12. februar 2000

Fra Dit Palads,
Jahve, min Konge, men også min Fader,
har Du vandet mig indtil mit tørre land
har fået alt det, Dine Himle har at ofre;

Du bruger vindene som budbringere
og brændende ild som tjenere
for at kundgøre Din Herlighed og
Dit Navns storhed til alle folkefærd;

Ja! og jeg vil blive ved med at
fremsige Dine undere
det ene efter det andet, med poesi,
for jeg har forpligtet mig til Dig …

1fred, Mit barn; alt det, Jeg har givet dig, kommer fra Hellig Visdom; det er på den måde, Jeg altid har arbejdet med Mine profeter; Jeg talte, og de troede; konstant badet i Mit Lys hviler de i Min Vilje; med kendskab til deres menneskelige svaghed våger Mine Øjne som en moders, der holder øje med sin baby, over Mine udvalgte for at bevare dem fra at synde i verdslige tilbøjeligheder; derefter har Jeg i Min store godgørenhed, men også med glæde skænket særlige gunstbevisninger for at forberede dem til deres opgave, givet dem en opgave, der sædvanligvis er over deres menneskelige ydeevne; Jeg giver dem min beskyttelse og skærmer dem under Mine vinger,2 og du, som Jeg har oprejst med det formål, og hvorpå Jeg har indgraveret Mit Hellige Navn, dig vil Jeg forsyne med alt, hvad der behøves for at få løver og drager til at brøle af frygt, for de vil vide, at Jeg Er er med dig;

Min almægtige Hånd mangler ikke midler til at beskytte, så for at beskytte Mit Hellige Navn, der nu er indgraveret på dig, har Jeg omkranset dig med Mine Arme, nøjagtig som en der omkranser sin ejendom med en indhegning mod ubudne gæster, således har Jeg omringet dig; hvilken mester tør nu stå frem og stå ansigt til ansigt med Mig for at udfordre Mit valg? Underet Selv er kommet ned fra oven for at genoplive denne døende generation og vise Min fremragende magt, men også barmhjertighed, gennem Mit Guddommelige Arbejde i dig på den mest ubeskrivelige måde; Jeg har dråbe for dråbe øst Min Visdom ind i dit øre, som ren myrra, for at åbne din hørelse;

åh,3 hvilke glæder Jeg indsamlede, medens Jeg udførte dette under over alle undere! og hvilken guddommelig glæde Jeg fandt i Min Barmhjertigheds godgørende handling, da Jeg forudså, at din genoprettelse var nært forstående! hvilken fryd og glæde der fyldte Mit Hjerte, medens Jeg befriede dig fra din elendighed og fra den ondes slaveri, og drog dig nær til Mig, for i stedet at blive et barn som for altid vil være i leg med Mig; så anbragte Jeg,for at du måtte fæstne dine øjne på Min kongelige værdighed, så du altid må bevare mindet om vor forening, de sødeste kys på de læber, som skulle herliggøre Mit Navn, og derved forøge din opmærksomhed på Min uforlignelige herlighed, så Jeg vil høre dig sige: ”Herren Gud har forenet Sig med mig, og smykket min sjæl med Sig Selv, oh hvor er det glædeligt for vor Herre, når en sjæl er bøjelig og villig, for Hans uudgrundelige Visdom vil finde sin vej indi hende4 og drage hende fuldstændig ind i Ham for altid;”

Skriften siger: ”salig den, Du udvælger, den, Du lader bo i dine Sale;”5 ja, lykkelig er han, for Jeg fylder Min udvalgte med de gode ting fra Mit Hus, og disse gode ting er hellig vejledning, der kommer fra Min Mund; så smykker Jeg Min profet med himmelske rigdomme og pragt, som er dyderne;

Jeg ønsker Mit tempel helligt og rent, Mit alter ønsker Jeg pletfrit og skinnende som tusinde juveler; Jeg gør hans tunge til et tveægget sværd for at gå ud og tale imod al stolthed og hovmod, imod alle overlegne talere, imod al menneskelig stolthed, imod alt det, der er højt anset af mennesker, imod uretfærdighed og imod alt, der strider imod Min Kærligheds Lov;

