5. februar 1999

Hvordan kan jeg gengælde
den Godhed, som den Almægtige
har vist mig?
Han har udført vidundere i mig;

Jeg har bygget Min Trone i dig for at være der i al evighed … Jeg er Din Konge, som velsignede dig, så du kunne træde ind i Mit Kongerige; Jeg er Kongen, som værner om din sjæl og beskytter den;

Mit hjerte smelter som voks og bliver
flydende i Din Guddommelige Nærhed;
Jeg frydes i Din Pragt og Majestæt;
Du har demonstreret Din magt,
ved at tillade Dit Hellige Nærvær
at flyde igennem min sjæls ørken
som en flod; halleluja!
og alt det, der var urent
i min sjæls goldhed, blev vasket væk
i Din Kærligheds storhed;

ja, Min elskede, Jeg er kendt for Min Barmhjertighed og for Mit ømme Hjerte; har du ikke hørt, hvordan Jeg kan forvandle ørkener til floder og tørre jorder til kilder? ophøj Mig ved møderne og få denne generation til at forstå, at Kongelig Værdighed er Min; hvad kan de give Mig til gengæld for Min Suverænitet?

Mit Kongelige Hjerte oprejser de fattige i ånden, Jeg løfter de trængende og elendige for at give dem kongelige klæder og tillade dem at vandre i Mine Haller; Jeg velsigner dem ved at præge Mit Hellige Navn overalt på dem og åbne dydernes porte for dem, så deres adfærd glæder Min Kongelige Værdighed; undervist af Mig vil de lære, hvordan de skal leve et ulasteligt liv;

Jeg vil i alle forsamlinger bekendtgøre
Dit Navns storhed,
uden frygt skal jeg højt råbe,
at Barmhjertigheden er med os og
bøjer sig ned fra himlene for at nå os;

og mod dem, som forfølger mig,
grib kærligt ind;
frels mig fra menneskelig undertrykkelse;
støt mig, som Du har lovet mig,
og lad de uretfærdige og løgnagtige tunger blive underkuet;

har du bemærket nogen begrænsninger? fortsæt, sig det …

Er det forkert, når jeg siger: fra Dit Hus’ ”indre vægge” der finder jeg ikke meget støtte …

ingen vil blive i stand til at ramme dig, ej heller de ”indre vægge” i Mit Hus, som du kaldte dem, så længe Jeg er med dig og ved din side;

de ”indre vægge” ville have lukket sig om dig, men frimurerne som sled hårdt med at bygge disse ”indre vægge” har slidt forgæves; din mindste iver for Mit Hus, som fortærer dig, vil omstyrte dem …

Jeg spurgte dig ikke, hvorvidt du havde støtte fra Mit Hus’ ”indre vægge” eller ej; Jeg spurgte dig, om du havde bemærket nogen begrænsninger …

Nej; ikke i det store og hele;
Dine Budskaber udbredes,
og jeg ser Din Herlighed og Din Magt;
store er Dine resultater, min Gud;
Du har ladet Dine børn se Din Herlighed;
Du hersker over alle ting …
og Du udbreder Dine Hellige Budskaber
om Sandt Liv i Gud …

så frygt ikke; hvis nogen gør dig nedbøjet, vil Jeg rejse dig op igen; Jeg har oprejst dig til at blive Min elev; det er Jeg, din Brudgom, så kom, gå ind i din Herres glæde!

lyt omhyggeligt og skriv: indtil denne dag er Mine Barmhjertige Kald ikke blevet givet megen opmærksomhed,1 ej heller er Mine advarsler blevet respekteret; Min elev, Min Genkomst er nært forstående, Jeg har udsendt dig for at forkynde Mine Ord i denne verden og for at tale i Mit Hellige Navn, men mange vil stadig ikke høre;

Satans tid vil snart slutte, for Min Triumf er nær; det er derfor, han holder så mange fanget, bundet af frafald; bundet i falskhed;

generation! generation, jeres frafald har været mange, men større end dette har Jeg aldrig set, og i dag afviser denne onde slægt at lytte til Mine Barmhjertige kald og fortsætter med at følge deres egne forhærdede hjerters dikteringer; med rystende skuldre, Min datter, siger de: ”vi foretrækker at gøre det, som passer os…” og de bestemmer sig for det onde … eftersom de har forladt Det levende Vands Kilde, vil de dø i deres frafald;

