2. februar 1999

Herre, lad mig læse for dig hvad Sankt John Chrysostomos skrev. I realiteten er det Dine ord, Dine ord til os gennem ham;

dette er hvad Du sagde:

”Jeg, din Fader, Jeg, din ægtefælle,
Jeg dit hjem, Jeg, din plejer,
Jeg, din rod, Jeg, dit fundament.
Hvad du end ønsker, skal Jeg være.
Du vil ikke mangle noget.
Jeg vil virke for dig.
For Jeg kom for at tjene
og ikke for at blive betjent
Jeg vil være din ven og din vært,
dit hoved og din broder,
din søster og din moder.
Jeg vil være alt.
Vær kun fortrolig med Mig!
Jeg vil være fattig for dig,
omvandrende for dig,
på Korset for dig, gå i graven for dig.
I det høje bønfalder Jeg for din skyld Faderen,
på Jorden gik Jeg for din skyld i forbøn hos Faderen.
Du er alt for Mig,
broder, medarving, ven
og del af Mit legeme.
Hvad mere ønsker du?

Jeg har så mange gange givet Mit Kongelige Scepter for at nå jer alle og så mange gange er Jeg kommet over jeres hoveder for at skænke jer velduft; med kongelig ødselhed har Jeg bejlet til dig, henvendt Mig til dig i poesi; tro og dyd var Min søde samtale med dig i alle dit livs dage;

gennem alle disse år,1 hvor Jeg lod Mit Hoved hvile på dig, har Jeg glædet Mig over dig; Mit Hjerte har sagt om dig: ”gør hende til et levende alter for Dit Mystiske Legeme,2 lad hende lære at afvise alt, der ikke kommer fra Dig, hold hende skjult i Os, så hun bliver et jublende offer, parat til at blive solgt til verden og tjene med glæde;” Jeg havde i Min ømme hengivenhed og i Min ubeskrivelige Kærlighed givet dig Visdom for at undervise dig, så Jeg gennem dig ville gennemføre Mine planer for Min Kirke;

se, Min elskede, med hvilken indtrængende ivrighed Jeg steg ned over din svaghed for at omvende dig og gennem dig, andre, til at blive Min Kirkes faste støttepiller? Og af hele Mit Hjerte velsigner Jeg dig og alle dem, som blev søjler af guddommelig ild for at formidle Mine ord i disse indtrængende Budskaber, og som frivilligt med kærlighed gjorde alt, hvad de kunne med overstrømmende kærlighed og iver for at sprede Sandheden og gøre denne afkristnede befolkning kristne; Jeg er med dig, og Jeg lover dig, at Jeg vil belønne dig og de andre hundredfold;

se, hvordan Jeg oprejser fredsambassadører og se, hvordan Jeg iler med at komme Mit Hus til undsætning? Min Vassula, Mine Øjne er for rene til at hvile på oprør; Mit Arbejdes pragt (for det er Mit Arbejde) er at drage alle sjæle ind i Mit Hellige Hjerte; hvis Jeg ikke skyndte Mig med Mit Scepter at oprejse disciple, så vil figentræet ikke blomstre; der vil heller ikke være nogen frugt tilbage på vinstokken, og Mine får vil fortsætte med at sprede sig, indtil der ikke vil være nogen tilbage i folden; Godhed og Barmhjertighed kunne ikke bære at se så mange sjæle på vej mod den evige ild;

uophørligt og utrætteligt, med Mit Hjerte i min Hånd, vil Jeg fortsætte med at se på hvert hjertes vindue for at opvække det og bringe det ind i Min Guddommeligheds glødende Kærlighed;

på dets alter vil Jeg så anbringe alle behøvede dyder, og med en strøm af uforlignelige helliggørende nådegaver, for at drage det ind i en fuldstændig forening med Faderen, med Mig og Helligånden, nedsænke det til himlens evige glæde og til Vor fryd;

nu afslører Jeg for dig, at hvor du end er,3 vil alt forsvinde som en skygge, men Mine ord vil aldrig forsvinde;4