Jeg finder stor glæde i Min bolig,6 for Min Ånd hviler over ham, som forkynder Mit Ord; viet til Sandheden sendes Min profet ud som Min Kongelige ambassadør til ethvert elendigt hjørne af denne Jord for at synge for jer om: retskaffenhed venlighed, hellighed, dyderne og for at påminde jer alle om Mine Veje; og minde alle mennesker fra alle samfundsklasser om at:
– Salvelse for de fattige i ånden Er Jeg;
– Garant for jeres trivsel Er Jeg;
– Lysende Godhed og den Ophøjede Kærligheds Kilde Er Jeg;
– Hele Skabningens Hersker og Brudgom Er Jeg;
– Genskaber og Lys af legeme og sjæl Er Jeg;
– Trøster af de forfulgte, der er retfærdige, Er Jeg;
– Lindring og salve af de syge og døende Er Jeg; og at Jeg er din Herre og Gud, men også din Ven, og Ledsager og din Fader ligeså;

Uden ophør, generation, giver Jeg Mig til jer for til fuldkommenhed at udvikle jeres helgenbillede, som I har vanskabt og tilsmudset med alle jeres onde gerninger, jeres synder og jeres stædige afvisning af at vedkende Mig som jeres Fader; og hvis Jeg uden ophør giver Mig til jer, så er det for at opløfte jer ved nåde, så jeres syn gennem nåden må blive genskabt til at se de usynlige ting, som aldrig forgår; det er derfor, Jeg med Min gode Vilje og blot et eneste ord fra Min Mund oprejser profeter for at forene dem med Mit Hjerte;

Jeg, den Lysende Guddom, havde længe før jeres skabelse forudset dette Store Frafald; har Jeg så ikke ret til at oprejse profeter? hele himlen glæder sig over, at Vi i Vores nådige barmhjertighed fik medlidenhed med jeres sløvhed; Jeg har oprejst profeter til direkte og hele tiden at modtage Mine himmelske kald ledsaget af en strøm af nådegaver; Jeg deler alle Mine Guddommelige Gerninger med dem i deres hjertes nærhed; Jeg har indåndet og indånder fortsat inspirationer fra Mit Hjerte ind i deres hjerte, så de trofast kan vidne; og hvis Jeg igennem dem chokerer mange hovmodige mennesker, er det fordi deres7 veje ikke er Mine veje;

gennem Min iver efter at frelse denne generation har Jeg oprejst profeter og viet dem til Mig; Jeg har undervist dem i, hvordan de skulle tilbringe deres tid med Mig, og hvordan de skulle dele deres liv med Mig, medens de stadig er på Jorden, alt efter hvilket mål af nåde, Jeg har givet dem;

i disse dage stiger Jeg ned sammen med Min Søn og Min Hellige Ånd som tre Vidner; Jeg er Ånd,8 idet Jeg sender Sandhedens Hellige Ånd9 for at være hos jer for evigt, og lede jer til den fuldkomne Sandhed; tænk på Min Barmhjertighed og tilbed Mig;

Ordet10 var med Mig, og Han eksisterede helt fra begyndelsen; Han, som er nærmest til Mit Hjerte, har vidnet og gjort Mig kendt for jer; Mit Ord vidner på Jorden, som Jeg og Helligånden vidner; Min Søn, Jesus Kristus, som købte Sin Kirke med Sit Eget Blod vidner med Sit Blod11 og Helligånden, som leder jer til den fulde Sandhed12 bevidnet med Vand;13 Vi er tre Vidner, og Vi er alle tre enige, da Vi er én eneste Gud,14 med én Vilje, én Magt og ét Herredømme; og I kan tilskrive Magt, Hellig Visdom og grænseløs Godhed til Os alle tre;

Kærlighed tvinger Mig til at skænke profetiens ånd til nogle af jer, generation, for at udføre det, som Jeg beder dem om at gøre; de bliver ernæret med mundfulde af honning15 og olie16 for at kunne forkynde Mit Navns storhed; for at bevare dem funderet i Sandheden og i intelligent refleksion, har Jeg mange gange irettesat, korrigeret og undervist dem, så de blev en salvelse for dem, Jeg bringer tilbage ind i Mit Hus; Jeg har instrueret dem med Hellig Visdom, og Visdom er fuldstændigt indstiftet ved Lovens opfyldelse;