Min Fader er mere end krænket; hvor meget længere vil denne Jord være delt og splittet? hvor meget længere vil Min Kirke være delt og i oprør?2 Min Faders Ånd latterliggøres konstant og bespottes af mange af Mine tjenere; har denne slægt endnu ikke hørt råbet fra himlen? har I endnu ikke hørt alle helgeners klagesang fra den højeste himmel?

oh, Vassula, at se disse sjæles3 glæde over deres afskyelighed, hvordan skulle himlen da ikke fordre hævn? og Jeg vil tilføje med tårer i Mine Øjne, at mange af Min Kirkes rangspersoner stoler mere på, hvad der sættes højt af mennesker, og glemmer at disse ting er afskyelige i Mine Øjne;

højtideligt spørger Jeg dig: fylder Jeg ikke himmel og jord? vil Jeg derfor ikke udgyde Min Hellige Ånd over hele menneskeheden og gennemføre Mit Løfte?

altså fortæller Jeg alle de, som følger deres hårde hjertes diktater: ”eftersom I ikke ser, at Jorden bliver fyldt med lyset fra Min Ånds stråleglans, og I fortsætter med at kalde, hvad der er godt og helligt for ondt, vil I ved jeres egen vantro trække jeres egne synder ned over jeres hoveder;”

velsignet de som tror, må de gå ind i Min Glæde!

Jeg ønsker ikke, at nogen vil falde ind på den vildfarelsens vej, at tro at Min Faders vrede er formindsket; Hans Barmhjertighed er stor, men Hans strenghed er lige så stor; og oh, generation, hvordan kan du undgå fordømmelse? hvad du har sået i alle disse år, vil du høste …

så, Vassula, dit løb er endnu ikke ovre, pris Mit Navn i Mine forsamlinger;4 Jeg har givet dig en åndelig gave for at blive i stand til vende fædrenes hjerter mod deres børn og børnenes hjerter mod deres fædre; mange vil drage fordel af din gave, og af dit arbejde; de, som vil lytte, vil i deres hjerter modtage helliggørende nåde, og ved disse nådegaver vil megen af deres synders rust blive helbredt, fordi det vil være dem, som har budt Min Hellige Ånds Nåde velkommen;

disse tider er de tider, i hvilke Skrifterne5 taler om Min Dag og om en fortærende ild, når skyerne vil bryde ud i flammer, og ve det hjerte, der ikke angrer! hvor meget mere kunne Jeg have advaret dig, generation? Mit guddommelige besøg er nært forstående, og Renselsens Ild, i hvilken jeres sjæle vil smelte som voks ved dens hede, er nær;

Jeg har tilbudt jer, generation, og Jeg tilbyder jer stadigvæk, at bøje Mig ned til jer og give jer Mit inderlige og guddommelige venskab, men I har ikke accepteret det, og mange af jer har ikke forstået, hvad Brudgommen tilbød jer;

datter, husk at Jeg har indsvøbt dig i Min særlige beskyttelse; har du ikke hørt vidnesbyrdene fra dem,6 som Jeg har givet den nådegave at se Mit Ansigt på dig, som har styrket dem ved Min tilsynekomst? så undervurder ikke Min guddommelige Kraft; Jeg vil fortsætte med at vise Mig Selv på dig og smykke dig med Mit Ansigt, for dette glæder Min Fader;

hold dine øjne fikseret på dine svagheder, dine elendigheder, dine ufuldkommenheder og dine så mange bekymringer, giv Mig da venligst friheden til at fordre af dig din tid og din villighed til at kristne dette jeres afkristnede samfund, og også kærligt at gå i forbøn for Min Kirkes Enhed;

lad Mine Interesser være din eneste interesse; bed for syndernes omvendelse; disse bønner, skænket til Mig, er som en aromatisk duft af røgelse; dette dit suk7 gav velduft til Mit Hjerte, og det var Mig en glæde at modtage det …

elsk Mig og råd bod for de, der dagligt korsfæster Mig påny … glæd dig over Mit Nærvær, Jeg er med dig; Jeg Jesus velsigner dig; ic;


1 Ikke så meget som forventet
2 Jeg hørte på samme tid: uforsonet og ikke i fred
3 Sjælene: den frafaldne generation
4 Herren mener ved bedemøderne.
5 Andet Petersbrev 3:1-18
6 Mange mennesker fra forskellige lande har bevidnet at have set Kristi Hellige Ansigt på mit ansigt.
7 Pludselig sukkede jeg, for jeg kendte min mission, som var givet mig af Den Allerhøjeste: at bede, at reparere og uden pause rejse over hele verden for at forkynde, så mit liv bliver til en konstant bøn og offer.