28. november 1998

(I dag har jeg modtaget disse velsignede budskaber i 13 år. Jeg har hele dagen mediteret, mediteret over hvordan alle disse ufortjente nådegaver blev givet til mig. Jeg sagde: ”ingen har fundet så stor gunst i Guds øjne, som jeg, der blev fundet i en elendig tilstand. Gud har haft stor barmhjertighed mod min sjæl; Kongernes Konge førte mig ind i Sin Kongelige Husholdning; Han kaldte mig ved navn og inviterede mig til Sin store festmiddag, og behandlede mig med kongelig ødselhed; men så var det, som om at alt dette ikke syntes at tilfredsstille Hans ivrighed efter at tilfredsstille mig, og ud af den overvældende og overstrømmende kærlighed, Han følte til mig, gav Kongernes Konge mig dette privilegium, når som helst at have fri adgang til Hans Kongelige Nærvær; at gå frit ind og ud af Hans Kongelige Sale; og det så ud til at min elendighed og min betydningsløshed havde vundet Hans gunst; i Hans beslutsomhed efter at frelse mig åbenbarede Han himmel og Jord for mig, og alle undere, der er under himlen; og så underviste vor Herre og Gud mig i, hvordan man skulle lovsynge Hans Navn for at lovprise Hans Hellige Navn.”)

O Herre,
skønt Døden stirrede mig i ansigtet,
frelste Din store Magt mig;
Du gav Dit Kongelige Scepter
til det, der ikke eksisterede;1
må alle erindre Dit Navns Magt
og Scepter i al evighed;
Du har med glæde vist min elendige sjæl
Dine Rigdomme
og Dit Riges uendelige pragt;
Du har aldrig behandlet mig,
som mine fejl fortjente,
men Du gav ordre til min engel og sagde:
”tag hende; bring hende hel og sikker hjem til Os2og til vort Hus … ”
og således gjorde han …

(Efter dette tiltrak min engel sig min opmærksomhed. Jeg bad ham, ligesom i gamle dage, om at tegne et eller andet for mig…)

Den Aller-Højestes-datter, hav fred, hav fred; gå ind i Vor Herres glæde; vær lydig imod Ham alene; jeg, din skytsengel, giver dig denne rose fra Mit hjerte; forstå og lær vor Herre at kende; træd ind i det Hellige Hjerte; Gud har kaldt på dig, og du har nu sluttet fred med Gud;

Jeg, Daniel, Guds tjener, bar dig til den Allerhøjeste; himlen glæder sig i dag; kom, henvend dig i tillid til Nådens Trone;

Jeg, Daniel, velsigner dig i den Mest Hellige Treenighed;

Daniel-Guds-Tjener;

(Faderen lænede sig ned fra Himlen og henvendte Sig til mig …)

Min Vassula, ingenting glæder Mig mere, end når du samler dig i Mit Nærvær; lovpris Mine Ord; Jeg, Gud, ser ned fra himlen ind i dit værelse, blomst; du har set Min Herlighed, du har smagt Min sødme, og du har opnået Min gunst; inden bjergene blev til, inden noget på Jorden havde spiret, valgte Jeg dig, Min elskede, til at synge en velklingende melodi for at ære Mit trefoldigt Hellige Navn og med Mine Ord give liv til de døde; Jeg havde, Mit barn, helt siden din fødsel sat dig i Min Engels varetægt for at våge over dig og føre dig til Mig; forstår du? kan nogen sige: ”Gud har ikke lagt Sin Guddommelige Magt for dagen; Gud har ikke tænkt på Sin Kærlighed og Trofasthed mod Sin skabelse;”

oh, Vassula, det har været tretten duftende år, tretten år med salvede Budskaber betroet til dig, så du til alle lande ville udtale Min Vilje; Jeg talte, og du troede … Jeg gav dig denne umådelige gave, og du fyldte din generation med duften af Min velduft, og enhver sjæl, som åbnede sit hjertes vindue for Mig, blev gennemtrængt af velduft indvendigt og udvendigt, Min sødme gennemtrængte selv benenes marv, og gav velduft til sjæl, forstand og ånd … vidste du ikke, at når Jeg lover noget, holder Jeg det?

Mit barn, læn dig nu mod det samme Hjerte som Min Søn, Jesus Kristus, er tættest på — og husk: Jeg vil udvikle denne generation, og Jeg vil lade dem forstå, at udødelighed findes ved at være beslægtet med den Treenige Gud; Min hensigt er at drage hver sjæl ind i en guddommelig og fortrolig enhed af kærlighed og guddommeliggøre dem i Vort ene Væsen og i Vor ene Vilje…

O ære være vor Treenige Gud,
Gud af himmel og Jord,
i hvis magt
alle skabninger vil bøje deres knæ;
ære være Ham
fra generation til generation
i Kirken;

Lad os alle forkynde:
der er én Herre, én tro, og én dåb
og én Gud, som er alles Fader,
gennem alt og inden i alt;
og der er én sand teologi:
den at kontemplere over Gud
i Hans Treenige Herlighed
og i Hans Guddommelige Mysterium!

vær velsignet; i hele himlens påsyn velsigner Jeg, din Evige Fader, dig og giver dig Min Guddommelige Kærligheds salvelse på din pande;


1 I overført betydning: jeg eksisterede ikke, før Herren oprejste mig fra min åndelige død.
2 Treenigheden.