Jeg har lært Mine profeter at beskue Mig i Min Hellighed ved at give dem lov til at få adgang til Min Herlighed for at fryde sig i Mit umiddelbare Nærvær og smage Min mildhed; derfor er den eneste teologi, og Jeg vil kraftigt tilføje, den eneste sande teologi, beskuelsen af Mig, jeres Gud, og en forsmag på den Lyksaliggørende Vision; dette er den sande og hellige teologi; det er ikke den lærde teolog, som bladrer i sine papirer, der med sin teologi gøres til en profet for at profetere, men dem som Jeg selv salvede med Min Kærligheds salvelse og derved indlejrede dem dybt i Mit Hjerte for at nå ind i de indre Guddommelige og ekstraordinære inspirationer, der ligger i Mit Hjerte for at blive udråbt som ild til Mit folk;

oh, Vassula, hvor mange gange har Jeg ikke hørt fornøjet bedragerisk latter og arrogance fra Jorden, ledsaget af en fuldstændig fortørnelse så vel som døvhed, når du irettesatte dem i Mit Navn! Ja, synderne afviser irettesættelserne, og finder på alle mulige undskyldninger for at gøre, hvad de vil;

Jeg manifesterer Mig til Mine profeter på den mest uudsigelige måde, ja, medens de stadig er her på Jorden og de er bevidste om denne nåde; Jeg pryder dem med Mig Selv, Jeg smykker deres nøgenhed, Jeg smykker dem med Mig Selv, og de ved det, de er bevidste om Mit Guddommelige Nærvær under deres kontemplation;

Jeg har salvet dig for at kunne drage alle de guddommelige inspirationer for ethvert behov fra Mit Hjerte, for at blive givet til Mit folk som salvelse og som en forfriskende morgendug over tørt land; Jeg har ligeledes af nåde undervist dig i, hvordan du skal tolke Mine ønsker; Jeg har igennem denne Guddommelig Åbenbaring, men også i tidligere Åbenbaringer sagt dig, at Jeg Selv underviser Mine udvalgte, og Jeg bliver deres åndelige rådgiver for at instruere dem i vejen, de skal gå; Jeg holder for Min del Min godgørenhed hellig for at bringe frelse til dem, Jeg elsker, og til gengæld vil de af glæde synge Davids salmer i Mine vingers skygge;

Du kroner dem, Du elsker,
med Din gavmildhed, rigdom
af nådegaver dækker deres hoveder;
Dit bæger flyder over,
medens Du deler det med dem,
Du udødeliggør dem med Dit Navn,
Du klæder deres sjæle
med brokader af dyder;
så at Dit Kongelige Hjerte
bliver forelsket i deres skønhed;

ja, fortæl denne sløve generation, at Gud er her; Mit Arbejde er ophøjet, og de, som har genkendt Min Stemme i disse budskaber, er velsignede; dem som glæder sig over dem, gør ret i at fæstne deres øjne på dem, fordi ethvert Arbejde, udsprunget fra Min Barmhjertige Hånd, er fuldt af herlighed og majestæt; Jeg minder Mit folk om, at profeti er i live, eftersom den kommer fra Min Magt, som Jeg udøver, så hvorfor denne arrogance fra nationerne? har I ikke hørt, at Jeg personligt lønner dem med anerkendelse med Min direkte indgriben?

ja, sandelig! og Jeg holder dem tæt til Mit Hjerte, som en mor elskeligt holder sit barn mod sit hjerte; på denne måde holder Jeg også Mine profeter tæt til Mit Hjerte og ve! ve alle og enhver, som tør strække deres hånd ud for at røre dem uden Min Tilladelse!

vær lykkelig, Vassiliki, for at Jeg tillader dig at gå ind og ud, og til og med frit, i Mine Himmelske Sale; må din sjæl glæde sig i Min Barmhjertighed; Kirken sygner hen på grund af det store frafald, et frafald som var forudsagt, men som blev holdt hemmeligt; skulle jeg så også forblive tavs?

Jeg vil ikke forholde Mig tavs, som djævelen ønsker, nej, Jeg vil i stedet blive ved med at oprejse profeter for at bekendtgøre og fordømme, til at lyse som en lampe der, hvor der er mørke; Jeg lærer dem at være generøse og at glæde Mig med rund hånd ved at være modtagelige for Mit Kald, medens Jeg holder dem i tanker og kontemplation i Mine forelskede Arme; Jeg fylder deres mund med tilbedelse og deres ånd med glæde; som blod hele tiden løber i ens vener uden nogen ydre lyd, således har Helligånden, på denne rolige måde undervist dig, Vassula, med Visdom for din og for andres frelse, og hvis det skete, at Jeg irettesatte dig nu og da, var det for din åndelige vækst og din egen fremgang;

