3. marts 1999

Herre?

Jeg Er; …naha lishbu firü nabish khaleh shbekh nirü malekh bissä; mbarakh abshan khedir lah coghar;1

Jeg er din Frelser, dit Alt, din Himmel; velsignet er den, som tager imod Mig; modtag Min Fred; Jeg, Jesus, velsigner dig;

det er vidunderligt at se, at du stoler fuldstændig på Min Kraft! Jeg ville afsky, at se dig blive bundet af vane og uafhængig af nåde; ser du? Mit Guddommelige Nærvær, hvor let forståeligt det er, når Jeg er i forbindelse med dig?

Vassula, hør og skriv: ”jeres frelse findes i omvendelse og stilhed;” dette var et af Mine Temaer, som Jeg har henvendt Mig til jer alle om de seneste år; men som tak for hvad Brudgommen2 gav, modtager Han stadig kun fjendtlighed og ringeagt;

Han kalder på jer og siger: ”Min genkomst er nært forstående, vær rede til at modtage Mig i nåde, mens Nåden stadig befinder sig ved jeres døre!” men i jeres sløvhed, generation, fortsætter jeres mørke at tiltage i jer og vokser sig stedse mere hovmodigt; Mit Lys skinner så klart, men i jeres mørke, generation, ser ingen det; her kommer Jeg for at oplyse jeres frygtindgydende nat, men til denne dag er Min Helligånd ikke blevet æret;

I fylder jer selv, generation, med alt, hvad der ikke er helligt, og som er en afskyelighed i Mine Øjne, I hører om sendebud, sendt fra Mig, og I viser jeres taknemmelighed ved at hæve jeres hænder og udråbe lovprisninger til Mig for at sende dem som ”ambassadører for den Allerhøjeste” til at være iblandt jer; men i stedet for at grunde over Mine ord, er jeres udholdenhed påvirket af jeres hang til at jage efter det sensationelle; disse mennesker er, som Skriften siger om dem: ”de er som et døsigt menneske, total søvndrukkent, og som du forsøger at vække ved at forklare ham visse ting, og når du er færdig med det, vil han sige, `hvad er alt dette om?´ hans hjerte vil, som en ituslået krukke, ikke holde på noget som helst af Min givne kundskab, så, som en tåbe ledes han på afveje;”

dette er grunden til, at Satan har fremkaldt så mange falske profeter, som efteraber3 Min Undervisning og Mine Guddommelige Handlinger; så mange af jer læser, hvad der ikke kommer fra Mig, men er af menneskelig oprindelse og en falsk frembringelse fra den onde; men Jeg vil kalde alle skjulte handlinger til doms, gode som dårlige; helt fra begyndelsen råbte Jeg højt: ”kom alle I, som vandrer i denne ørken og find Mig, jeres Treenige Gud;”

se, fra Min side findes der ikke nogen lukket dør, men Mine Kald ænses ikke, og de bliver heller ikke æret; Mine hyppige besøg hos jer, sammen med Min udvalgte, som hele vejen for jeres fødder medbringer Min Frelsende Kærligheds Hymne, for at forny jer og genopbygge Mit vaklende Hus, er blevet efterladt uopdyrket;

til nogen af jer sagde Jeg: ”Jeg vil nu fratage jer Mine besøg, siden I syntes at være ligeglade med Mine anmodninger om, at mangfoldiggøre frugterne i jeres hænder af hendes arbejde, ved at forkynde;” og det har Jeg gjort; endvidere er denne tilbagetrækning og afholdenhed nødvendig for jeres vækst; det er timen nu eller aldrig, til at tage seglet og energisk høste; høst en høst, I aldrig selv har kunnet forberede, og modtag Mine velsignelser;

Vassula, Mit adopterede barn, lær at Vi4 konstant er ved din side og forvandler dig gennem kærlig forening; Jeg har sænket dig i Mine krystalklare kilder,5 som flyder fra Min Mund, for at lære dig Visdom, idet Vi tager dig ind i Os, for at give dig en dybere forståelse af Vor Treenige Guddommelighed; derfor, hvem kunne have givet dig en sådan ro, en sådan åndens frihed, hvem kunne have dækket dig med safirer?6 og nu, hvem giver dig hvile i Sine Arme og trækker dig bort fra alle skabninger?

fra begyndelsen har Jeg sendt dig, med kongelig ødselhed, stadig dryppende fra Mine krystalklare kilder, til at være blandt elendige og fattige; du har udviklet dig i Mine kilder, og på linje med Moses, som Jeg havde indhyllet i en sky, således har Jeg indsvøbt dig i Mine Arme i en hellig kontemplation, under hvilken din sjæl og dit sind bliver løftet ind i det Guddommelige;7

i Min velvilje og Min Kærligheds uudsigelige omsorg har Jeg nu og da givet dig glimt af den Lyksalige Åbenbaring; for at bevare dig glad, har Jeg vist Mig på dig, somme tider som et gennemsigtigt slør, og andre gange omhyllede Jeg dig fuldstændigt for at vise, at du kommer fra Mine krystalklare kilder;

for at opmuntre dig har Jeg givet tegn i dine forsamlinger og undere til at ledsage dig og den mission, Jeg har givet dig; denne generation har været vidne til blændende vidundere;

oh!8 om blot nogen ville sætte mere pris på de gaver, Vi har udgydt over dem…

Jeg9 er din sjæls levendegørende substans og Den, som bragte dig ind i en datterlig kærlighed med Vor Guddommelighed for at føre et helligt liv og gennem adoption blive endnu et barn af Faderen; Jeg er din sjæls Højeste Mester, men tillige din Ven, der giver dig adgang til frit at tale og tillader dig at udtrykke din mening, dine tanker og din fri vilje, som Jeg har genskabt i dig;

så du ser, Min Vassula, hvad det vil sige at være en datter af nåde, lige som Ordet af natur er Søn?

