stad11 og medens udyret med sine følgesvende tramper på dem, glæder sig og fejrer deres død, og se hvor de glæder sig, hver eneste gang en negativ dom bliver afsagt af Dine embedsmænd imod Dine udvalgte; så hvor meget mere vil Blodet fra Kristus, som, skønt uskyldig, ofrede Sig selv til Gud, gennem den Evige Ånd rengøre vor bevidsthed for døde handlinger, så vi kan tilbede den Levende Gud? hvor meget mere behøver dine embedsmænd at forstå, at ved at afvise Dinbarmhjertige indgriben, er de uden at vide af det kommet i ledtog med udyrets leder og hans tilhængere?

”’mest Barmhjertige Herre, Du har fundet en måde at advare os alle om den, som praler og påstår, at han er Gud; men se nu, hvordan de er stormet frem imod Dig for at lukke munden på dem, som priser Dig; vor Herre og Himmelske Konge, kom til vor hjælp! åbenbar Dig med magt i disse tider med så stor trængsel;’

”en forfærdelig undertrykkelse vil så blive udstedt ved dekret, skønt intet ord i begyndelsen vil være nedskrevet; De hellige og Vore udvalgte sjæle vil konstant blive trampet under fode og knust, eftersom Vi for at advare Vort folk gennem Vore talerør afslører den onde magts planer; Vi har helt fra begyndelsen af Vort Barmhjertige Kald advaret dem om, at disse onde magter som udfordrer Os, vil planlægge at ændre på helligdagene og Loven;

”da vil der komme en tid, hvor Vor Husstand ikke vil have noget at sige over disse Satans og mørke magter, og stadig vil de ikke forstå, selv ikke, når de bliver vidne til sværdet hævet imod Korset; den onde magts forvalter vil beslaglægge Det fra offentlige steder, og sammen med udyret og alle hans tilhængere vil de forfølge deres plan om at afkristne Vort folk, og stadigvæk, vil Vore embedsmænd forblive blinde og fortsætte med at ignorere Vor Barmhjertige indgriben og således uden at vide af det komme i ledtog med dem, som fører krig mod Korset;

”da vil de, når de forstår, at de har syndet, og at de med deres konstante diskussioner om, hvordan de bedst kunne kontrollere og bringe Vore profeter til tavshed, har hjulpet fjenden, skrifte: ’Herre, vi har syndet og begået fejl, for vi har forrådt Din lære; vi har ikke lyttet til Dine budbringere, men kun taget dem let; i Dit Navn talte de til alle mennesker i alle lande; frelsende Retfærdighed tilhører Dig; men vi har ikke lyttet…’ dette er, hvad Vi vil høre;

”forstår du, lige meget hvor meget Vort barn ville blive undersøgt, og det bliver bevist at være sandt, og hun bærer alle de tegn, der behøves, og velsignelser, der kommer fra oven, vil de sammensvorne med uforskammethed fortsætte med deres onde planer;

“over hvert land vil de have en guvernør og glæde sig over deres onde gerninger; men ved hendes side vil Vi sætte en prins fra Vort Himmelske hof, en af de højeste af rang til at blive hendes beskytter og hjælpe hende med at opdage de løgnagtige ord og fordærvede hjerter; venner, oprørerne og synderne vil blive kaldt og afsløret og Vor gyldne strøm vil strømme ind i deres kredse; og Vi vil i deres midte kalde hver og en af dem ved deres navn;

”her er din Herre, din Sande Brudgom, som kommer med magt; hvorfor, har du ikke hørt, at Min Arm holder alle skabte ting nede under Mig? skulle Jeg nu fratage dig Min omfavnelse, fordi du har massakreret Mit Legeme? eller skulle Jeg fratage dig Min Barmhjertige Kærlighed eller Min Godhed og ikke oprejse dig fra din sløvhed? Oh nej! Min Kærlighed tvinger Mig til at frelse selv dig, og Jeg vil ikke fratage dig Mine omfavnelser, ej heller vil Jeg fratage dig Min sødme, for gjorde Jeg det, ville du dø;”

”Vores evige og Hellige Visdom, som er sødere end honning, vil vinde deres hjerter, så deres hjerter må flyde over med Visdommens sødme og erklære:

”der er én Gud, én tro
og én Kirke”

det vil være som en velklingende hymne i Vores Ører; dette vil være Vor Sejr;”

dette var, hvad Vi sagde, da Vi sammenkaldte Himlens Kongelige Hof;

glæd jer over at koncentrere jeres tanker om Mig og Min Guddommelige indgriben, og I som siger: ”vi behøver ikke at se noget under”, til jer siger Jeg: ”læg hånden over jeres mund og betragt ikke Min barmhjertige indgriben som en aggression, tillad Mine mennesker den nåde at blive frelst gennem de undere, Jeg udfører nu i jeres mørke tidsalder; så gør det, der er rigtigt, og det er at vandre ydmygt sammen med Mig, jeres Gud;”

Min Vassula, lær, at alt er under Mit scepter; kom og kontempler over Min Frelsende Retfærdighed;

Hvordan kan det være, at de hverken har troet eller forstået Dit Sprog?12

De har ikke forstået Brudgommens sprog, fordi Jeg udtrykte Mig med ord fra Min Ånd og ikke med ord fra den menneskelige filosofi;

så, Min elskede, hav samme sind som Jeg og lovpris Mig, glæd dig og lyt ikke til dem, som ikke har svaret på Min Kærlighedshymne; tro på den Hellige Skrift, som siger: ”hvor vidunderlig er lyden af budbringerens fodtrin, der kommer med gode nyheder … ”13 Den Hellige Skrift lyver aldrig; vær indpodet i Mig ….


1 Paulus’ Brev til Hebræerne 4:16
2 Faderen, Sønnen og Helligånden.
3 De Åndeligt døde
4 Så snart som dette ”men” var udtalt, så det ud til at alle Engle og Helgener før de hørte resten, på grund af hvordan det blev sagt, vidste at sørgelige nyheder ville komme; straks blev deres ansigtsudtryk alvorlige og højtidelige.
5 Han og hans følgere er vore tiders onde mørke kræfter, som ejer verden og som bekæmper Kristi Guddommelighed og Gud Faderen; Korset bekæmper de også.
6 Første Makkabæerbog 7:17
7 De onde kræfter.
8 På en symbolsk måde, dræbe talerørene, som er sendt af Kristus og Jomfru Maria, ved at fornægte den kendsgerning at Maria og Jesus taler som to vidner.
9 Johannes’ Åbenbaring 11:7-9.
10 De onde kræfter.
11 Fra Frafald.
12 Romerbrevet 10:16
13 Romerbrevet 10:15