Jeg havde siden al evighed endvidere forudset dette frafald i Kirken, men Jeg havde også forudset Min Frelsesplan i dig, hvor Jeg ville stige ned fra Min Trone og med guddommelig poesi henvende Mig til dig med Mit Kærlighedstema og, på grund af Min Uendelige Barmhjertighed, åbenbare Min hengivne forbøn for dig og gennem dig til andre;

du var i nød, generation, og Jeg kom for at fylde dig, men du er ikke lykkelig, fordi indtil denne selvsamme dag, hvor Jeg taler, har du taget Min undervisning ilde op; Jeg kom for at hele dit frafald, og de angerfulde hjerter hørte Mig; Jeg kom for gennem Helligånden at oprejse de døde for at lære Mig at kende som deres Fader, og det er kun gennem Ham, at Guddommelig Kundskab kan blive opnået og åbenbaret til dém, Vi har valgt, eftersom de har Helligånden Selv som deres Rådgiver og Lærer; for gennem Ham og ikke gennem menneskelig kundskab er de17 i deres intellekt givet nåden til at kunne forstå den Treenige Gud og tale med Ham; ingen dygtig klogskab, som opstår ud fra menneskelig tænkning, kan fortælle dem, at de ikke har mødt Mig; det er som, ville du sige til dem, ”I er nøgne”, når de ved, de er påklædte; Jeg har Selv smykket dem med Mig Selv; men djævelen tog de bedste fra Mine højtstående personer i Kirken og holdt dem ansvarlige for trosfejl, hvorimod Mine gentagne inspirationer til dig gennem Helligånden skulle have gjort det klart for dem, at de burde have forstået, at det var en voldsom fristelse fra den onde;

Satan var rasende og jaloux over alle de gaver, Jeg har udøst over denne døende generation for at frelse den, og jaloux på dig, som Jeg har udvalgt, stadig dryppende med himmelsk dug fra Mine Sale, hvor du er blevet opfostret, for at blive udsendt som Min dyrebare gave til alle nationer,og i sin jalousi svor han at ødelægge dig ved at udspy sin gift ud over dig, for at du skulle se afskyelig ud, deformeret, farlig og grim; men din Velsignede Moder kom for at redde dig og dækkede dig med Sin Kappe;

af nåde har Jeg opfostret dig til at kalde på Mig, når du ønskede det, en enestående majestætisk gave som Jeg sjældent giver til Mine udvalgte;18 men igen fik Satan i sin jalousi mange til at latterliggøre dig, medens han drog dem over på sin side; på trods af de gode frugter, Jeg samlede for at skænke dem, blev de alligevel ved med at udfordre Mig og lod oprørsk hånt om Mine frugter og Min rådgivning19 og forblev trodsige og illoyale som deres forfædres sønner, og provokerede Mig med deres høje stillinger;

der var dog nogle, som troede på, at det var Mig, som talte, men selv til dem gav Satan en sløvhedens ånd, en menneskelig tilpasningsevne til Mine Undere, som med tiden fik deres ånd til at tabe interesse i Mine Undere, Undere der er en livgivende uudtømmelig kilde, og som kan lede dem til Evigt Liv;

du må have hørt lignelsen om sædemanden; ”når nogen hører ordet om Guds rige uden at forstå, vil den onde straks komme og bære det væk, der var sået i hans hjerte;” disse mennesker står sløve, forbløffede, uforstående tilbage;

så har du dem, som med jubel fejrer Mine budbringere, når de igennem dem hører Min Stemmes ekko, og de byder Min profet velkommen med stor glæde, og stormer andre byer for at bekendtgøre, at kongerigets ord bliver talt til dem på ny, frit og med kraft; men denne begejstring dør hurtigt, fordi i deres hjerte, har Mine ord kun fundet klippestykker, og derfor ikke kunnet slå rod; ved den første forfølgelse på grund af Mine ord, og selv en lille prøvelse på deres vej, vil de ikke kunne holde ud; nej, det er ikke dem, som vil stå fast, når mennesker vil overfuse dem og tale alt slags ondt om dem og bagtale dem på grund af Mit Navn, eftersom de aldrig har haft nogen fast grund; de vil blive de første til at falde;

den Højeste blev ikke forstået men afvist … og Mine fredsambassadører20 græd bittert over deres udtørrede hjerter; så godt han kunne, har Satan udtømt sit raseri for at ødelægge Min gave21 til menneskeheden; han har sendt plovmænd for at arbejde bag din ryg, Min Vassula, og laver furer for at fælde dig; men Min højre Hånd har slået deres spand i stumper og stykker;