du er blevet kaldet til at deltage i denne Guddommelige Frelsesplan, men også til at gå ind i det Treenige Liv; kom og indånd Mig, og fyld din sjæl med Vor Guddommelige Kærlighed, denne Guddommelige Kærlighed, som drager dig ind i fuldkommen enhed med Os;

10lyt, Min udvalgte, Jeg ved, hvor flittig du er, når det gælder Mine Interesser og Min Ære; Jeg ved også, hvor mange ofre du bringer til verden for at omvende den, og hvor hengiven og ivrig du er for at trøste Mig, når du ser Mig strække Min hånd ud, idet du beder og trygler Mit Hus om at forene sig ved at forsone sig og have fred med hinanden, og Jeg ved også, hvordan du føler, når du ser Mig tårevædet over den afvisning, jeg mødes med;

men nu ønsker Jeg til gengæld endnu en gang at forsikre dig om nådegaverne, Jeg skænkede dig, og om den hengivenhed Jeg har for dig; ja, Jeg ved også, hvordan Mine fravær11 kan efterlade dig i smerte, skønt de ikke er af lang varighed, men midlertidige,

Åh min Salvede,
mit sind kan stadig ikke
fatte Dit fravær
uden at blive ængsteligt.

åh, men Jeg har aflagt et løfte, som Jeg aldrig vil trække tilbage, dette at vi afslutter din mission sammen, og at Jeg aldrig vil svigte dig;

sejren er nær, for Min Kærligheds Magt er langt større end den ondes magt og helvede tilsammen; så vær glad og tillad Mig at beholde dig i Min tjeneste, hold dine øre åbne for Min Hellige Visdoms Stemme; det er Mit brændende ønske at vejlede dig, så Jeg ved dig kan fuldføre det Guddommelige Arbejde, som Jeg har påbegyndt;

beskyttet i Mig, i Mit Hjerte, ønsker Jeg, at du må være i en konstant tilstand af kontemplation, i hvilken din sjæl forbliver rolig og beruset af Min sødme; bliv ved med at hige efter Mine åbenbaringer og Mit Hjertes instruktioner, så du kan videregive dem til denne generation og til alle andre, der kommer; Helligånden vil fortsætte med at begunstige din forstand med Sit Enestående Lys, og gennem dette Lys vil du forskønne Min Kirke; forbliv lille, virkeligt lille, og vedbliv at tillade Hans handlingers kraft at blive endnu mere virkningsfulde; erklær Trosbekendelsen med kærlighed og gå fremad i Vort Lys og tvivl aldrig på Vor Rigdom, på Vor Barmhjertighed og Vor Ømhed, som Vi viser dig;

Min Fader har, ved blot et eneste blik fra Ham, åbnet dit hjerte, som en skarp stråle af Lys, der skærer sig ind, åbnede Han dit hjerte og fyldte det med Vor strålende og Guddommelige Lys, som åbenbarede Vort Billede i dig og forvandlede dit hjerte til en Kilde, der fornyer dig med en strøm af dyder, og fornyer Vor Helligdom og Vor Ejendom, så du må blive den rette budbringer, som vil tillade Os omhyggeligt at skrive Vor Kærligheds Hymne til dig, beriget med en grænseløs mystisk kundskab og forståelse;

kom, Min Guddommelige Plan skal blive fuldbyrdet i dig med Ømhed og ikke med sorg; modtag Mine velsignelser og frygt ikke; Jeg har lagt beslag på dig for denne Enhedens apostolat, og ved at vinde dig ærede Jeg dig ved at fæstne dig til Mit Kors, så at du må tilegne dig alle dets faser; omfavn Det med kærlighed og husk på Dets sejr!

Jeg, Jesus, som er dig nær, velsigner dig; ic;

Guds Ånd taler gennem mig,
Hans ord er på min tunge,
Han indlejrede mig i Sit Hjerte
som en juvel på en krone,
Han bøjede sig fra Sin Trone
for at strø et leje af roser på min vej;
Du har overdraget Dit Scepter
til en ikkeeksisterende skabning,
uden at bekymre Dig
om denne Din barmhjertige handling
ville forringe Dit Scepter;

Jeg er blevet undervist
i klogskab ved Dit Bryst,
fra en snavset klud har Du forvandlet Mig
til din budbringer,

Velsignet er Dit Navn. Amen.


1 Alt dette blev givet til mig i et ukendt sprog.
2 Jesus kalder Sig Brudgommen i dette afsnit.
3 Jeg forstod, at nogle endda kopierer disse Budskaber.
4 Den Hellige Treenighed.
5 Guds Ord
6 Safirer repræsenterer her dyder.
7 I Gud.
8 Dette var et suk fra Gud.
9 Pludselig udbrød Helligånden disse ord.
10 Jesus fortsatte.
11 I betydningen af ikke at modtage et kald.