Jeg skal forøge din iver for Mit Hus, og ilden, Jeg skal plante i dig, skal afvæbne de store; lad aldrig Kilden inde i dig tørre ud; må du ivrigt og med entusiasme fortsætte med at forsvare Sandheden og Min Kirke, som Jeg har købt med Mit Eget Blod; lad aldrig dine forfølgeres plagen gøre dig modløs eller udtrætte dig, men lad i stedet disse nedrige handlinger gøre dig stærkere, ved fra Min Mund at indånde de nådegaver, du behøver, for at holde din sjæl rolig og i fred;”

oh, generation, større fortjeneste for jeres elendige tider end denne Bog5 kunne I ikke have modtaget; en større gave for Min Kirkes fornyelse kunne Hun ikke have modtaget, men atter en gang svigter Min Kirke Mig, for Hun har ikke forstået Mine hensigter …

kom, Vassula, den Salvede Ene vil give dig beskyttelse i Sit Hellige Hjerte; elsk Mig lige så meget, som Jeg elsker dig; kom, Min Egen, og skænk Mit Hjerte velduft; Jeg lover dig, at Jeg en dag vil tage dig med for at se dit arbejdes søde frugter, og du vil blive fyldt med glæde …

kom nu til Mig og fremsig dine bønner, Jeg bliver altid bevæget af dine bønner; kom og berus Mig med dine bønner;

Jeg er lige nu målløs Herre;
for hvad det er, Du altid finder
i dette mit værdiløse og ubrugelige hjerte
at du i det vil udøse dine guddommelige ord, sødere end bikagens honning?

Jeg værdsætter en uskyldig sjæl mere end sceptre og troner, uanset hvor elendig hun måtte være; sagde du ikke forleden dag, at du følte som en moder for Mig? en moder som ville gøre alt for at beskytte sit barn mod konstant at blive såret, latterliggjort og rakket ned på af verden? din kærlighed til Mig bevægede Mig, den har overgået din elendighed …

Min Himmelske Liturgi,
det er Dig, Guddommen,
der omfatter al eksistens,
som iklædte mig kongelige klæder
for at blive i stand til at gå
ind og ud af Dine Sale;

Du salvede mig
for at kunne samtale med Dig
ansigt til ansigt
og betog mit hjerte med Dit ædle tema;

Du nærede mig med Godhed og Sødme
og tilbød mig et kongeligt festmåltid
så at alt kunne blive udbredt til alle lande
med rundhåndethed
og med kongelig ødselhed;

var det ikke Dig,
som i Din guddommelige gavmildhed
øste strømme af Guddommelig
Kærlighed ind i mig og genoplivede Mig?

al Godheds Gud,
Nådens Søde Ånd,
Menneskehedens mest hengivne Elsker,
som kendte og kender alle mine fejl,
ufuldkommenheder og afskyelighed,
hvor Du på trods af
alle disse ”sygelige orme”
stadig er nådig mod mig
og henvender Dig til mig;

Strålende Åbenbarelse
jeg priser dig og ærer Dig og beder dig om altid at have medlidenhed
med min elendighed og uværdighed;
Kyrie eleisson;

oh, Vassula, hver gang du er opmærksom på din skrøbelighed og din elendighed, vel vidende, at Liv kun kan blive hentet fra Mig, glædes Jeg; altid når du vedgår, at du er en synder, og at du kun ved total overgivelse til Mig kan hente nådegaver fra Mig, kan Jeg gøre fremskridt i dig, og Min Vilje kan blive fuldbyrdet i dig;

forvandlet af nåde ved hjælp af Min Helligånds Åndedræt, vil Jeg i sandhed udvikle Mine intentioner i dig;

Jeg, Jesus, velsigner jer, vær et; ic;


1 Fra den dag hvor jeg åbnede mit hjertes dør for vor Herre.
2 Kirken
3 Det betyder på Jorden.
4 Her startede vor Herre med at sige følgende ord, som når man udtaler en ed, i højtidelighed men på samme tid som en kommando.
5 Jesus mener denne ” Sandt Liv i Gud” bog.