men lyt til dette, Vassula, Jeg har bragt hele din familie ud af Egyptens velsignede land, hvor velduften af Min Søn, Hans Moder og Josef, den Retfærdige indtil denne dag stadigvæk stiger hele vejen op fra dette land til himlen; allerede der bød Jeg dig velkommen, og aflagde et løfte: ”igennem denne blomst vil Jeg samle jer fra forskellige lande og forskellige trosretninger og åbenbare for jer alle Min Faderlige Kærlighed og Barmhjertighed; gennem hendes svaghed vil Jeg oprejse nationer og forny dem gennem en åndelig revolution; Jeg har i sinde, gennem denne blomst, at vise Min Hellighed til alle nationer; og for de, der giver ordre til Mine profeter om ikke at profetere, vil Jeg give et formidabelt profetisk Kald og en Befaling fra Min Trone til Min Udvalgte og salve hende, så at hun ikke skulle kunne modstå Mit Profetiske Kald;”

Ægypten! Jeg har oprejst en profet fra dit land; du gav Min Søn brød, så hvorfor skulle Jeg ikke lade en profet komme fra dig? fra denne profet skal Mit ord blive udsendt, indtil den ondes horn er afsløret og afdækket;

når Jeg taler, hvem kan så afvise at profetere?22 tager to vennerden samme vej, hvis de ikke havde planlagt at gøre det?23 Jeg gør heller ikke noget, uden at afsløre Mine planer for Mine profeter,24 og således har Jeg gjort med dig, Vassula, afsløret ikke alene Mine Planer, men også Mit Hellige Ansigt; og alt, Jeg har forudsagt, er gået i opfyldelse til rette tid; Livets Ord blev frit givet til dig for at adoptere dig og gøre dig til gud ved delagtighed; men fordi han kender deres uvidenhed,vil Satan igen besøge Mit Folks sind,for at få dem til at falde i fristelse og kaste sten på dig for Mine tilkendegivelser;

oh, hvis blot verden vil slutte fred med Min Hellige Treenighed, så ville de forstå, hvad Jeg siger!

Jeg lover dig, og dette er din Fader i Himlen, som taler til dig, Den om hvem du engang sagde: ”min Fader i Himlen, ved jeg, har en svaghed for mig, men jeg har også en svaghed for Ham;” siger til dig brændende af Guddommelig Kærlighed: ”Jeg vil fortsætte med at dække dig med Min Sødme, som nådigt spreder sig i dig, og give Mig Selv mere til dig og fylde din sjæl som sød substans, så du til gengæld vil give mere af dig selv til Mig, og på denne måde blive én ånd med Mig, én ånd med Den Guddommelige; så vil Jeg atter engang som Min elskede gave sende dig ud til alle lande for at undervise dem med venlighed og drage dem til os ind i barnlig kærlighed og udvide deres hjerte til at modtage mere af Os og alt det, der er Guddommeligt; så i denne ro, som Jeg ville bringe deres sjæl, vil de pludselig se alt i Vort Lys og overvinde Satans fristelser; derefter skal de også blive kaldt ”guder ved delagtighed” og de skal herske sammen med Os;”

nu har Jeg skænket dig og gennem dig, andre, at forstå din position; Jeg genopretter landene gennem lidelser og ofre fra dem, som Jeg har valgt, skønt de ofte kommer til Mig og klager over, at de føler, de har arbejdet forgæves og har udmattet sig for intet; de har gjort alt det, de var bedt om at gøre, forherliget Mig, for de har konstant været under Min helligholdelse under deres kontemplation;

denne sande teologi som løfter sjælene, så de svæver op til den tredje Himmel, og giver dem en forsmag på det Lyksalige Syn, hvor Jeg taler til dem på en overnaturlig måde, og ærer dem ved at lade dem se deres arv og alle helgeners arv; og medens de hviler i Mine Arme, velsigner Jeg dem og puster til Min Ild inde i dem, for at de med iver og uden frygt kan gå ud for at forkynde Mit Ord;

Velsignet er Gud og Hans Hellige Navn
for Han åbenbarer med gavmildhed
Sine hensigter til vindene,
som er hans budbringere;
indsvøbt i en klædning af lys,
åbenbarer Hans Majestæt
Sin overlegenhed for dem;

I min elendighed kalder jeg på
min trefoldigt Hellige Gud
og som et vindstød ud af det blå
lader Han mig blomstre,
medens Han stiger ned over mig;
og jeg optager, som en åben blomst, Hans Guddommelige Lys;

Gud har sunget til mig og til jer alle,
kære brødre og søstre!
Han som troner over keruberne
har åbenbaret os Sin Barmhjertighed;
ingen kan sige: ”jeg har ikke set vor Guds
frelsende magt i mit hus,”
for i Hans Nærvær er pragt og majestæt;
for Han kommer, Han kommer til jer alle, ikke for at dømme jer, ikke endnu,
men for at guddommeliggøre jer;

er du lykkelig Vassula?

ja, mere end lykkelig;
Du har plantet mig i Dit hus
og jeg har blomstret i Dine Sale,
så at jeg kan forkynde Din Storhed,
så hvordan skulle jeg ikke kunne være
lykkelig i Dine Arme?
ingen vil frarøve mig min lyksalighed,
ingen forfølgelse, ingen skældsord, ingen bagvaskelse, ingen fornærmelse
og selv ikke al helvede kastet
over mig for at flå mig til småstykker
kan frarøve mig den lykke, Du gav mig
og forsat giver mig;
så lad denne Jord lære, hvem som er Gud, og prise Hans navn;

oh, velsignet være Dit Navn, for evigt!

og Jeg vil sige dig dette: Jeg svor en ed til dig på Min Barmhjertighed og Min Trofasthed; så Jeg vil fortsætte med at holde dig fast i Min højre Hånd og med Mit Nærvær give dig en ubegrænset glæde og en forsmag på det Lyksalige Syn; og Jeg vil fortsætte med at være din Rådgiver og din lykke, Mit barn; selv om kløfter måtte falde over dig og sorte skyer dække dig, og klumper af jord måtte dække dig, forsikrer Jeg dig om, at du vil gå uskadt, og Mit Lys skal lyse endnu stærkere over dig;

bliv lindret med Min Olie; Jeg er fast besluttet på at frelse denne generation ved at vise Min Barmhjertighed; så vær glade, alle I, som hører Min Stemmes melodi, og lad jer fylde i Mig, jeres Gud;


1 Jahve taler
2 Kun et udtryk
3 Gud så henrykt ud, da Han sagde ”åh”.
4 Sjælen
5 Salme 65:5
6 ”Bolig” er brugt i stedet for ordet ”profet”.
7 De hovmodige mennesker.
8 Johannes 4:24. Sankt Paul taler også i Første Korinterbrev 15:45 om Kristus som ”en levendegørende Ånd”. Beskrivelsen ”Ånd” i bibelsk forstand definerer ikke Guds natur så meget, som det beskriver hans livgivende aktivitet. Gud er Ånd, idet Han giver Ånden.
9 Johannes 14: 17.
10 Jesus Kristus.
11 Med Hans offer fik vi Evigt Liv.
12 Johannes 16:12-13: ”Jeg har endnu meget at sige jer, men i kan ikke bære det nu. Men når Hans Sandhedens Ånd kommer, skal Han vejlede jer til hele Sandheden … ” Det er en misforståelse at tale om, at det er slut med åbenbaringen og behandle den som en deponering af sætninger. Gud er aktiv og i live og vil fortsætte med at vise Sig igennem Hellig Ånden, og aldrig stoppe med at gøre det. Når en på Latin siger, ”complere”, betyder det at Kristus er en udførlig, fuldstændige åbenbaring af Gud; og ikke at han vil stoppe med at åbenbare Sig selv til mennesker. Den Hellige Bibel er berettende vidnesbyrd om Jesus Kristus. Det er IKKE Guds sidste Ord
13 Med Dåben.
14 I essensen af enhed.
15 Honning: repræsenterer Himmelsk Manna, Guds Ord.
16 Olie: repræsenterer Guds Navn (Højsangen 1:3)
17 Profeterne.
18 Vor Herre har helt fra begyndelsen fortalt mig, at jeg kunne kalde på Ham, når som helst jeg ønskede det, og Han ville altid svare. Og det har Han gjort, lige siden, svaret når som helst jeg har kaldt på Ham
19 Du kan kende dem på deres frugter.
20 Profeterne.
21 Gud mener mig
22 Amos’ Bog 3:8
23 Amos’ Bog 3:3
24 Amos’ Bog 3:7